ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ

Γενικά

Διάφοροι παράγοντες καθορίζουν πόσο μεγάλα θα είναι τα αρχεία των εικόνων. Αυτοί περιλαμβάνουν το ύψος και το πλάτος της εικόνας,τον αριθμό των χρωμάτων και την ανακατανομή των χρωμάτων μέσα στην εικόνα. Μελετώντας αυτές τις δύο εικόνες, έχουν και οι δύο το ίδιο ύψος και πλάτος:
 
solid multicolor  
1K
14K
Η διαφορά στο μέγεθος είναι πράγματι εντυπωσιακή. Έτσι μπορείς να αλλάξεις το μέγεθος του αρχείου μιας εικόνας ,μετατρέποντας το μέγεθός του, αλλά δεν μπορείς να πείς οτι δύο εικόνες με το ίδιο ύψος και πλάτος θα έχουν το ίδιο μέγεθος αρχείου.

Βελτιστοποιώντας GIFs

Μπορείς να βελτιστοποιήσεις GIFs με δύο τρόπους.  Πρώτα, μπορείς να περιορίσεις τον εαυτό σου στα 216 χρώματα του Netscape. Το Jasc εφοδιάζει με μια Netscape palette που μπορείς να χρησιμοποιήσεις με το PSP. Το δεύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να ελαχιστοποιήσεις τα χρώματα που χρησιμοποιείς μέσα στο GIF σου, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείς την παλέτα του Netscape.  Η όψη του χρώματος στο μενού του PSP έχει μια επιλογή Decrease Color Depth που επιτρέπει να ελαχιστοποιήσεις τον αριθμό των χρώματων στο GIF σου, από 256 σε 16 ή 2.

Για περισσότερη ευκαμψία στην ελαχιστοποίηση των χρωμάτων, δοκίμασε το GIF Wizard στην αναφορά του Web (WebReferenceCom).  Παρακάτω, είναι μερικά αποτελέσματα που πήρα από το πέρασμα ενός GIF 256 χρωμάτων, που ήταν κατά 61K μέσα στο GIF Wizard.

Πρώτα δοκίμασα την έκδοση στην οποία χρησιμοποίησα μια παλέτα 128 χρωμάτων, αντί για 256 χρώματα:

 
door
128-color
44K
28% size
 reduction 
Είδα, επίσης και δύο εκδόσεις μια με 64 χρώματα και μια με 32 χρώματα.  Η έκδοση με τα 64 χρώματα δεν είναι άσχημη, αλλά αυτή με τα 32 χρώματα έχει χάσει το κόκκινο από τα λουλούδια στα αριστερά της πόρτας:
door
 64-color
34K
44% size
 reduction 
door
 32-color
30K
51% size
 reduction 
Δύο άλλοι μετατροπείς γραφικών που είναι διαθέσιμοι στο WebReference.Com είναι οι:: GIF Cruncher and JPEG Wizard. Θα πρέπει να δοκιμάσεις όλους αυτούς του μετατροπείς.)

Η διανομή του χρώματος μπορεί να μεταβάλει το μέγεθος του αρχείου και αυτό είναι κατά ένα μέρος σωστό για τα GIFs.  Ένα GIF είναι αποκρυπτογραφημένο σε οριζόντιες γραμμές κατά μήκος της εικόνας, ξεκινώντας από την πάνω αριστερή γωνία. Για αυτό το λόγο, τα οριζόντια blocks του έντονου χρώματος ευνοούνται από τα GIFs.  Μελετώ την διαφορά στο μέγεθος του αρχείου για αυτές τις δύο εικόνες, για παράδειγμα,όταν ένα αντικείμενο από τα δεξιά είναι απλώς μια περιστροφή ενός αντικειμένου στα αριστερά:

 
horizontal vertical
1.0K
1.5K

Βελτιστοποιώντας τα JPEGs

Μπορείς να βελτιστοποιήσεις ένα JPEG μεγαλώνοντας το επίπεδο συμπίεσης.  Το μεγαλύτερο το επίπεδο συμπίεσης,το μικρότερο την εικόνα.  Όπως θα περίμενες,τα υψηλότερα επίπεδα συμπίεσης δίνουν ένα είδος υποβάθμισης στην εικόνα, αλλά, θα ξαφνιαστείς από το πόσο λίγο η ποιότητα της εικόνας επηρεάζεται,όταν,πιέζεται λίγο ακόμη.  Θα χρειαστεί να ασχοληθείς με τις δικές σου εικόνες, αλλά, πάρε μια άποψη για το τί μπορείς να κάνεις.  Κοίταξε here για ένα σύνολο από εικόνες που έπαιξα μαζί τους.

Παρόλα αυτά, κάτι που θα σε εντυπωσιάσει είναι το οτι τα progressive JPEGs συνήθως έχουν μικρότερο μέγεθος αρχείου από τα μη-πλεγμένα μέρη του μετρητή! (Σε αντίθεση,τα interlaced GIFs είναι πάντα μεγαλύτερα από τα δικά τους noninterlaced counterparts.)

PSP 6's Ειδική βελτιστοποίηση

Το PSP 6 περιλαμβάνει δύο ειδικές βελτιστοποιήσεις: την ειδική διαφάνεια GIF και το ειδικό αρχείο JPEG, τα οποία είναι διαθέσιμα κάτω από το File | Export.

Αντίθετα με το όνομα της, η ειδική διαφάνεια GIF δεν είναι μόνο για την δημιουργία διαφανειών GIFs.  Χρησιμοποίησέ το για να βελτιστοποιήσεις οποιοδήποτε στατικό GIF.
 
 

NextΠίσω | Πίνακας περιεχομένων | Bασικά | How-To | Links | Store | ΕπόμενηNext