ď´ ň˝ŃßŰň▀´ Lasso 

 
¤˝ÚˇýŢÝň˛ ÷´˝Ţ˛, ŢÝß ń¨˝ň▄Ý ň˝ŃßŰň▀´ ý´˝÷´­´▀šˇš˛ ň­ÚŰ´Ńٲ ň▀ÝßÚ Ř˘Ú ­˝ßŃýߢÚŕ▄ ň­ÚŔ§ýň▀˛.  ŞÝß ň˝ŃßŰň▀´ ń¨˝ň▄Ý ý´˝÷´­´▀šˇš˛ Ř­¨˛ ˘´ Lasso, ˇ´§ ň­Ú˘˝Ţ­ňÚ Ýß Š¨Ń˝ß÷▀ˇňÚ˛ ýÚß ň­ÚŰňŃýŢÝš ­ň˝Ú´¸Ů ˇßÝ Ýß ßÝßŕ▄ۧ­˘ň˛ ýÚß ňÚŕŘÝß ­▄ݨ ˇň ŢÝß ¸ß˝˘▀. 

[Lasso Sample]

├Úß Ýß ńšýÚ´§˝Ń١ňÚ˛ ýÚß ń¨˝ň▄Ý ÷Ř˝ýß ň­ÚŰ´Ńٲ, ß­Ű▄ ň­ÚŰŢŃňÚ˛ ˘´ ň˝ŃßŰň▀´ Lasso [Lasso Tool] ŕ▄ÝňÚ˛ ŕŰÚŕ ŕßÚ ˘´ ˇŢ˝ÝňÚ˛ ­▄ݨ ˇ˘´ ÷Řݢ´.  ă ň­ÚŰ´ŃŮ Ŕß ßŕ´Ű´§Ŕ١ňÚ ˘š ýň˘ß÷´˝▄ ­´§ Ŕß ŕ▄ÝňÚ˛. 

┼▀ÝßÚ ÷ßÝň˝Ř, ­¨˛ ńňÝ Ŕß ­ň˘ř¸ňÚ˛ Ýß ÷˘Ú▄ţňÚ˛ ýÚß ń¨˝ň▄Ý ÷Ř˝ýß ň­ÚŰ´Ńٲ ß­Ř ˘šÝ ­˝■˘š ˇ˘ÚŃýŮ, ňÝ■ ň▀ÝßÚ ­´Űř ňřŕ´Ű´ ŃÚß ˘´ ­´Ý˘▀ŕÚ ˇ´§ Ýß ­ß˝ňŕŰ▀ÝňÚ.  ┼§˘§¸■˛ ý­´˝ň▀˛ Ýß ¸˝šˇÚý´­´Ú١ňÚ˛ ˘ß ŕ´§ý­Ú▄ SHIFT ŕßÚ ALT ŃÚß Ýß ­˝´ˇŔޡňÚ˛ Ů Ýß ß÷ßڽޡňÚ˛ ŕ▄˘Ú ß­Ř ýÚß ň­ÚŰ´ŃŮ.
ËšýňÚ■Ýň˘ßÚ Ř˘Ú ň▄Ý ńň ý­´˝ň▀˛ Ýß ň§Ŕ§Ń˝ßýý▀ˇňÚ˛ ŕßŰ▄ ˘šÝ ß˝¸Ů ŕßÚ ˘´ ˘ŢŰ´˛ ˘š˛ ň­ÚŰ´Ńٲ lasso ˘´ Photoshop Ŕß ˘´ ˘ňŰňÚ■ˇňÚ Š¨Ń˝ß÷▀Š´Ý˘ß˛ ýÚß Ń˝ßýýŮ ß­Ř ˘´ ˘ŢŰ´˛ ˇ˘šÝ ß˝¸Ů ˇßÝ crow flies.
 
 

 


đß˝´§ˇ▀ߡš ˘´§ Adobe Photoshop | đ▀Ýßŕ߲ đň˝Úň¸´ýŢݨÝ

ď´ ň˝ŃßŰň▀´ ýßŃÚŕŮ ˝▄ýÔ´˛