ď´ ň˝ŃßŰň▀´ ╩Ű▀ˇš˛ (Gradient Tool) 

 
ď´ ň˝ŃßŰň▀´ ╩Ű▀ˇš˛ ˇ´§ ň­Ú˘˝Ţ­ňÚ Ýß ŕßŔ´˝▀ˇňÚ˛ ˘šÝ ŕŰ▀ˇš ˘´§ ¸˝■ýߢ´˛.  ┼▀ÝßÚ ­´Űř ňřŕ´Ű´ ˇ˘š ¸˝Ůˇš. A­Ű▄ ň­ÚŰŢŃňÚ˛ ˘´ ň˝ŃßŰň▀´ ╩Ű▀ˇš˛ ß­Ř ˘šÝ ň˝ŃßŰňÚ´ŔŮŕš(Toolbox), ŕ▄ÝňÚ˛ ŕŰÚŕ ­▄ݨ ˇ˘´ ÷Řݢ´ ŕßÚ ˇŢ˝ÝňÚ˛ Ţţ¨ ýÚß ­ň˝Ú´¸Ů ŃÚß Ýß ˘š Ńňý▀ˇňÚ˛ ýň ŕŰ▀ˇš. 

[Gradient Types]
 

ď´ ň˝ŃßŰň▀´ ŕňÚýŢÝ´§
┼ÚˇßѨŃŮ ˇ˘´ Adobe Photoshop | đ▀Ýßŕ߲ ­ň˝Úň¸´ýŢݨÝ
╠ň˘ß˘˝Ţ­´Ý˘ß˛ ßݢÚŕň▀ýňÝß ˇ˘´ ÷Řݢ´