Απλή Validation


Παράδειγμα: Εισάγετε μια τιμή μεταξύ 1 και 10 :© 1997 Microsoft Corporation. All rights reserved.