╠▄ˇŕň˛ 

 
ă ý▄ˇŕß ß­´˘ňŰň▀ ßŰŰ▄ ŕßÚ ­˝´ˇ˘ß˘ňřňÚ ˘ß ýŢ˝š ýÚ߲ ňÚŕŘÝ߲. ¤Ú ý▄ˇŕň˛ ŕ´­ŮŕßÝ ýň ŢÝß ý߸ß▀˝Ú X-acto ŕßÚ š ńÚßńÚŕߡ▀ß Ů˘ßÝ Ôß˝ň˘Ů ŕßÚ ŕ´§˝ßˇ˘ÚŕŮ. 
Selections Sample ╠ň ˘´ Photoshop ߧ˘Ů š ńÚßńÚŕߡ▀ß Ţ¸ňÚ ß­Ű´­´ÚšŔň▀. ͢Ú▄¸Ý¨ ýÚß ß­ŰŮ Ů ­´ŰŰß­ŰŮ ň­ÚŰ´ŃŮ. ¤Ú ň­ÚŰ´Ń޲ ߧ˘Ţ˛ ň­Ú˘˝Ţ­´§Ý Ýß ­˝´ˇŔޡňÚ˛ ŕßÚ ▄ŰŰš ň­ÚŰ´ŃŮ. ă ­ň˝Ú´¸Ů ­´§ ޸´§ýň ˇßÝ ß­´˘ŢŰňˇýß, ýň˘ß˘˝Ţ­ň˘ßÚ ß§˘Řýß˘ß ˇň ýÚß ý▄ˇŕß. 
╠ň˝Úŕ޲ ÷´˝Ţ˛ ߧ˘Ř ˘´ ýŢˇß Ţţ¨ ý­´˝ňÚ Ýß Ń▀ÝňÚ ­´Űř ý­ň˝ńňýŢÝ´. ╩ßÝŢÝß ­˝ŘÔŰšýß. ┼▀ÝßÚ ňřŕ´Ű´ Ýß ýň˘ß˘˝Ţ°ňÚ˛ ýÚß ý▄ˇŕß.(Shift+Ctrl+I). 

νšˇÚý´­´Ú■ ˘šÝ ý▄ˇŕß ß­´˘ňŰޡýߢ´˛, ˘šÝ ýň˘ß˘˝Ţ­¨, Ů ˘šÝ ˇ■Š¨ ŃÚß Ýß ˘š ¸˝šˇÚý´­´Ú١¨ ß˝Ńآň˝ß. ┴÷ßÚ˝■ ŕ▄­´Úň˛ ý▄ˇŕň˛ Ů ň­ÚŰ´Ń޲ ýň ˘ß ŕ´§ý­Ú▄  Ctrl+D. 

┴§˘Ů ň▀ÝßÚ ­Ú´ ާŕ´Űš ŕßÚ Ń˝šŃ´˝Ř˘ň˝š ńÚßńÚŕߡ▀ß ß­Ř ˘´ Ýß ÷˘Ú▄¸ÝňÚ˛ ýÚß ÝŢß ý▄ˇŕß ýň ˘šÝ ­ß˝ßń´ˇÚßŕŮ ýŢŔ´ń´  X-acto.
 

Ë■Š¨ ˘Ú˛ ý▄ˇŕň˛ ˇ˘´ ŕßÝ▄ŰÚ ┴╦Í┴.  H ň­ÚŰ´ŃŮ Select > Save Selection ßÝ´▀ŃňÚ ˘´ ­Űß▀ˇÚ´ ńÚßŰŘŃ´§ Save Selection .
Save Selections Name Example đߢ■ OK ŕßÚ ń޸´ýßÚ ˘ß ÷ŘÝ˘ß ­´§ ޸´§Ý ­˝´ň­ÚŰň¸Ŕň▀.

.

đߢ■ ­▄ݨ ˇ˘´ ŕ´§ý­▀ ˘¨Ý ŕßÝßŰÚ■Ý ŃÚß Ýß ń■ ˘´ ß­´˘ŢŰňˇýß. ď´ ÝŢ´ ŕßÝ▄ŰÚ ńňÝ ň▀ÝßÚ ňÝň˝ŃŘ.

ËšýňÚ■Ýň˘ßÚ Ř˘Ú ˘´ ­Űß▀ˇÚ´ Display Űň▀­ňÚ ß­Ř ˘šÝ ňÚŕŘÝß ý▄˘Ú. 

ď´ ˇ¸Ůýß ˘š˛ ý▄ˇŕ߲ ÷ß▀Ýň˘ßÚ ˇßÝ ýÚß ýÚŕ˝Ů b/w ňÚŕŘÝß ýň 4 ň­▀­ňńß. 

ă ňÚŕŘÝß ˘š˛ ýÚŕ˝Ů˛ ý▄ˇŕ߲ ńň▀¸ÝňÚ ˘šÝ ßŕ˝ÚÔŮ ˇÚŰ´§Ţ˘ß ýŢˇß ˇň ýßř˝´ ŕßÚ ▄ˇ­˝´. 

┼Ýň˝Ń´­´Ú■ ˘šÝ ý▄ˇŕß ­ß˘■ݢ߲ ˇ˘´ ▄ńňÚ´ ŕ´§˘▀ ň­▀ńňÚţš˛. ă ňÚŕŘÝß ý▄˘Ú §­▄˝¸ňÚ ŕßÚ ýÚß ŕŘŕŕÚÝš ý▄ˇŕß ŢŃÚÝň ´˝ß˘Ů ß­Ř ˘´Ý  Stevie (ŕ´▀˘ß ˘´ ˇ¸Ůýß ß­Ř ŕ▄˘¨). 
 

Active Mask Example ď´ ¸˝■ýß ˘š˛ ňÝň˝Ńٲ ý▄ˇŕ߲ ý´Ú▄ŠňÚ ýň ­ß˝ßń´ˇÚßŕŘ ŕŘŕŕÚÝ´.╝Űß Řˇß Ô˝▀ˇŕ´Ý˘ßÚ ŕ▄˘¨ ß­Ř ˘š ý▄ˇŕß ­˝´ˇ˘ß˘ňř´Ý˘ßÚ. 

╝Űň˛ ´Ú ßŰŰßŃ޲ ˇ˘´ ˇ¸Ůýß Ŕß ­˝´ˇ˘ňŔ´řÝ ˇň ýÚß ­ň˝Ú´¸Ů ­´§ ńňÝ ńÚßŔޢňÚ ŕßýÚ▄ ý▄ˇŕß.

Ëň ߧ˘Ř ˘´ ­ß˝▄ńňÚŃýß,´ ˘´▀¸´˛ ß­´ŕ˘▄ ýÚß ý▄ˇŕß ßŰŰ▄ š ý▄ˇŕß ý­´˝ň▀ Ýß ˘˝´­´­´ÚšŔň▀.

ËšýňÚ■Ýň˘ßÚ Ř˘Ú š ­ßŰŢ˘ß Channels  ˘■˝ß ńň▀¸ÝňÚ 2 ŕßÝ▄ŰÚß ý▄ˇŕ߲ ŕßÚ š ňÚŕŘÝß ˘š˛ ŕßÚÝ´ř˝Ú߲ ý▄ˇŕ߲ ß­ňÚŕ´Ý▀Šň˘ßÚ ýޡ¨ ˘š˛ ŕ▄ۧ°š˛. .

Feather Mask Example

╩ßÝ▄ŰÚß
┼ÚˇßѨŃŮ ˇ˘´ Adobe Photoshop | đ▀Ýßŕ߲ ­ň˝Úň¸´ýŢݨÝ
ˢ˝■ýߢß