Microsoft® Visual Basic® Scripting Edition
ΤΕΛΕΣΤΕΣ

 

 

| VBScript Tutorial |
| Previous | Next

 


ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΕΛΕΣΤΩΝ

Η VBScript έχει ένα πλήρες εύρος τελεστών όπως αριθμητικούς, τελεστές σύγκρισης, σύνδεσης και λογικούς τελεστές.

Όταν διάφοροι τελεστές εμφανίζονται μέσα σε μια έκφραση, κάθε μέρος της εκτιμάται και επιλύεται χρησιμοποιώντας μια απο πριν καθορισμένη σειρά. Αυτή η σειρά είναι γνωστή ως προτεραιότητα τελεστών. Μπορείτε αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε παρενθέσεις προκειμένου να παραβείτε τη σειρά προτεραιότητας των τελεστών και να αναγκάσετε κάποια μέρη να εκτιμηθούν πριν απο κάποια άλλα. Λειτουργίες που βρίσκονται μέσα σε παρενθέσεις πάντα εκτελούνται πριν αυτών που δεν είναι. Ταυτόχρονα λειτουργίες που βρίσκονται μέσα σε παρενθέσεις, υπο φυσιολογικές συνθήκες, διατηρούν τη σειρά προτεραιότητάς τους.

 
Όταν οι εκφράσεις περιέχουν τελεστές απο περισσότερες απο μια κατηγορίες, οι αριθμητικοί τελεστές εκτιμώνται πρώτοι, οι τελεστές σύγκρισης δεύτεροι και τελευταίοι εκτιμώνται οι λογικοί. Οι τελεστές σύγκρισης έχουν όλοι την ίδια σειρά προτεραιότητας, εκτιμώνται απο τα αριστερά προς τα δεξιά, με τη σειρά δηλαδή που εμφανίζονται. Οι αριθμητικοί και οι λογικοί τελεστές
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ
Exponentiation
^
Unary negation
-
Πολλαπλασιασμός
*
Διαίρεση
/
Διαίρεση ακεραίων
\
Modulus arithmetic
Mod
Πρόσθεση
+
Αφαίρεsη
-
Σύνδεση συμβολοσειρών
&

  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ
Ισότητα
=
Ανισότητα
Μικρότερο απο
<
Μεγαλύτερο απο
 >
Μικρότερο ή ίσο με
< =
Μεγαλύτερο ή ίσο με
=
Ισοδυναμία αντικειμένων
Is

 

ΛΟΓΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ
Λογική άρνηση
Not
Λογική σύνδεση
And
Λογική διάζευξη
Or
Logical exclusion
Xor
Λογική ισοδυναμία
Eqv
Logical implication
Imp

 

 
Όταν σε μια έκφραση εμφανίζονται ταυτόχρονα οι τελεστές της διαίρεσης και του πολλαπλασιασμού, τότε κάθε λειτουργία εκτιμάται με τη σειρά εμφάνισής της, απο τα αριστερά προς τα δεξιά. Παρόμοια, όταν εμφανίζονται μαζί σε μια έκφραση οι τελεστές άθροισης και αφαίρεσης, εκτιμώνται με τη σειρά εμφάνισής τους, απο τα αριστερά προς τα δεξιά

Ο τελεστής σύνδεσης συμβολοσειρών &, δεν είναι ένας αριθμητικός τελεστής, αλλά όσον αφορά τη σειρά προτεραιότητας, εμφανίζεται στο τέλος των αριθμητικών και πριν όλων των συγκριτικών τελεστών. Ο τελεστής is είναι ένας τελεστής σύγκρισης που αναφέρεται στα αντικείμενα. Δε συγκρίνει τα αντικείμενα ή τις τιμές τους, εξετάζει απλά κατά πόσο δυο αναφορές αντικειμένων, αναφέρονται στο ίδιο αντικείμενο.
 
 


© 1997 Microsoft Corporation. All rights reserved.