ΚΑΤΟΙΚΙΑ Κ. ΜΗΤΤΑ
 

    Το κτίριο αυτό κτίστηκε το 1920 και χρησιμοποιήθηκε σαν κατοικία του Μακεδονομάχου Κ. Μήττα. Αποτελεί χαρακτηριστική κατοικία της παλιάς Θεσσαλονίκης και βρίσκεται στην οδό Ευζώνων 34. Το κτίριο έχει έντονα στοιχεία "μπαρόκ" με κυρίαρχο καμπύλο αέτωμα που περιλαμβάνει ανάγλυφες παραστάσεις από γιγαντομαχία και μία κόγχη στον άξονα όπου είναι τοποθετημένο ένα άγαλμα.
 
 

Η κατοικία του Μακεδονομάχου Κ. Μήττα στην οδό Ευζώνων 34.
 
 
 
Λεπτομέρεια της κόγχης με το άγαλμα του κτίσματος της οδού Ευζώνων 34.
 
 
 
 
Νεοκλασσικά Μνημεία

Επιστροφή στη Home Page