ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Απαγγελία Σελίδας

 

ΕΞΑΜΗΝΑ

Α'

Β'

Γ'

Δ'

Ε'

ΣΤ'

Ζ'

Η'

 

 

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

 

101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι

Μαρία Νεγρεπόντη – Δελιβάνη

 

102 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Νένος Γεωργόπουλος

 

103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Μαγδαληνή Ψαρρού

 

104 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

 

105 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

 

106 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παρασκευή Νάσκου - Περράκη - Άννα Γεωργιάδου

 

107 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Μέλος Ε.Ε.Π. του Πανεπιστημίου

 

 

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

 

201 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

 

202 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

Μαρία Νεγρεπόντη – Δελιβάνη

 

203 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Δημήτριος Μαρκής

 

204 ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Παρασκευή Νάσκου – Περράκη

 

205 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

 

206 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (19ος ΚΑΙ 20ος ΑΙΩΝΑΣ)

Θεοδόσης Καρβουναράκης

 

207 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Μέλος Ε.Ε.Π. του Πανεπιστημίου

 

 

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

 

301 ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τρύφων Κωστόπουλος

 

302 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Μαρία Νεγρεπόντη – Δελιβάνη

 

303 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι

 

304 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Παρασκευή Νάσκου – Περράκη

 

305 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Πύρρος Παπαδημητρίου

 

306 ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Τρύφων Κωστόπουλος - Δημήτριος Κυρκιλής

 

307 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ

Νένος Γεωργόπουλος

 

308 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Μέλος Ε.Ε.Π. του Πανεπιστημίου

 

 

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

 

401 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ηλίας Θερμός

 

402 ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ

 

403 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μαγδαληνή Ψαρρού

 

404 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλίας Θέρμος

 

405 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Θεοδόσης Καρβουναράκης

 

406 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Μαρία Νεγρεπόντη – Δελιβάνη

 

407 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Μέλος Ε.Ε.Π. του Πανεπιστημίου

 

 

Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

501 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Πύρρος Παπαδημητρίου

 

502 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ

 

503 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Μαρία Νεγρεπόντη - Δελιβάνη - Δημήτριος Κυρκιλής

 

504 ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

505 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

 

506 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΗΣ

Ηλίας Θερμός

 

507 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Θεοδόσης Καρβουναράκης

 

508 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Δημήτριος Μαρκής

 

509 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Μαραντζίδης

 

510 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΙΤ

Ηλίας Θερμός

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

511 ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

512 ΑΓΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

513 ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

 

514 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

 

515 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

 

516 ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δημήτριος Μαρκής

 

517 ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

 

518 ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ Η.Π.Α.

Ηλίας Θερμός

 

 

ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

601 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πύρρος Παπαδημητρίου

 

602 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Δημήτριος Κυρκιλής

 

603 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μαγδαληνή Ψαρρού

 

604 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τρύφων Κωστόπουλος

 

605 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Πύρρος Παπαδημητρίου

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

 

606 ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι

Νένος Γεωργόπουλος

 

607 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τρύφων Κωστόπουλος

 

608 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημήτριος Μαρκής

 

609 ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

(έδρα Jean Monnet)

Ηλίας Θερμός

 

610 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ : ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

611 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 

612 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

 

613 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

 

614 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΩΝ

Νένος Γεωργόπουλος

 

615 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

 

616 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΙ

 

617 ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

618 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

 

Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

701 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τρύφων Κωστόπουλος

 

702 ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι

 

703 ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δημήτριος Κυρκιλής

 

704 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

 

705 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ : ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

 

706 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

707 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ

Θεοδόσης Καρβουναράκης

 

708 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παρασκευή Νάσκου - Περράκη

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

709 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

 

710 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

 

711 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

 

712 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μαγδαληνή Ψαρρού

 

713 ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

714 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΗΣ

 

715 ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

 

716 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 

717 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 

718 ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Παρασκευή Νάσκου - Περράκη

 

 

Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

801 ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πύρρος Παπαδημητρίου

 

802 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τρύφων Κωστόπουλος

 

803 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 

804 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ : ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ

Παρασκευή Νάσκου - Περράκη

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

 

805 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

(έδρα Jean Monnet)

 

806 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δημήτριος Μαρκής

 

807 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ

Παρασκευή Νάσκου - Περράκη

 

808 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

(έδρα Jean Monnet)

Ηλίας Θερμός ή

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

809 ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ

 

810 ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑNAGEMENT

 

811 ΔΙΕΘΝΕΣ ΜARKETING

 

812 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

813 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ

 

814 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

 

815 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 

816 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Παρασκευή Νάσκου – Περράκη

 

 

 

101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι

Μαρία Νεγρεπόντη - Δελιβάνη

Έννοια και αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης. Θεμελιώδεις υποθέσεις και αξιώματα. Μεθοδολογία της οικονομικής επιστήμης. Υποθέσεις ως προς το ρόλο του κράτους στην οικονομία και οι προεκτάσεις του. Ο θεσμός της αγοράς και ο τρόπος λειτουργίας του. Μια πρώτη προσέγγιση στη θεωρία συμπεριφοράς των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Η έννοια της ελαστικότητας. Η έννοια της ισορροπίας. Μορφές αγοράς : τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, ολιγοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός. Μικροοικονομική προσέγγιση του προβλήματος της διανομής του εισοδήματος.

 

102 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Νένος Γεωργόπουλος

Εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη : Τα βασικά στοιχεία της πολιτικής θεωρίας από τους κλασικούς στοχαστές μέχρι τις θεωρητικές προσεγγίσεις στη μεταβιομηχανική εποχή, μεθοδολογία και εμπειρική πολιτική ανάλυση, εκλογική και πολιτική συμπεριφορά, εξουσία, ηγεσία γραφειοκρατία και ελίτ, οργάνωση και λειτουργία του κράτους και των πολιτικών θεσμών, τοπική αυτοδιοίκηση και δημόσια διοίκηση, συγκριτικά κυβερνητικά συστήματα, διεθνείς σχέσεις και διεθνείς οργανισμοί.

 

103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Μαγδαληνή Ψαρρού

Κοινωνιολογία είναι η επιστήμη των κοινωνικών σχέσεων, της κοινωνικής οργάνωσης των ανθρώπινων ομάδων και των συστημάτων της κοινωνικής τους δράσης. Στο μάθημα αυτό μελετάται ο εξελικτικός χαρακτήρας και η σχετικότητα των κοινωνικών φαινομένων. Η ιστορική διαδικασία σχηματισμού των κοινωνιών. Οικονομικοί Θεσμοί, Τύποι Πολιτικών Συστημάτων. Πολιτικοί Θεσμοί και Συμπεριφορά στις Βιομηχανικές Κοινωνίες. Εξετάζονται οι θεωρίες της κοινωνικής στρωμάτωσης. Αναλύεται η διαδικασία της ρύθμισης της συμπεριφοράς και της κοινωνικής αλλαγής (Μαρξ, Βέμπερ, Ντύρκχαϊμ). Αυτά διδάσκονται δια μέσου των κυριοτέρων εκπροσώπων της Κοινωνιολογικής Επιστήμης (Ε.Durkheim, Μax Weber, Κarl Ρearson, Κ. Μarx, Levi Straus κ.ά.), καθώς και των διαφόρων μεθοδολογικών προσεγγίσεων (εμπειρική, λειτουργική, διαλεκτική, στρουκτουραλιστική).

 

104 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

Σύνολα, πραγματικοί αριθμοί, ακολουθίες - σειρές, όρια συναρτήσεων - συνέχεια συναρτήσεων, παραγώγιση, συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, λογαριθμικές - εκθετικές συναρτήσεις, ολοκλήρωση, εφαρμογές στις πολιτικές και οικονομικές επιστήμες.

 

105 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Γενική περιγραφή των μικροϋπολογιστών. Λειτουργικό σύστημα ΜS-DΟS: αρχεία και οργάνωσή τους. Επεξεργασία κειμένου βασικές λειτουργίες του επεξεργαστή κειμένου, δημιουργία αρχείων και εκτύπωση εγγράφων. Η έννοια του αλγόριθμου, αλγοριθμικός συμβολισμός, παρουσίαση δεδομένων. Εισαγωγή στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης για την επίλυση απλών προβλημάτων με Η/Υ.

 

106 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παρασκευή Νάσκου - Περράκη - Άννα Γεωργιάδου

Θεμελιώδεις έννοιες : Το κράτος, έννοια, στοιχεία, μορφές κρατών. Οι πηγές του Συνταγματικού Δικαίου, άμεσες και έμμεσες. Τα όργανα του κράτους : Συγκρότηση κι αρμοδιότητες : το εκλογικό σώμα, η Βουλή, η Κυβέρνηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τα δικαστικά όργανα - Οι λειτουργίες του κράτους και η άσκήσή τους - Οι ατομικές ελευθερίες και η συνταγματική προστασία τους.

 

107 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Μέλος Ε.Ε.Π. του Πανεπιστημίου

 

201 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

Διανύσματα, μήτρες, γραμμικοί μετασχηματισμοί, συστήματα γραμμικών εξισώσεων, χαρακτηριστικά μεγέθη, τετραγωνικές μορφές, παραγώγιση - ολοκλήρωση μητρών, κλασσική βελτιστοποίηση.

 

202 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη

Μακροοικονομία και η φύση των μακροοικονομικών μεγεθών. Έννοια και τρόποι μέτρησης του εθνικού προϊόντος. Εθνικοί Λογαριασμοί. Η κεϋνσιανή θεωρία της συνολικής ζήτησης. Εισαγωγή στη θεωρία της κατανάλωσης και της επένδυσης. Ο πολλαπλασιαστής των επενδύσεων. Η κεϋνσιανή θεωρία της ισορροπίας εισοδήματος. Θεωρίες για το χρήμα. Η έννοια του πληθωρισμού και των οικονομικών διακυμάνσεων. Η παρέμβαση του δημοσίου τομέα στην οικονομία. Ο κρατικός προϋπολογισμός και οι επιπτώσεις του στη διαμόρφωση των μακροοικονομικών μεγεθών. Το εισόδημα μιας ανοικτής οικονομίας. Θεωρητική θεμελίωση του διεθνούς εμπορίου. Η έννοια του ισοζυγίου των διεθνών πληρωμών.

 

203 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Δημήτριος Μαρκής

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση του φοιτητή με το σύγχρονο φιλοσοφικό προβληματισμό γύρω από την συγκρότηση της φιλοσοφίας σε αντιπαράθεση προς την επί μέρους Επιστήμη και τον Κόσμο του Κοινού Νου. Θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στο χαρακτηρισμό της φιλοσοφικής μεθοδολογίας, επιχειρηματολογίας και της φιλοσοφικής γλώσσας. Επειδή η γλώσσα βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο του φιλοσοφικού προβληματισμού, θα εξετασθεί η θεματοποίηση της στα κυριότερα φιλοσοφικά ρεύματα της εποχής μας, όπως π.χ. στη φαινομενολογία του Ηeidogger, την αναλυτική φιλοσοφία του Wittgenster και την κριτική θεωρία του Αdorno. Με βάση την ερμηνεία και κριτική των φιλοσοφικών κειμένων αυτών των σύγχρονων φιλοσόφων θα επιδιωχθεί η συστηματική στοιχείωση του βασικού φιλοσοφικού κλάδου της φιλοσοφίας της γλώσσας, ο οποίος στις μέρες μας έχει απωθήσει και υποκαταστήσει τον παραδοσιακό κλάδο της Γνωσιοθεωρίας ως το κέντρο της αυτοθεμελιώσεως της Φιλοσοφίας εν γένει.

 

204 ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Παρασκευή Νάσκου-Περράκη

Ιστορική αναδρομή στην οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας. Γενική Θεωρία: περί διεθνών οργανισμών. Ορισμός, σύσταση διεθνούς οργανισμού, νομικό καθεστώς που διέπει τους διεθνείς οργανισμούς, ιδιότητα μέλους, θεσμική διάρθρωση, αυτόνομη βούληση, λόγοι διάλυσης διεθνούς οργανισμού, διακρίσεις διεθνών οργανισμών.

Παγκόσμιοι Οργανισμοί: Το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, ΟΗΕ, Βοηθητικά Όργανα και Αυτόνομοι Οργανισμοί, Ειδικευμένες Οργανώσεις, Ειδικές Οργανώσεις συνεργαζόμενες με τον ΟΗΕ.

Περιφερειακοί Οργανισμοί. Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί: Πολιτικοί (Συμβούλιο Ευρώπης-Βόρειο Συμβούλιο). Πολιτικοστρατιωτικοί (ΝΑΤΟ, ΔΕΕ). Οικονομικοί (Ευρωπαϊκή Ένωση - ΕΖΕΣ - Βenelux - ΟΟΣΑ), ΟΑΣΕ. Αμερικανικοί Οργανισμοί, Αφρικανικοί Οργανισμοί, Οργανώσεις Νοτιανατολικής Ασίας.

 

205 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

 

206 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (19ος ΚΑΙ 20ος ΑΙΩΝΑΣ)

Θ.Καρβουναράκης

Συστηματική μελέτη της πολιτικής και διπλωματικής ιστορίας της Ευρώπης από τον 17ο αιώνα μέχρι σήμερα και ιδιαίτερα κατά τις περιόδους 1815-1871, 1871-1914, 1914-1945, 1945-1989.

 

207 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Μέλος Ε.Ε.Π. του Πανεπιστημίου

 

301 ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τρύφων Κωστόπουλος

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού στην Ελλάδα. Ο θεσμός των Νομαρχιακών Συμβουλίων και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό - περιφερειακό επίπεδο και η έννοια του τοπικού κράτους. Οι περιφερειακές ανισότητες και το αντικείμενο της περιφερειακής πολιτικής. Οι πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης. Το περιφερειακό πρόβλημα στην Ελλάδα και η ανάγκη αντιμετώπισής του. Τα μέσα της περιφερειακής πολιτικής και ο τοπικός περιφερειακός προγραμματισμός.

 

302 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη

Παράγοντες ισορροπίας στην καπιταλιστική οικονομία: Προσδιοριστικοί παράγοντες του επιπέδου εισοδήματος και απασχολήσεως, ισορροπία πλήρους απασχόλησης. Παράγοντες ανισορροπίας: πολλαπλασιαστής, επιταχυντής, οικονομικές διακυμάνσεις. Η οικονομική πολιτική. Ισορροπία με άσκηση οικονομικής πολιτικής.

 

303 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι

Το περιεχόμενο της Στατιστικής Ι. Βασικοί τρόποι παρουσίασης και ανάλυσης δεδομένων. Εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων: αρχές μέτρησης, δειγματικός χώρος και ενδεχόμενα.·Ορισμός της πιθανότητας.·Δεσμευμένη πιθανότητα και ανεξαρτησία. Τύπος του Βayes· Τυχαίες μεταβλητές.·Συναρτήσεις κατανομών (διακριτές - συνεχείς) Μarkov Chains.

 

304 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Παρασκευή Νάσκου-Περράκη

Η Διεθνής κοινότητα και το διεθνές δίκαιο. Τα υποκείμενα του διεθνούς δικαίου. Σχέσεις διεθνούς και εσωτερικού δικαίου. Πηγές διεθνούς δικαίου: Έθιμο, γενικό καθεστώς - λειτουργικότητα. Διεθνείς συνθήκες. Σύναψη διεθνών συνθηκών, επιφυλάξεις στις διεθνείς συνθήκες, αποτελέσματα των διεθνών συνθηκών μεταξύ συμβαλλομένων μερών και ως προς τρίτους. Ερμηνεία συνθηκών, αναθεώρηση, λήξη ή αναστολή ισχύος, απρόβλεπτη μεταβολή συνθηκών, ακυρότητα - Οι γενικές αρχές του δικαίου. Οι επικουρικές πηγές. Κράτος και έδαφος. Εδαφική κυριαρχία. Τρόποι κτήσης εδάφους. Περιορισμοί εδαφικής ακεραιότητας. Ομοσπονδίες κρατών - ομόσπονδα κράτη. Το κράτος στη διεθνή κοινότητα - αναγνώριση, διαδοχή κρατών. Διεθνής ευθύνη, διπλωματική προστασία. Ειρηνική επίλυση των διαφορών.

 

305 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Πύρρος Παπαδημητρίου

 

306 ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Τρύφων Κωστόπουλος – Δημήτριος Κυρκιλής

Γενική εισαγωγή : Ιστορία και αντικείμενο της δημόσιας οικονομικής, ο δημόσιος τομέας σε μια μικτή οικονομία, ο δημόσιος τομέα στην Ελλάδα και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Θεωρητική και εμπειρική ανάλυση των δημόσιων δαπανών. Διάρθρωση και αύξηση των δημόσιων δαπανών στην Ελλάδα και τις χώρες της ΕΟΚ: μέγεθος του δημόσιου τομέα, αύξηση των δημόσιων δαπανών και διάρθρωση τους, παράγοντες αύξησης των δημόσιων δαπανών. Αρχές φορολόγησης, εισαγωγή στη φορολογία, προσεγγίσεις για τη φορολογική ισότητα, επιπτώσεις των φόρων (μερική και γενική ισορροπία), άριστο επίπεδο φόρων και διανομή του εισοδήματος. Η φορολογία στην Ελλάδα και τις χώρες της ΕΟΚ: φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φόροι επί των πωλήσεων, φόροι περιουσίας και πλούτου. Δημόσιος προϋπολογισμός, δημόσιο χρέος και δημοσιονομικά ελλείμματα στην Ελλάδα και τις χώρες της ΕΟΚ.

 

307 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ

Νένος Γεωργόπουλος

Το μάθημα θα ασχοληθεί με μεθοδολογικά και ουσιαστικά προβλήματα της ανασυγκρότησης της Ιστορίας των Πολιτικών θεωριών. Στο μεθοδολογικό επίπεδο πρόκειται να παρουσιασθεί η αλλαγή παραδείγματος που βρίσκεται πίσω από τη δυναμική της εξέλιξης των Πολιτικών Θεωριών. Στο ουσιαστικό επίπεδο πρόκειται για την ανίχνευση των διαφόρων μεταμορφώσεων του Πολιτικού. Ως αποφασιστικοί σταθμοί αυτής της Ιστορίας των Πολιτικών θεωριών θα αναλυθούν το οντολογικό-κανονιστικό παράδειγμα του Αριστοτέλη, το τεχνομορφικό - μηχανιστικό μοντέλο του Μακιαβέλι, και το πρακτικό - εσχατολογικό παράδειγμα του Μαρξ. Σε σχέση με την τωρινή συγκυρία θα ερευνηθεί η παρουσία αυτών των παραδοσιακών παραδειγμάτων του Πολιτικού υπό τη μορφή του οντολογικού, κανονιστικού, του εμπειρικού-αναλυτικού και του διαλεκτικού κριτικού παραδείγματος, του μοντέρνου πολιτικού Αριστοτελισμού, της μπαχαβιοριστικής Συστημοθεωρίας και της κριτικής θεωρίας. Τέλος θα ανιχνευθεί η μοντέρνα σύγκλιση αυτών των παραδειγμάτων στο πλαίσιο ενός μετάμοντέρνου προσδιορισμού του Πολιτικού.

 

308 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Μέλος Ε.Ε.Π. του Πανεπιστημίου

 

401 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ηλίας Θερμός

Το μάθημα Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες και αρχές στις Διεθνείς Σχέσεις των εθνικών κρατών. Εξετάζονται οι θεωρίες των Διεθνών Σχέσεων, ο ρόλος της Διπλωματίας, τα αίτια και οι μορφές συγκρούσεων των εθνικών κρατών, η διαδικασία και οι στρατηγικές διαπραγμάτευσης.

 

402 ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ

Γενική εισαγωγή στην Ιστορία των Οικονομικών θεωριών: Η οικονομική σκέψη στην αρχαιότητα, το μεσαίωνα και την εποχή της εμποροκρατίας, προκλασικοί και κλασικοί οικονομολόγοι, η ιστορική και η θεσμική σχολή, ουτοπικός και επιστημονικός σοσιαλισμός, η νεοκλασική θεωρία και η κεϋνσιανή επανάσταση, η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τη ρικαρντιανή θεωρία, σύγχρονες εξελίξεις στην οικονομική θεωρία.

 

403 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μαγδαληνή Ψαρρού

Στο μάθημα εξετάζονται οι διαδικασίες της επιστημονικής έρευνας δια μέσου των οποίων προσεγγίζεται η επιστημονική γνώση. Αναλύεται η λογική της κατανόησης του φαινομένου ως αποτέλεσμα σύγκλισης των δεδομένων με τη θεωρία. Μελετάται ο τρόπος διαμόρφωσης της υπόθεσης προς έρευνα, ο σχηματισμός των μεταβλητών που εμπεριέχονται στην υπόθεση και οι σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ αυτών των μεταβλητών. Στη συνέχεια διδάσκονται οι κυριότεροι τρόποι συλλογής των δεδομένων (Ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, ανάλυση περιεχομένου κ.α.) καθώς και οι τρόποι επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων.

 

404 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλίας Θέρμος

 

405 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Θεοδόσης Καρβουναράκης

Συστηματική μελέτη της πολιτικής και διπλωματικής ιστορίας της Ελλάδος από το 1821 μέχρι σήμερα.

 

406 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη

Η οριακή θεωρία. Η προσφορά και η ζήτηση σε στάσιμη και μεταβαλλόμενη οικονομία. Συναρτήσεις παραγωγής. Η δαπάνη παραγωγής στη στάσιμη και μεταβαλλόμενη οικονομία. Η κατανομή στη στάσιμη και μεταβαλλόμενη οικονομία. Η συμπεριφορά των βασικών μικροοικονομικών μονάδων. Συνάρτηση κατανάλωσης (καμπύλες αδιαφορίας). Το νοικοκυριό ως συντελεστής εργασίας, ως προσφέρον αποταμίευση και έδαφος. Η επιχείρηση όταν λειτουργεί κάτω από συνθήκες τέλειας βεβαιότητας και όταν λειτουργεί κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας. Μορφές αγοράς. Μέθοδος του ολικού κόστους.

 

407 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Μέλος Ε.Ε.Π. του Πανεπιστημίου

 

501 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Πύρρος Παπαδημητρίου

 

502 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ

Με την Οικονομική Ανάπτυξη επιδιώκεται, θετικά και δεοντολογικά, η βελτίωση της υλικής ευημερίας, κατά κανόνα των λαών των λιγότερο (οικονομικά) αναπτυγμένων χωρών (Λ.Α.Χ.). Η ανάπτυξη σχετίζεται με μεταβολές των λειτουργικών ικανοτήτων μιας οικονομίας, όπως μεταβολή της συνθέσεως των εισροών και εκροών, η οποία συμπεριλαμβάνει και μεταβολές του τεχνολογικού και θεσμικού πλαισίου, και διαρθρωτικές μετατοπίσεις της παραγωγής και της οργάνωσης της οικονομίας, έτσι ώστε η παραγωγική απασχόληση να είναι καθολική στον πληθυσμό εργασιακής ηλικίας.

Το περιεχόμενο του μαθήματος σε αδρές γραμμές είναι: ορισμός της Οικονομικής Αναπτύξεως και διαφορά της από την Οικονομική Μεγέθυνση. Προσδιοριστικοί παράγοντες και μέτρηση της Οικονομικής Αναπτύξεως. Χαρακτηριστικά των Λ.Α.Χ. και αναπτυξιακά προβλήματα αυτών όπως: το πληθυσμιακό, της πενίας, των συντελεστών παραγωγής, του πληθυσμού της διανομής του εισοδήματος, της απασχόλησης, του διεθνούς εμπορίου, του εξωτερικού χρέους, της εξάρτησης. Αναπτυξιακές στρατηγικές και πολιτικές (balanced ή unbalanced growth, κ.α.).

 

503 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη - Δημήτριος Κυρκιλής

 

504 ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

505 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 

506 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΗΣ

Ηλίας Θερμός

 

507 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Θεοδόσης Καρβουναράκης

 

508 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Δημήτριος Μαρκής

Το μάθημα θα ασχοληθεί με τις σύγχρονες θεωρίες της Δημοκρατίας και τις κριτικές διαγνώσεις της λειτουργίας της. Στο επίπεδο της θεωρίας θα αναλυθούν τα κανονιστικά μοντέλα Δημοκρατίας, όπως το φιλελεύθερο, το ρεπουμπλικανικό και το διαλογικό και τα ρεαλιστικά μοντέλα της Δημοκρατίας, όπως το πλουραλιστικό, το οικονομικό και το συστημικό. Στο επίπεδο της λειτουργίας της Δημοκρατίας θα θεματοποιηθούν συντηρητικές και προοδευτικές κριτικές της φορμαλιστικής εκπροσωπευτικής και κομματικής Δημοκρατίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αλλαγή δομής της Δημοκρατίας από την παραδοσιακή εκδοχή της ως μορφής διακυβέρνησης στη μοντέρνα εκδοχή της ως κορμός του πολιτικού συστήματος εν γένει, καθώς και στις κοινωνικές προϋποθέσεις λειτουργίας της που απειλούν με τη διάλυση της λαϊκής Κυριαρχίας στο κομματικό και συντεχνιακό παιγνίδι των πολιτικών δυνάμεων εν γένει. Θα διανεμηθούν στους συμμετέχοντες μεταφρασμένα κείμενα, αντιπροσωπευτικά των προαναφερθέντων πτυχών του προβληματισμού.

 

509 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Μαραντζίδης

Το μάθημα εξετάζει την εξωτερική πολιτική του ελληνικού κράτους από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και έπειτα. Επικεντρώνεται κυρίως στις σχέσεις της Ελλάδας με τις γειτονικές της χώρες και τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, που προέκυψαν τη δεκαετία του 1990 μετά την κατάρρευση του Σοβιετικού συστήματος.

 

510 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΙΤ

Ηλίας Θερμός

Στο μάθημα εξετάζονται αναλυτικά η πολιτική και κοινωνική συμπεριφορά και ρόλος της ηγεσίας και των Ελίτ κυρίως στα σύγχρονα πολιτικά συστήματα και τις μαζικές κοινωνίες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σχέση της ηγεσίας με το κοινωνικό περιβάλλον, τα στάδια εξέλιξης του ηγέτη και το ρόλο του στην Ιστορία.

 

511 ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

512 ΑΓΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

513 ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

 

514 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

 

515 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Στο μάθημα αυτό εξετάζεται η θεωρία του καταναλωτή και της ζήτησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη νεοκλασική θεωρία της ζήτησης, η οποία στηρίζεται στην αρχή της μεγιστοποίησης της χρησιμότητας, στην εξαγωγή των καμπύλων ζήτησης κατά Marshall και Hicks, στην εξαγωγή και την ερμηνεία της εξίσωσης του Slutsky, στο πλεόνασμα του καταναλωτή, στη θεωρία των αριθμοδεικτών και σε ορισμένες σημαντικές εφαρμογές της μικροοικονομικής ανάλυσης.

Αναπτύσσονται επίσης οι έννοιες και τα αναλυτικά εργαλεία, που έχουν σχέση με τις θεωρίες παραγωγής και κόστους, τις αρχές της μεγιστοποίησης του κέρδους και της ελαχιστοποίησης του κόστους, το πρόβλημα της δυϊκότητας κλπ.

Τέλος συζητούνται τα ζητήματα της διάρθρωσης της αγοράς και του προσδιορισμού των τιμών κάτω από καθεστώς τέλειου ανταγωνισμού και καθεστώς μονοπωλίου. Τα προβλήματα αυτά αναλύονται σε επίπεδο επιχείρησης και επίπεδο κλάδου και σε σχέση με το χρονικό ορίζοντα της ανάλυσης (βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδος.

 

516 ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δημήτριος Μαρκής

 

517 ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

 

518 ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ Η.Π.Α.

Ηλίας Θερμός

Εξετάζονται αναλυτικά οι πολιτικοί θεσμοί, η δομή και η λειτουργία του Αμερικανικού Πολιτικού Συστήματος καθώς επίσης και η Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική από το 1776 με ιδιαίτερη έμφαση από το 1945 μέχρι σήμερα.

 

601 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πύρρος Παπαδημητρίου

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναπτύξει σε βάθος μερικά από τα θέματα που εξετάζονται από τη θεωρία Διεθνούς Εμπορίου. Η θεματολογία του σεμιναρίου περιλαμβάνει ζητήματα που αντλούνται από την ορθόδοξη και τις εναλλακτικές θεωρίες διεθνούς εμπορίου, από τη σχέση του διεθνούς εμπορίου και της ανάπτυξης, από την πολιτική διεθνούς εμπορίου, από τη θέση του διεθνούς εμπορίου σε μια παγκόσμια αγορά, η οποία συνεχώς ομοιογενοποιείται και από τη σχέση διεθνούς εμπορίου και διεθνών επενδύσεων. Το σεμινάριο θα αναπτύσσεται κάθε φορά πάνω σε ένα ενιαίο θεματικό άξονα με επεξεργασία συναφών ζητημάτων.

 

602 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Δημήτριος Κυρκιλής

Εισαγωγή (θεωρητική και ιστορική) στη γενική έννοια της οικονομικής ενοποίησης καθώς και σε συγκεκριμένες μορφές της (ζώνη ελευθέρων συναλλαγών, τελωνειακή ένωση, οικονομική-νομισματική ένωση). Συνθήκη ΕΟΚ, οικοδόμηση τελωνειακής ένωσης, κοινή εμπορική πολιτική, σχέσεις με τρίτες χώρες, συμμετοχή στην GΑΤΤ. Θεσμικά δεδομένα - όργανα της Ε.Κ. - μορφές νομικών κειμένων. Προϋπολογισμός της Ε.Κ. - διάρθρωση εσόδων και δαπανών - κοινή αγροτική πολιτική - περιφερειακή /κοινωνική πολιτική. Ενιαία αγορά, ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα και ΟΝΕ. Η Ε.Κ. ως μη μηδενικό παίγνιο- η αλληληλεπίδραση του οικονομικού και του πολιτικού στοιχείου. Η ύπαρξη και η φύση του κοινοτικού δικαίου. Η νομική φύση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες και τα κράτη-μέλη. Σχέσεις ευρωπαϊκού, εθνικού και διεθνούς δικαίου. Οι πηγές του κοινοτικού δικαίου. Τα όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι πράξεις των οργάνων. Το θεσμικό σύστημα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μετά την ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και το Μάαστριχ. Περί εσωτερικής αγοράς. Οι τέσσερις βασικές ελευθερίες: η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Οι κοινοτικές πολιτικές: αγροτική, κοινή εμπορική, αλιείας, ανταγωνισμού, οικονομική και νομισματική, κοινωνική κ.α.

 

603 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μαγδαληνή Ψαρρού

Εξετάζεται διαχρονικά ο χαρακτήρας της γεωργικής δραστηριότητας και αναλύονται συγκριτικά οι διάφορες μορφές παραγωγής και οργάνωσης της εργασίας στη γεωργία, καθώς και οι επιπτώσεις αυτών στο σύνολο της κοινωνικής οργάνωσης. Παράλληλα διερευνάται η σχετική σημαντικότητα κάθε μορφής οργάνωσης στην εξέλιξη των αγροτικών κοινωνιών. Μελετάται η ανάπτυξη του καπιταλισμού στη γεωργία και οι επιπτώσεις του στο κοινωνικό σύνολο. Παρουσιάζονται συγκριτικά οι αντιπροσωπευτικοί τρόποι ανάπτυξης της γεωργίας. Εξετάζονται οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη γεωργία από το 1957 μέχρι σήμερα.

 

604 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τρύφων Κωστόπουλος

Ο Θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη και την Αμερική. Η Ευρώπη των Περιφερειών και το αυτοδιοικητικό μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκριτική πολιτική ανάλυση του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης σε μια σειρά αντιπροσωπευτικές χώρες (Μ. Βρετανία, Η.Π.Α., Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία). Βασικές θεωρίες και στρατηγικές της οικονομικής ανάπτυξης, η συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην αναπτυξιακή διαδικασία. Η ενδογενής τοπική ανάπτυξη και το παράδειγμα εφαρμογή της στην Ισπανία.

 

605 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Πύρρος Παπαδημητρίου

Η αγορά συναλλάγματος : ζήτηση και προσφορά συναλλάγματος, ο μηχανισμός διενέργειας των διεθνών πληρωμών, η προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος, η τιμή του συναλλάγματος στην περίπτωση του κανόνα χρυσού, της ελεύθερης διακύμανσης, της σταθερής και προσαρμόσιμης ισοτιμίας. Ισοζύγιο πληρωμών: ορισμοί και έννοιες, τα συστατικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών και προβλήματα μέτρησης, το ισοζύγιο πληρωμών της Ελλάδος. Σταθεροποιητική πολιτική και ανάλυση των διαταραχών: εσωτερικές και εξωτερικές διαταραχές και η προσαρμογή του ισοζυγίου πληρωμών, η αποτελεσματικότητα της νομισματικής και της δημοσιονομικής πολιτικής κάτω από συνθήκες ελεύθερα κυμαινόμενων και σταθερών ισοτιμιών, η νομισματική προσέγγιση στο ισοζύγιο πληρωμών. Ιστορική αναδρομή: ιστορία και εξέλιξη του διεθνούς νομισματικού συστήματος.

 

606 ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι

Νένος Γεωργόπουλος

 

607 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τρύφων Κωστόπουλος

Ο Θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη και την Αμερική. Η Ευρώπη των Περιφερειών και το αυτοδιοικητικό μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκριτική πολιτική ανάλυση του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης σε μια σειρά αντιπροσωπευτικές χώρες (Μ. Βρετανία, Η.Π.Α., Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία). Βασικές θεωρίες και στρατηγικές της οικονομικής ανάπτυξης, η συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην αναπτυξιακή διαδικασία. Η ενδογενής τοπική ανάπτυξη και το παράδειγμα εφαρμογή της στην Ισπανία.

 

608 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημήτριος Μαρκής

 

609 ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

(έδρα Jean Monnet)

Ηλίας Θερμός

Συγκριτική μελέτη σε βάθος αντιπροσωπευτικού εθνικής και υπερεθνικής ολοκλήρωσης στον 20ο αιώνα.

 

610 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ : ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πρόκειται για παρουσίαση των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα από την περίοδο του μεσοπολέμου και μέχρι τις μέρες μας. Επίσης παρουσιάζονται και αναλύονται σε γενικές γραμμές όλες οι εκλογικές αναμετρήσεις από το 1946 μέχρι αυτές του 1996.

 

611 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 

612 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

 

613 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

Εισαγωγή στη στατιστική επαγωγή, κατανομές δειγματοληψίας, διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων (πολυπληθή, ολιγοπληθή δείγματα), δειγματοληψία, στατιστικός έλεγχος ποιότητας, αριθμοδείκτες.

 

614 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΩΝ

Νένος Γεωργόπουλος

 

615 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Το μάθημα εστιάζεται στις αναλύσεις της πολιτικής επιστήμης και της πολιτικής κοινωνιολογίας για θέματα του πολιτικού συστήματος και της πολιτικής δράσης, όπως είναι τα ζητήματα της πολιτικής εξουσίας, των ελίτ, των μηχανισμών λήψης πολιτικής απόφασης κ.α. Επίσης εξετάζεται το φαινόμενο της εκλογικής συμπεριφοράς και αναλύονται μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά της.

 

616 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΙ

 

617 ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ορισμοί: εθνική ασφάλεια, αμυντική πολιτική και στρατηγική. Φιλοσοφική και πρακτική προσέγγιση και ανάπτυξη των εννοιών σε σχέση με τα εθνικά συμφέροντα και τους συνεπαγόμενους εθνικούς στόχους και σκοπούς εθνικής ασφάλειας. Θεσμικά όργανα και διαδικασίες λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης στρατηγικής και γενικότερα αμυντικής πολιτικής σε σχέση με τις περιοριστικές παραμέτρους-εσωτερικές και εξωτερικές.

 

618 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Σύντομο ιστορικό της Ε.Ε. και περιγραφή των κυριοτέρων θεσμικών οργάνων της. Ιστορικό του τομέα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) σε σχέση με τις σχετικές συνθήκες και τους άλλους οργανισμούς ασφαλείας και άμυνας (ΔΑΣΕ, ΔΕΕ, ΝΑΤΟ).

Κριτική ανάλυση των στοιχείων της ΚΕΠΠΑ, και των δυνάμεων που τη διαμορφώνουν στη μεταβατική περίοδο προς μια ενιαία εξωτερική και αμυντική πολιτική.

 

701 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τρύφων Κωστόπουλος

Η προοπτική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη, την ελευθέρωση του εμπορίου και στις αρχές της μικτής οικονομίας. Η οικονομική κρίσης της κοινότητας οι διακυμάνσεις της ευρωπαϊκής περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας, οι στόχοι και προοπτικές της Ε.Ε. μετά το 1992 και τη συνθήκη του Μaastricht. Η οικονομική και νομισματική ένωση, από το σχέδιο Werner στην οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ). Η περιφερειακή οικονομική πολιτική της Ε.Ε. και η συμβολή της στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Η πολιτική οικονομικής σύγκλισης της Ε.Ε. και η εμπειρία των τριών χωρών, Ελλάδας, Ιρλανδίας και Ισπανίας. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕ) και η αναδιανεμητική του λειτουργία.

 

702 ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι

Εισαγωγή στην Οικονομετρία. Πολλαπλή παλινδρόμηση με γραμμική άλγεβρα. Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων. Μη-γραμμικά υποδείγματα. Ψευδομεταβλητές. Αυτοσυσχέτιση. Ετεροσκεδαστικότητα. Πολυσυγγραμμικότητα. Στοχαστικές ερμηνευτικές μεταβλητές. Κανονικότητα των καταλοίπων.

 

703 ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δημήτριος Κυρκιλής

Έννοια και ορισμός της Πολυεθνικής Επιχείρησης και των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Ιστορική εξέλιξη. Θεωρίες των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων: Η προσέγγιση από τη σκοπιά της Βιομηχανικής Οργάνωσης και του Διεθνούς Εμπορίου, η προσέγγιση της ολοκλήρωσης των αγορών εντός της επιχείρησης, η εκλεκτική προσέγγιση. Προσδιοριστικοί παράγοντες των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων : Θεωρία και εμπειρική διερεύνηση. Κόστος και οφέλη των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων για τις χώρες υποδοχής. Συνέπειες για την ανάπτυξη.

 

704 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

705 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ : ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Το μάθημα στοχεύει στη μελέτη και κατανόηση των Διεθνών Σχέσεων και της Πολιτικής μεταξύ της Ευρώπης και του Τρίτου Κόσμου.

 

706 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

707 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ

Θεοδόσης Καρβουναράκης

Συστηματική μελέτη της εξωτερικής πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων.

 

708 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παρασκευή Νάσκου - Περράκη

Α. Το δίκαιο των διπλωματικών σχέσεων. Η ιστορική εξέλιξη της διπλωματίας. Οι πηγές του Δικαίου των διπλωματικών σχέσεων. Η ανταλλαγή διπλωματικών αποστολών. Η οργάνωση της διπλωματικής αποστολής. Προνόμια και ασυλίες διπλωματών.

Β.Το δίκαιο των προξενικών σχέσεων. Η ιστορική εξέλιξη του προξενικού θεσμού. Η καθιέρωση των προξενικών σχέσεων. Τα προξενικά καθήκοντα. Τα προξενικά προνόμια κι ασυλίες. Το τέλος των προξενικών καθηκόντων.

 

709 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Τρέχοντα προβλήματα της παγκόσμιας οικονομίας:

α) Παγκοσμιοποίηση - απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου

β) Νέες τάσεις κατανομής του παγκοσμίου ΑΕΠ

γ) Επιπτώσεις του Μάαστριχτ στη γυναικεία απασχόληση

δ) Ανταγωνιστικότητα οικονομιών σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.

 

710 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

 

711 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

 

712 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μαγδαληνή Ψαρρού

 

713 ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

714 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΗΣ

Συστηματική μελέτη της διαδικασίας διεθνούς διαπραγμάτευσης και ανάλυση των μορφών διαχείρισης κρίσης με βάση τη θεωρία και μεθοδολογία της πολιτικής και κοινωνικής ανάλυσης (Conflict Theory and Methodology).

 

715 ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

 

716 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 

717 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 

718 ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Παρασκευή Νάσκου - Περράκη

Ιστορική εξέλιξη του δικαίου της θάλασσας. Νομοτεχνική μορφολογία της Σύμβασης του δικαίου της θάλασσας. Η κύρωση κι επικύρωση από την Ελλάδα της σύμβασης. Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και οι πηγές του. Οι γραμμές βάσης. Η χάραξη της γραμμής βάσης του εσωτερικού ορίου. Οι κόλποι. Τα εσωτερικό ύδατα. Η Αιγιαλίτιδα ζώνη, διέλευση, αβλαβής διέλευση. Η Αιγιαλίτιδα ζώνη της Ελλάδας. Η συνορεύουσα ζώνη, αρχαιολογική ζώνη. Στενά διεθνούς ναυσιπλοΐας. Αρχιπελαγικά κράτη. Υφαλοκρηπίδα. Αποκλειστική οικονομική ζώνη. Το καθεστώς των νησιών. Η ανοικτή θάλασσα, ο διεθνής βυθός (περιοχή). Η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Τα περίκλειστα κράτη. Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η επίλυση των διαφορών.

 

801 ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πύρρος Παπαδημητρίου

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο τμήματα: α) τις παραδόσεις που κυρίως επικεντρώνονται σε επίκαιρα διεθνή οικονομικά θέματα, όπως η λειτουργία του διεθνούς νομισματικού συστήματος, οι επιπτώσεις της πρόσφατης συμφωνίας της GATT, η οικονομική και νομισματική ενοποίηση της Ευρώπης, η διεύρυνση προς ανατολάς κ.α. και β) τις παρουσιάσεις - συζητήσεις των εργασιών που εκπονούν οι φοιτητές.

 

802 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τρύφων Κωστόπουλος

Στο σεμινάριο παρουσιάζονται θεωρίες οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσης, που ερμηνεύουν την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Ακολουθεί μια κριτική παρουσίαση των συνθηκών της Ε.Ε. και παρουσιάζονται οι εξειδικευμένες πολιτικές της. Το σεμινάριο συνοψίζουν οι εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της Ε.Ε. με άλλους διεθνείς οργανισμούς οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσης (NAFTA, WTO κτλ..).

 

803 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 

804 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ : ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ

Παρασκευή Νάσκου - Περράκη

Ίδρυση και εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας/Ένωσης. Δομή της Ε.Κ./Ε.Ε. Όργανα και διεργασία λήψης αποφάσεων. Τα Κοινοτικά όργανα. Ι. Κύρια όργανα : Το Συμβούλιο, η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Δικαστήριο και το Πρωτοδικείο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Οργανικό σύστημα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. ΙΙ. Συμπληρωματικά όργανα: Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Επιτροπή Περιφερειών, όργανα που δεν προβλέπονται από τις συνθήκες. Το Κοινοτικό νομικό σύστημα. Η Συνταγματική θεμελίωση στο δίκαιο των κρατών-μελών. Οι πηγές του κοινοτικού δικαίου : Το πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο, το δευτερογενές κοινοτικό δίκαιο, το συμπληρωματικό κοινοτικό δίκαιο, το νομολογιακό κοινοτικό δίκαιο. Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ κοινότητας και κρατών-μελών. Η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Το άτομο στην κοινοτική δικαιϊκή τάξη. Το σύστημα της εύνομης προστασίας. Εξωδικαστική προστασία - Δικαστική προστασία. Κοινή αγορά. Οι κοινοτικές ελευθερίες. Οι κοινές πολιτικές.

 

805 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

(έδρα Jean Monnet)

Το μάθημα στοχεύει στην διερεύνηση σε βάθος της λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Θεσμών καθώς επίσης και τη σημασία στην πορεία ανάπτυξης της διαδικασίας ολοκλήρωσης της Ευρώπης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο περιεχόμενο του ορισμού και εναρμόνισης του Εθνικού Συμφέροντος με τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ολοκλήρωσης.

 

806 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δημήτριος Μαρκής

Το σεμινάριο θα ασχοληθεί, με βάση την ερμηνεία και κριτική φιλοσοφικών κειμένων των κυριοτέρων εκπροσώπων της, με τη σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία. Η φιλοσοφία του πολιτικού, σε αντιπαράθεση προς την πολιτική θεωρία και πολιτική κοινωνιολογία, προσπαθεί να δώσει μια φιλοσοφική, κανονιστική διάσταση στην πτυχή των πολιτικών φαινομένων, θεματοποιεί δε κυρίως την ορθολογικότητα του πολιτικού. Τα διάφορα παραδείγματα της φιλοσοφίας, προσδιορίζουν ανάλογα την κανονιστική και ορθολογική διάσταση του πολιτικού.

 

807 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ

Παρασκευή Νάσκου - Περράκη

Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Εισαγωγή στο Κοινοτικό φαινόμενο. Η νομική φύση της Ευρωπαϊκής ΅Ένωσης. Σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού-Εσωτερικού και Διεθνούς Δικαίου. Οι πηγές του Κοινοτικού Δικαίου. Οι Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Το Συμβούλιο, η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Το ΔΕΚ κ.α.). Οι πράξεις των οργάνων. Η κοινή αγορά. Οι κοινοτικές ελευθερίες. Οι κοινές πολιτικές.

 

808 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ : ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

(έδρα Jean Monnet)

Ηλίας Θερμός

Το μάθημα εξετάζει την πολιτική και εκλογική συμπεριφορά των πολιτών της Ευρώπης μέσα από τις εθνικές εκλογές και τις ευρωεκλογές. Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής και εκλογικής συνείδησης αιτιολογείται στο εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από τον πολιτικό ανταγωνισμό και την κομματική ένταξη. Η ανάλυση επίσης συμπεριλαμβάνει τη σύγκριση μεταξύ των εκλογικών αποτελεσμάτων και των οικονομικών και πολιτικών θεμάτων τόσο σε επίπεδο εθνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

809 ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ

 

810 ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑNAGEMENT

 

811 ΔΙΕΘΝΕΣ ΜARKETING

 

812 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

813 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ

 

814 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

 

815 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 

816 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Παρασκευή Νάσκου – Περράκη

Το σεμινάριο στοχεύει να ενημερώσει τους φοιτητές για τη διεθνή προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί τόσο μέσα από διαλέξεις θεωρητικού επιπέδου, όσο και μέσα από τις εργασίες των φοιτητών, οι οποίες θα παρουσιάσουν την πρακτική πλευρά της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου από τα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα. Σε θεωρητικό επίπεδο θα εξεταστεί η ιστορική διαδρομή της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Οι διακρίσεις των δικαιωμάτων του άνθρώπου σε κατηγορίες (ή γενιές). Το έργο της Οικουμενικής Προστασίας των δικαιωμάτων του άνθρώπου (ΟΗΕ: Σύμφωνα, Ειδικευμένες Οργανώσεις κ.α). Διαστάσεις προστασίας των δικαιωμάτων του άνθρώπου σε περιφερειακό επίπεδο.(Συμβούλιο της Ευρώπης : Ευρωπαϊκή σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου, Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών : Αμερικανική σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου, Αφρικανικός χάρτης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των λαών : Επιτροπή δικαιωμάτων του ανθρώπου. Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.


Κεντρική σελίδα | Σχετικά με το site

Γενικά για το τμήμα

Πρόγραμμα Σπουδών

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Γραμματεία

Άλλα τμήματα