đ┴╦┼ď┼Ë

 
¤Ú ­ßŰޢň˛ ň▀ÝßÚ ¸˝ŮˇÚýß ˇ§ˇ˘ß˘Úŕ▄ ŃÚß ˘´ ˇřÝ´Ű´ ˘¨Ý ň˝ŃßŰň▀¨Ý ˇß˛. ├Úß ­ß˝▄ńňÚŃýß, ´Ú ­ßŰޢň˛ ˇß˛ Ô´šŔ´řÝ Ýß ŕßŔ´˝▀ˇň˘ň ˘šÝ ÷řˇš ˘¨Ý ň˝ŃßŰň▀¨Ý ˇß˛ ŕßÚ Ýß ŕßŔ´˝▀ˇň˘ň ­¨˛ ˘ß ň˝ŃßŰň▀ß Ŕß ­ß˝´§ˇÚ▄Š´Ý˘ßÚ ˇ˘šÝ ň˝ŃßŰňÚ´ŔŮŕš. ┼­▀ˇš˛, Ô´šŔ´řÝ Ýß ­ß˝´§ˇÚ▄ˇň˘ň ýň˝Úŕ▄ ­Ú´ ńřˇŕ´Űß ŔŢýߢß, Ř­¨˛, ´ ńÚ߸¨˝Úˇýز ŕßÚ š ­ß˝ß­´▀šˇš  ˇřÝŔň˘¨Ý ¸˝¨ý▄˘¨Ý.

╩ߢ▄ ­ß˝▄Ôߡš, §­▄˝¸´§Ý 3 §­´ˇ˘š˝ÚŠŘýňÝň˛ ­ßŰޢň˛. ┴§˘Ţ˛ ý­´˝´řÝ Ýß ­ň˝ÚŰßýÔ▄Ý´§Ý 10 ­ßŰޢň˛ ńÚßŔޡÚýň˛ ýޡ¨ ˘´§ ­ß˝▄Ŕ§˝´§ ­´§ ÷ß▀Ýň˘ßÚ ń▀­Űß ŕßÚ ńň▀¸ÝňÚ ý­ŰŢ ˘ňŰň▀ň˛. 

¤Ú ŕř˝Úň˛ ­ßŰޢň˛ ň▀ÝßÚ ńÚßŔޡÚýň˛ ˇ˘Ú˛ §­´ˇ˘š˝ÚŠŘýňÝň˛ ­ßŰޢň˛ ńÚß ýޡ´§ ň˘Úŕň˘■Ý, Ř­¨˛, ÷ß▀Ýň˘ßÚ ˇ˘šÝ ­ß˝ßŕ▄˘¨ ňÚŕŘÝß.
 
 

[Five Paletes: Info, Colors, Layers, Commands, Brushes]..........[Five Paletes: Info, Colors, Layers, Commands, Brushes]

╝Űň˛ ´Ú ­ßŰޢň˛ ň▀ÝßÚ ÷˘ÚßŃýŢÝň˛ ß­Ř ýÚß ýÚŕ˝Ů ý­▄˝ß ýň ŕŰňÚˇ˘▄ ŕ´§ý­Ú▄, ß­Ř ŢÝß ˇřÝ´Ű´ ß­Ř ň˘Úŕޢň˛ ŕßÚ ýÚß Ű▀ˇ˘ß ŃÚß ŕ▄Ŕň ň˘Úŕޢß. đß˝ŘŰß ß§˘▄, ŘŰň˛ ´Ú ­ßŰޢň˛ ޸´§Ý fly-out. ├Úß ­ß˝▄ńňÚŃýß: 

[Palette Options: Menu, Title bar, Collapse and Close Buttons, Options]
 
 

ă ň˝ŃßŰňÚ´ŔŮŕš

đß˝´§ˇ▀ߡš ˘´§ Adobe Photoshop | đ▀Ýßŕ߲ đň˝Úň¸ŘýňݨÝ

˸ňńÚ▄Š´Ý˘ß˛ ßݢÚŕň▀ýňÝß ˇ˘´ ÷Řݢ´