ΑΠΛΟ 3D ΚΕΙΜΕΝΟ

Οι χαρακτήρες κειμένου ή οι χαρακτήρες σειμίου μπορεί να δοθούν σαν 3D αποτέλεσμα με την αποκοπή αποτελεσμάτων PSP's.
Άνοιξε μια νέα εικόνα με 16 εκατομμύρια χρώματα και εισήγαγε τους χαρακτήρες του κειμένου, ανάλογα, με την επιλογή σου. Χρησιμιποίησα το Zennor LET, bold, 48pt:
 
(Σιγουρέψου οτι θα χρησιμοποιήσεις ένα χρώμα background το οποίο θα είναι κατάλληλο για τη σελίδα όπου η εικόνα του κειμένου θα υπάρχει. Σε αυτό το παράδειγμα,χρησιμοποίησα άσπρο, αλλά, το πιο κατάλληλο χρώμα για αυτή τη σελίδα θα ήταν το γκρί.)
Εάν, θέλεις μια δομή του σταθερού χρώματος, άνοιξε ένα αρχείο από αυτή τη δομή.  Τότε, επέλεξε το Fill tool, θέτωντας το Fill Style μέσα στο Control palette για να το αντιγράψεις.  Πάτησε στο κουμπί Options και τότε στο κουτί διαλόγου του Flood Fill Options dialog box, επέλεξε την εικόνα που περιέχει την αντιγραφή,όπως,το New Pattern Source.  Γέμισε το κέιμενο ή τους χαρακτήρες με αυτή τη δομή.
 
Με το κείμενο που έχει επιλεχθεί,επέλεξε ένα χρώμα για την πρόσοψη που είναι απαλό και ταιριάζει με το χρώμα της δομής σου.Επέλεξε Image | Effects | Cutout. Βάλε σκιά στην πρόσοψη,θαμπάδα γύρω στο 70%, θόλωμα στο 2 και το κατακόρυφο και το οριζόντιο στο 2.
Με το κείμενο ακόμη επιλεγμένο, επέλεξε το χρώμα του background,έτσι ώστε,η σκοτεινή σκιά να ταιριάζει στο χρώμα της δομής σου. Επέλεξε Image | Effects | Cutout ξανά.  Βάλε σκιά στο Background, θαμπάδα γύρω στο 70%, θόλωμα στο 2 και το κατακόρυφο και το οριζόντιο στο -2.
 
Έχοντας ακόμη επιλεγμένο το κείμενο, προσθέτουμε λίγη σκιά, εάν θέλουμε. Επιλέγουμε Image | Effects | Drop Shadow και θέτουμε το χρώμα σε μαύρο.  Στο παράδειγμά μου,έχω θέσει την θαμπάδα στο 50%, το θόλωμα στο 10 και το κατακόρυφο και το οριζόντιο στο 5.
 
Αναπτύσσω την εικόνα και την σώζω σαν transparent GIF.
Πίσω