Next                  Up                    Back                 Contents

Επόμενο:ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πάνω:Διάφορα Προβλήματα Παράλληλου Προγραμματισμού Πίσω:ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ


 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ

 

Μια από τις πιο απλές παράλληλες διατάξεις που έχουν προταθεί για τον πολλαπλασιασμό πίνακα με διάνυσμα είναι μια σωληνωτή διάταξη επεξεργαστών, με διαμόρφωση όμοια με αυτή των στοιχείων του διανυσμάτων του αποτελέσματος, δηλαδή στη περίπτωσή μας το y. Ο επεξεργαστής pi, με i = 0,1,2, έχει αποθηκευμένο το στοιχείο ki και πραγματοποιεί εσωτερικό γινόμενο με βάση αυτό το στοιχείο, και τα δεδομένα εισόδου, δηλαδή τα διανύσματα x και aiT, όπου aiT είναι η i γραμμή του πίνακα Α. Τα δεδομένα εισόδου “διέρχονται” από τον επεξεργαστή και οι υπολογισμοί γίνονται όπως εξηγείται παρακάτω.

 

 

image

 

 

Τα στοιχεία του διανύσματος x εισάγονται στον πίνακα από την αριστερή πλευρά (δύση, west), και μετακινούνται προς τα δεξιά (ανατολή, east). Ταυτόχρονα τα στοιχεία των γραμμών του πίνακα Α εισέρχονται από την άνω πλευρά (βορράς, north) και “καταναλώνονται” από τον αντίστοιχο επεξεργαστή προς τα κάτω (νότος, south), μέσα από τα αντίστοιχα κανάλια. Μετά από κάθε μετακίνηση στοιχείου οι επεξεργαστές πραγματοποιούν παράλληλα από ένα βήμα εσωτερικού γινομένου, το αποτέλεσμα του οποίου συσσωρεύεται τοπικά. Έτσι μετά το τέλος των υπολογισμών το στοιχείο yi του τελικού διανύσματος βρίσκεται στον επεξεργαστή pi. Το χρονοδιάγραμμα δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί όπου ο εκθέτης του y σημειώνει το βήμα εσωτερικού γινομένου.

 

 

time/space p = 0 p = 1 p = 2
t = 0 y00 = a00x0 + k0    
t = 1 y01 = a01x1 + y00 y10 = a10x0 + k1  
t = 2 y02 = a02x2 + y01 y11 = a11x1 + y10 y20 = a20x0 + k2
t = 3   y12 = a12x2 + y11 y21 = a21x1 + y20
t = 4   y22 = a22x2 + y21

 

 

Κάθε επεξεργαστής έχει τρεις δουλειές να κάνει κατά τη διάρκεια ενός πολλαπλασιασμού πίνακα επί διάνυσμα:

 

Ο κώδικας του παράλληλου αυτού προγράμματος έχει ως εξής:

 

Program pollaplasiasmos_pinaka_me_dianysma;

  Const

    n=3;

  Type

    chan=channel of integer;

    pin=array[0..n] of integer;

    pin1=array[0..n,0..n] of integer;

  Var

    time,i:integer;

    x,y,k:pin;

    a:pin1;

    north_south:array[0..n] of chan;

    east_west:array[0..n+1] of chan;
 

Στη διεργασία αυτή πραγματοποιείται το εσωτερικό γινόμενο καθώς και οι τρεις δουλειές που κάνει κάθε επεξεργαστής κατά τη διάρκεια ενός πολλαπλασιασμού.

Procedure ips_cell(k:integer;var y:integer;var north,east,west:chan);

  var

    a,i,tmp:integer;

    temp:array[0..1] of integer;

  begin

    y:=k;

    temp[1]:=0;

    for i:=0 to n do

    begin

      temp[0] := east;

      a := north;

      y:= y+(a*temp[0]);

      temp[1] := temp[0];

      west := temp[1];

    end;

  end;

Διεργασία παραγωγής του x.

Procedure produce_x(n:integer;var out:chan);

  var

    i:integer;

  begin

    for i:=0 to n do

      out:=x[i];

  end;

 

 

Αυτή είναι η διεργασία παραγωγής για κάθε γραμμή του Α.

Procedure produce_a(n,index:integer;var out:chan);

  var

    i:integer;

  begin

    for i:=0 to n do

      out:=a[index,i];

  end;

 

Κατανάλωση των τελικών εξόδων του προγράμματος:

Procedure discard_x(n:integer;var in:chan);

  var

    i,temp:integer;

 

  begin

    for i:=0 to n+1 do

    begin

      if in? then temp:=in;

    end;

  end;

 

Η αρχικοποίηση των πινάκων και των διανυσμάτων:

Procedure initialise(n:integer;var x,k:pin;var a:pin1);

  var

    i,j:integer;

  begin

    writeln('dwse ta stoixeia toy a');

    for i:=0 to n do

      for j:=0 to n do

        readln(a[i,j]);

    writeln;

    writeln('dwse ta stoixeia toy x');

    for i:=0 to n do

      readln(x[i]);

    writeln;

    writeln('dwse ta stoixeia toy k');

    for i:=0 to n do

      readln(k[i]);

      writeln;

 end;

 

Το κυρίως πρόγραμμα :

Begin

  initialise(n,x,k,a);

  fork produce_x(n,east_west[0]);

  fork forall i:=0 to n do

    produce_a(n,i,north_south[i]);

  fork forall i:=0 to n do

    ips_cell(k[i],y[i],north_south[i],east_west[i],east_west[i+1]);

  fork discard_x(n,east_west[n+1]);

  join;join;join;join;

  writeln(' to dianysma y einai:');

  write('y = ');

  for i:=0 to n do

    write(y[i]:3);

End.

 

 

Για παράδειγμα τα αποτελέσματα για μια εκτέλεση του προγράμματος με τα παρακάτω δεδομένα είναι:

dwse ta stoixeia toy a :

 

dwse ta stoixeia toy a :

 

   8     3    2    -1

Α = 5     6    4    8

  -3     9    10    4

   3    -2    5    8


dwse ta stoixeia toy x :

 

x = 4 2 5 1

 

dwse ta stoixeia toy k :

 

k = 8 10 -2 5

 

to dianysma y einai:

 

y = 55   70   58   46 


     Next                  Up                    Back                 Contents

Επόμενο:ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πάνω:Διάφορα Προβλήματα Παράλληλου Προγραμματισμού Πίσω: ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ