Προγραμματισμός Παράλληλων Υπολογιστών


προσαρμογή από το μάθημα του Barry Wilkinson
ITCS 4145/5145 2006
Cluster Computing Univ. of North Carolina at Charlotte

 

Παράλληλοι υπολογιστές

Εμπειρική αποτίμηση παράλληλων προγραμμάτων

Υπολογισμοί Μεταβίβασης Μηνυμάτων

Παραλληλισμός δεδομένων ή Φυσικός παραλληλισμός

Επιμερισμός δεδομένων: Διαίρει και βασίλευε

Σωληνωτή επεξεργασία

Σύγχρονοι υπολογισμοίΚ. Γ. Μαργαρίτης,
Εργαστήριο Παράλληλης Κατανεμημένης Επεξεργασίας (PdP Lab),
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας