ă ╠­▄˝ß ˘´§ ╠ňÝ´ř (Bar Menou)

 
 
 

 
ă ╠­▄˝ß ˘´§ ╠ňÝ´ř ˘´§ Photoshop ŰňÚ˘´§˝Ńň▀ Ř­¨˛ ´Ú ßݢ▀ˇ˘´Ú¸ň˛ ˘¨Ý ▄ŰŰ¨Ý ň÷ß˝ý´Ń■Ý.  ╝­¨˛ ŃÚß ­ß˝▄ńňÚŃýß ´Ú ŰňÚ˘´§˝Ń▀ň˛ "Save" ŕßÚ "Save As" ­´§ Ô˝▀ˇŕ´Ý˘ßÚ ˇ˘´ ýňÝ´ř "File" ŕßÚ ´Ú ŰňÚ˘´§˝Ń▀ň˛ "Copy" ŕßÚ "Paste" ­´§ Ô˝▀ˇŕ´Ý˘ßÚ ˇ˘´ ýňÝ´ř "Edit".   

¤ý´▀¨˛, ˘´ ╠ňÝ´ř ˘´§ Photoshop ßŕ´Ű´§Ŕň▀ ˘Ú˛ ˇ˘▄ݢ߽ Ô´ŮŔňÚň˛ ­´§ ­ň˝ÚýŢÝňÚ˛ Ýß ńňÚ˛. ╠ň ˘´Ý ˇ§Ýń§ßˇýŘ ALT-F Ŕß Ţ¸ňÚ˛ ­˝ŘˇÔߡš ˇ˘´ ýňÝ´ř "File" ŕßÚ ýň ˘´Ý ˇ§Ýń§ßˇýŘ ALT-F SHIFT-N Ŕß Ţ¸ňÚ˛ ­˝ŘˇÔߡš ˇ˘šÝ ň­ÚŰ´ŃŮ "New" ˘´§ ýňÝ´ř "File". 

┴Ý ˇň ýÚß ň÷ß˝ý´ŃŮ ńňÚ˛ ŢÝß ßݢÚŕň▀ýňÝ´ ˘´§ ýňÝ´ř ýň ŢÝß Ń˝▄ýýß §­´Ń˝ßýýÚˇýŢÝ´, ˘Ř˘ň ý­´˝ň▀˛ Ýß Ţ¸ňÚ˛ ­˝ŘˇÔߡš ˇň ߧ˘Ř ˘´ ßݢÚŕň▀ýňÝ´ ¸˝šˇÚý´­´Ú■ݢ߲ ˘´ ŕ´§ý­▀ ALT ˇň ˇ§Ýń§ßˇýŘ ýň ˘´ ßݢ▀ˇ˘´Ú¸´ Ń˝▄ýýß.  đß˝´ý´▀¨˛, ´Ú ň­ÚŰ´Ń޲ ˘´§ ýňÝ´ř ý­´˝´řÝ Ýß Ń▀Ý´§Ý ­˝´ˇÚ˘Ţ˛ ýň ˘š ¸˝Ůˇš ˘´§ ­ŰŮࢽ´§ SHIFT ˇň ˇ§Ýń§ßˇýŘ ýň ˘´ §­´Ń˝ßýýÚˇýŢÝ´ Ń˝▄ýýß.  νšˇÚý´­´Ú■ݢ߲ ˘´§˛ ˇřݢ´ý´§˛ ń˝Řý´§˛ ˘´§ ­Űšŕ˘˝´Ű´Ń▀´§ (shortcuts) ý­´˝ň▀˛ Ýß ŕ▄ÝňÚ˛ ˘š ń´§ŰňÚ▄ ˇ´§ ­´Űř Ń˝ŮŃ´˝ß ¸¨˝▀˛ Ýß ýň˘ßŕÚÝň▀˛ ˇ§Ý޸ňÚß ˘´ ­´Ý˘▀ŕÚ.

ͧˇÚŕ▄, §­▄˝¸´§Ý Ű▀Ńň˛ ň­ÚŰ´Ń޲ ˘´§ ýňÝ´ř ­´§ ńňÝ ň▀ÝßÚ ˇ˘▄ݢ߽, Ř­¨˛ ´Ú ň­ÚŰ´Ń޲ "Mode" ŕßÚ "Filter", ­´§ Řý¨˛ Ŕß ňţšŃšŔ´řÝ Űň­˘´ýň˝■˛ ß˝Ńآň˝ß.  ├Úß ˘šÝ ■˝ß ߲ ňˇ˘Ú▄ˇ´§ýň ˘š ˇ§ŠŮ˘šˇŮ ý߲ ˇ˘ß ÔߡÚŕ▄.  ┴˛ ­▄ýň ß­Ř ˘š ╠­▄˝ß ╠ňÝ´ř ˇ˘ß ˸ňńÚߡ˘Úŕ▄ ÍŘݢ´ (Drawing Canvas). 
 
 

ă đň˝Ú´¸Ů ┼˝Ńߡ▀߲ ˘´§  Photoshop
đß˝´§ˇ▀ߡš ˘´§ Adobe Photoshop | đ▀Ýßŕ߲ đň˝Úň¸´ýŢݨÝ
ď´ ÍŘݢ´ èѽß÷Úŕٲ