ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
 
 
Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν και αφορούν τα Αρχαιολογικά, Βυζαντινά, Νεοκλασσικά και Μουσουλμανικά μνημεία, καθώς τις Βυζαντινές Χριστιανικές Εκκλησίες περιλαμβάνονται στο βιβλίο του Απόστολου Παπαγιαννόπουλου με τίτλο: ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
 

Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν και αφορούν το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης περιλαμβάνονται στο βιβλίο του αείμνηστου Καθηγητή της Κλασσικής Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ., Μανώλη Ανδρόνικου με τίτλο: ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, οδηγός των αρχαιολογικών θησαυρών.
 
 

Στις παρακάτω προτεινόμενες ηλεκτρονικές διευθύνσεις μπορείτε να βρείτε και άλλες σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τα μνημεία της Θεσσαλονίκης. Εκατοντάδες άλλες βρίσκονται διάσπαρτες στο διαδίκτυο και είναι εύκολα προσβάσιμες μέσω των βάσεων δεδομένων του Internet:
 
 
 
http://pdplab.it.uom.gr/thesniki.htm
http://www.mpa.gr/gr/other/thessaloniki/index.html
http://alexander.macedonia.culture.gr/2/21/212/21209m/g212im03.html
http://alexander.macedonia.culture.gr/2/21/211/21116/211pm01.html
http://alexander.macedonia.culture.gr/maps/macedon/salonica/salonica.html
http://www.forthnet.gr
http://www.forthnet.gr/cgi-bin/hweb 
http://uranus.eng.auth.gr/new/eng/thessaloniki.html 
http://www.physics.auth.gr/en/thessaloniki.html 
http://www.culture97.gr/ 
http://www.greekvillage.com/hyphen/june97/thessalo.htm 
http://www.greekvillage.com/hyphen/april97/thessalo.htm 
http://www.europe-today.com/greece/greecewel.html 
http://www.vacation.forthnet.gr/s/thesmonu.html 
http://www.vacation.forthnet.gr/s/thesmuse.html 
http://www.vacation.forthnet.gr/s/thesarea.html 
http://www.helexpo.gr/GR/Thes/church.html 
http://www.teithe.gr/poth/W/tower.html 
htpp://www.teithe.gr/poth/Amuseum.html 
http://www.inform.umd.edu/EdRes/colleges/ARHU/Depts/ArtHistory/artfac/gerstel/thesshaf.html 
http://www.macedonia.com/english/1997.html 
http://www.odysseas.com 
http://www.nomos.csol/auth.gr/Thessaloniki/Thess.html 
 
 
 
 

Επιστροφή στη Home Page