ΓΕΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ
 

    Το παλιό Γενικό Ελληνικό Προξενείο Θεσσαλονίκης λειτούργησε κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Βρίσκεται στη γωνία των οδών Αγίας Σοφίας και Προξένου Κορομηλά. Το κτίριο αυτό, στο οποίο σήμερα στεγάζεται το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, οικοδομήθηκε με δαπάνες του εθνικού ευεργέτη Ανδρέα Συγγρού και με σχέδια του αρχιτέκτονα Ernst Ziller, αμέσως μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 1890. Το Γενικό Ελληνικό Προξενείο Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα κατά την περίοδο που υπηρέτησε σε αυτό ο Πρόξενος Λάμπρος Κορομηλάς, υπήρξε το κέντρο από όπου οργανώθηκε και συντονίσθηκε ο Μακεδονικός Αγώνας.
 

 

Το Γενικό Ελληνικό Προξενείο Θεσσαλονίκης (σημ. Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα).
 
 
 
 
Νεοκλασσικά Μνημεία

Επιστροφή στη Home Page