┬ŢŰš ŕßÚ ╩´§ý­Ú▄ ËňŰ▀ńß  2 

 

─šýÚ´ř˝Ńšˇň ˘´ Arrow Body Layer
 • "Ëř˝ň" ˘´ ˇ˘˝■ýß Arrow Base ˇ˘´ ňÚŕ´Ý▀ńÚ´ "Create New Layer".
 • ╠ň˘Ţ˘˝ň°ň ˘šÝ ŕŘ­Úß  Arrow Base ýň ÝŢß ň˘ÚŕŢ˘ß ˘šÝ Arrow Body (ńÚ­ŰŘ ŕŰÚŕ ˇ˘´ ˇ˘˝■ýß Arrow Base ŃÚß Ýß ßÝ´▀ţňÚ ˘´ ­Űß▀ˇÚ´ ńÚßŰŘŃ´§ "Layer Options" ŕßÚ ýň˘´ÝŘýߡň). 

─šýÚ´ř˝Ńšˇň ˘´ Arrow Body Part.
 • ╩▄Ýň Load ˇ˘šÝ ň­ÚŰ´ŃŮ Arrow Mask ßÝ ¸˝ňÚߡ˘ň▀ (Select > Load Selections... Arrow Mask).
 • ├ŢýÚˇň ýň ýßř˝´ (Edit > Fill > Use: Black).
 • ┴­ňÝň˝Ń´­´▀šˇň ˘´ ˇ¸Ůýß ÔŢŰ´§˛ (Ctrl+D). 

đ˝´ň˘´Úýߡ▀ß ┴Ý▄Ńۧ÷´§ 1: ĐřŔýÚˇň ˘ß foreground ŕßÚ background ¸˝■ýߢß.
 • ď´ ÔŮýß 1 ň▀ÝßÚ Ýß ŕ▄ÝňÚ˛ ŕŰÚŕ ˇ˘´ ýÚŕ˝Ř ňÚŕ´Ý▀ńÚ´  b&w "default color".
 • ď´ ÔŮýß 2 ň▀ÝßÚ Ýß ŕ▄ÝňÚ˛ ŕŰÚŕ ˇ˘´ ňÚŕ´Ý▀ńÚ´  "reverse colors" icon. 
 • ..        ┬Ůýß 1......... ┬Ůýß 2 ......
  Bonus ImageBonus Image


đ˝´ň˘´Úýߡ▀ß ┴Ý▄Ńۧ÷´§ 2: ╩ßŔ߽ڡýز óཨÝ.
 • Filter > Blur > Gaussian Blur...
  • ŞŰňŃţň ˘šÝ ň­ÚŰ´ŃŮ Preview.
  • ď´ Radius ˝řŔýÚˇŢ ˘´ ˇ˘šÝ ˘ÚýŮ (1.7).

┼÷ß˝ý´ŃŮ ┴Ý▄Ńۧ÷´§: ˇ˘´ Arrow Body
 • ┼­ŢŰňţň ˘´ ˇ˘˝■ýß Arrow Body ßÝ ¸˝ňÚߡ˘ň▀.
 • ┼÷▄˝ý´ˇň ˘´ Emboss Filter (Filter > Style > Emboss...).
  • ŞŰňŃţň ˘šÝ ň­ÚŰ´ŃŮ Preview.
  • ď´ Angel ˇ˘šÝ ˘ÚýŮ (141 ÔßŔý´ř˛).
  • ď´ Height ˇ˘šÝ ˘ÚýŮ (7 pixels).
  • ď´ Amount ˇ˘šÝ ˘ÚýŮ (132%).

─šýÚ´§˝Ń▀ß ˘´§ Final Colorized Layer.
 • ─šýÚ´ř˝Ńšˇň ŢÝß ÝŢ´ ˇ˘˝■ýß ­▄ݨ ß­Ř ˘´ Arrow Body.
  • ┼­ŢŰňţň ˘´ ˇ˘˝■ýß Arrow Body.
  • ╩▄Ýň ŕŰÚŕ ˇ˘´ ňÚŕ´Ý▀ńÚ´ "Create New Layer".
  • ╠ň˘´ÝŘýߡň ˘´ ÝŢ´ ˇ˘˝■ýß ýň Colorized 40%
 • ╩▄Ýň Load ˇ˘šÝ ň­ÚŰ´ŃŮ ň­ÚŰ´ŃŮ Arrow Mask (Select > Load Selection > Arrow Mask). 
 • ╠ň˘Ţ˘˝ň°ň ˘š Mask ­˝ÚÝ Ýß ¸˝¨ýߢ▀ˇňÚ˛.
  • đň˝Úؽڡň ˘š ý▄ˇŕß ˘š mask (Select > Modify > Contract... ˇ˘´ 1).
  • ''┴­▄ۧÝň'' ˘´ ▄ŕ˝´ (Select > Feather... ˇ˘´ 1).
  • ├ŢýÚˇň ˘š mask ýň 50% Ńŕ˝Ú (Edit > Fill > 50% Ńŕ˝Ú ß­Ř ˘š Ű▀ˇ˘ß).
 • ν¨ý▄˘Úˇň ˘´ Arrow (Image > Adjust > Hue/Saturation...).
  • ŞŰňŃţň ˘šÝ ň­ÚŰ´ŃŮ Colorize
  • ă Hue (┴­Ř¸˝¨ˇš) ˇ˘šÝ ˘ÚýŮ (-140).
  • H Lightness (ͨ˘ňÚÝآš˘ß) ˇ˘šÝ ˘ÚýŮ (+20).
 • ¤Ű´ŕŰŮ˝¨ˇň ˘š ńÚßńÚŕߡ▀ß ˝§Ŕý▀Š´Ý˘ß˛ ˘´ "Layer Opacity"ˇ˘´ 40%.

đ˝ŘˇŔňˇň ˘ß Dimensional Text Layers.
 • ┴­ňÝň˝Ń´­´▀šˇň ˘šÝ ň­ÚŰ´ŃŮ Colorized Arrow (Ctrl+D). 
 • ─šýÚ´ř˝Ńšˇň ŢÝß ÝŢ´ ˇ˘˝■ýß ­▄ݨ ß­Ř ˘´ Colorized Arrow ˇ˘˝■ýß ŕ▄ݴݢ߲ ŕŰÚŕ ˇ˘´ ňÚŕ´Ý▀ńÚ´ "Create New Layer". 
 • ╠ň˘´ÝŘýߡň ˘´ ˇ˘˝■ýß Black Text Face.
 • ĐřŔýÚˇň ˘ß ¸˝■ýß˘ß ˘´§ Toolbox ˇ˘´ default 
 • ┼­ŢŰňţň ˘´ Text tool. ┼­ŢŰňţŢ ˘´ ß­Ř ˘´ Toolbox (­▄˘ß ˘´ ŕ´§ý­▀ "T").
 • óÝ´Úţň ˘´ ­Űß▀ˇÚ´ ńÚßŰŘŃ´§ "Type Tool" 
 • ├ŢýÚˇň ýň ¸˝■ýß.
 • ╩▄Ýň ╚ßý­Ř ˘´ ŕň▀ýňÝ´ (Ctrl+arrow keys). Bonus Image 
 • ╩▄Ýň ńÚ­ŰŘ ŕŰÚŕ ˇ˘´ ˇ˘˝■ýß ŕňÚýŢÝ´§ (ˇř˝ň ˘´ ˇ˘˝■ýß ŕňÚýŢÝ´§ ˇ˘´ ňÚŕ´Ý▀ńÚ´ "Create New Layer").
 • ╠ň˘´ÝŘýߡň ˘´ ˇ˘˝■ýß White Text Highlight.
 • "Ëř˝ň" ˘´ ˇ˘˝■ýß Highlight  ŕ▄˘¨ ß­Ř ˘´ Text Face. 
 • ╚▄ý­¨ˇň ˘´ Highlight ŕ▄˘¨ ŕßÚ ńňţÚ▄ ŕ▄ݴݢ߲ ŢÝß ŕŰÚŕ ˘š ÷´˝▄.
 • ν¨ý▄˘Úˇň ˘´ Highlight ˇň ▄ˇ­˝´ (ńň˛ ˘´ Colorized Layer ­ß˝ßŕ▄˘¨).

 • Bonus Image
 • ă Layers Palette ­˝Ţ­ňÚ Ýß ý´Ú▄ŠňÚ ýň ˘´ ­ß˝▄ŕߢ¨ ńň▀Ńýß. 

 • Bonus Image

┬ŢŰš ŕßÚ ŕ´§ý­Ú▄ ˇňŰ▀ńß 1
┼ÚˇßѨŃŮ ˇ˘´  Adobe Photoshop | đ▀Ýßŕ߲ ­ň˝Úň¸´ýŢݨÝ