Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Τμήματα - Προγράμματα Σπουδών

Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών & Πολιτικών Σπουδών
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κεντρική Σελίδα | Σχετικά με το site