ˢ˝■ýߢß

 
ď´ Ýß Ţ¸ňÚ˛ ­˝ŘˇÔߡš ˇ˘ß  ŕßÝ▄ŰÚß ň▀ÝßÚ ­˝ßŃýߢÚŕ▄ ńÚߡŕňńߡ˘ÚŕŘ. ď´ Ýß ¸˝šˇÚý´­´Úň▀˛ ˘ß ŕßÝ▄ŰÚß ň▀ÝßÚ ­Ú´ ­˝¨˘´­´˝ÚßŕŘ. ┼­Ú˘˝Ţ­´§Ý Ýß ŕ▄ÝňÚ˛ ­Ú´ ˇřÝŔň˘ň˛ ŕßÚ ­˝¨˘Ř˘§­ň˛ ň˝Ńߡ▀ň˛ ýň ß˝ŕň˘Ů ň§ŕ´Ű▀ß ŕßÚ ýňŃ▄Űš ˘ß¸ř˘š˘ß.

─ňÝ §­▄˝¸ňÚ ˇ¸Ţˇš ßÝ▄ýňˇß ˇ˘ß ˇ˘˝■ýß˘ß ˇ˘Ú˛ ­ß˝ßń´ˇÚßŕ޲ Ń˝ß÷Úŕ޲ ˘Ţ¸Ýň˛. ď´ ŕŘ°Úý´ ŕßÚ š ň­ÚŕŘŰŰšˇš, ßŰŰ▄ ŕßÚ š ¸˝Ůˇš ˘¨Ý ÷řŰŰ¨Ý ßÝ▀¸Ýň§ˇš˛ ň▀ÝßÚ ­´Űř ­˝¨˘´­´˝Úßŕ▄.

Layers Palette Sample ă ďň¸ÝÚŕŮ ¸˝šˇÚý´­´Úň▀˘ßÚ ˇ˘šÝ ń§ÝßýÚŕŮ ŕ▀Ýšˇš ˘¨Ý ŕňŰÚ■Ý ŕßÚ ň­ÚÔňÔßÚ■ÝňÚ ˘šÝ ń§Ýßýš ˘¨Ý ˇ˘˝¨ý▄˘¨Ý.

¤Ú ˇŕšÝ޲ ­´§ ¸˝šˇÚý´­´Úň▀ ´ Disney ńšýÚ´§˝ŃŮŔšŕßÝ ýň ˘šÝ ß­ŘŔňˇš ­´ŰŰ■Ý ˇ˘˝¨ý▄˘¨Ý ýň ŕßŰŰÚ˘ň¸ÝÚŕŮ ň˝Ńߡ▀ß ­▄ݨ ˇň ߧ˘▄. 
 
 

╠Úß ň÷ß˝ý´ŃŮ ˘´§ Photoshop ý­´˝ň▀ ňřŕ´Űß Ýß Ń▀ÝňÚ ­´Űř ­˝´ˇÚ˘Ů ˇň ňý▄˛. ╩´▀˘ßţň ˇ˘ß ˇ¸ŢńÚß ˘¨Ý ˇ˘˝¨ý▄˘¨Ý ­´§ ÷ß▀ݴݢßÚ ˇ˘ß ߽ڡ˘ň˝▄ ˘š˛ ´ŔŘÝš˛, Ř­´§ ÷ß▀ݴݢßÚ ŘŰß ˘ß ˇ˘˝■ýß˘ß ňÝز ß˝¸ň▀´§ psd. 

╠Úß ň÷ß˝ý´ŃŮ ­´§ ¸˝šˇÚý´­´Ú■ ˇ§¸Ý▄  ßţÚ´­´Úň▀ ˘´ §­ŘÔßŔ˝´ ˘´§ ˇ˘˝■ýߢ´˛ ˇň ­´Űř Ŕň˘ÚŕŘ ÔßŔýŘ. ╝Űš š ň˝Ńߡ▀ß ŢŃÚÝň ßݢÚŃ˝▄÷´Ý˘ß˛ ˇ˘˝■ýß˘ß ­▄ݨ ˇ˘´ §­ŘÔßŔ˝´. 

╠Úß ňţß▀˝ňˇš ý­´˝ň▀ Ýß ň▀ÝßÚ ´Ú ߧ˘Řýߢ´§ ň­Ú­Ţń´§(Auto Levels)ňݢ´Ű޲. ┼▀ÝßÚ ýÚß ňݢ´ŰŮ ß­Ű´ř ÔŮýߢ´˛ š ´­´▀ß ˝§Ŕý▀ŠňÚ ŕߢ▄ŰŰšŰß ˘ß ­Ú´ ­´ŰŰ▄ ÷¨˘´Ń˝ß÷Úŕ▄ ˇ¸ŢńÚß.

ă ňÚŕŘÝß ­´§ ňŕ˘▀Ŕň˘ßÚ ň▀ÝßÚ ˘´ ý▄˘Ú. đ▄˘šˇň ­▄ݨ ˘š˛ ŃÚß Ýß ŕ˝ř°ňÚ˛ ˘´ ˇ˘˝■ýýß. ď´ ˇ˘˝■ýß Ń▀Ýň˘ßÚ ­Ú´ ńřˇŕ´Ű´ Ýß ńÚßŕ˝ÚŔň▀ ŕßÚ š ňÚŕŘÝß ˘´§ ýߢڴř ޸ňÚ ňţß÷ßÝÚˇŔň▀.    Display Icon Sample
ď´ EÝň˝ŃŘ ˇ˘˝■ýß ňÝńň▀ŕݧ˘ßÚ ŃÚß ˘šÝ ňÚŕŘÝß Ô´ř˝˘ˇß. đ▄˘šˇň ˇ˘´ ŕ´§ý­▀ ŕŰňÚń■ýߢ´˛ ˘´§ ˇ˘˝■ýߢ´˛. ď´ ˇ˘˝■ýß Ŕß Ń▀ÝňÚ ´˝ß˘Ř ßŰŰ▄ Ř¸Ú ýň˘ß˘˝Ţ°Úý´ ŕßÚ š ňÚŕŘÝß ˘š˛ Ô´ř˝˘ˇß˛ Ŕß ňţß÷ßÝÚˇŔň▀. 

ă ňÚŕŘÝß ńšŰ■ÝňÚ ˘Ú˛ ˇ˘ßŔň˝Ţ˛ ˘´§ ŕßÝßŰÚ´ř ňÝز ˇ˘˝■ýߢ´˛. ďß ˇ§ÝńňńňýŢÝß ˇ˘˝■ýß˘ß ý­´˝´řÝ Ýß ˇ§ÝňÝ■ݴݢßÚ ŕßÚ Ýß ýň˘ßŕÚÝ´řݢßÚ. ˢ´ ńÚ­ŰßÝŘ ­ß˝▄ńňÚŃýß,˘´ ­ň˝Úň¸ŘýňÝ´ ˘´§ §­ŘÔßŔ˝´§ ˇ§ÝňÝ■Ýň˘ßÚ ýň ˘´ ¸˝■ýß ˘´§ §­ŘÔßŔ˝´§.

╩´§ý­Ú▄ ­ßŰޢ߲ ˘˝Ú■Ý ˇ˘˝¨ý▄˘¨Ý 
Layers Buttons Sample

     
  • ─šýÚ´§˝Ń■ݢ߲ ŢÝß ÝŢ´ ˇ˘˝■ýß 
  • ─šýÚ´§˝Ń´řýň ŢÝß ÝŢ´ ˇ˘˝■ýß ­ß˘■ݢ߲ ­▄ݨ ˇ˘šÝ ňÚŕŘÝß "─šýÚ´§˝Ń▀ß ÝŢ´§ ˇ˘˝■ýߢ´˛". ┼­▀ˇš˛ ńšýÚ´§˝Ń■ ŢÝß ßݢ▀Ń˝ß÷´ ˘´§ ˇ˘˝■ýߢ´˛ ˇŢ˝Ý´Ý˘▄˛ ˘´ ýŢˇß ˇ˘šÝ ňÚŕŘÝß "─šýÚ´§˝Ń▀ß ÝŢ´§ ˇ˘˝■ýߢ´˛".
     

Trashcan
  • ─ÚŢѽ߰ň ˘´ ˇ˘˝■ýß ˇř˝´Ý˘▄˛ ˘´ ˇ˘´ ňÚŕ´Ý▀ńÚ´ Trashcan.
  • ─ÚŢѽ߰ň ŢÝß Active Layer ŕ▄ݴݢ߲ ŕŰÚŕ ˇ˘´ ňÚŕ´Ý▀ńÚ´ Trashcan. 
╠▄ˇŕň˛
┼ÚˇßѨŃŮ ˇ˘´ Adobe Photoshop | đ▀Ýßŕ߲ ­ň˝Úň¸´ýŢݨÝ
├ŢýÚˇýß