Δομές Αρχείων

 

Home
Σημειώσεις
Ασκήσεις
Ανακοινώσεις
Διάφορα

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικά

Διδάσκουσα: Μαρία Σατρατζέμη

Το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσέφερε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 στο 3ο εξάμηνο προπτυχιακών σπουδών το υποχρεωτικό μάθημα Δομές Αρχείων.

Από το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000 το μάθημα Δομές Αρχείων καταργήθηκε από το πρόγραμμα σπουδών.

Στη συνέχεια δίνονται αναλυτικές πληροφορίες που αφορούσαν στo μάθημα αυτό.

Αντικείμενο

Δομές και Οργάνωση Αρχείων - Αλγόριθμοι.

Περιεχόμενα

Βασικές έννοιες αρχείων, Μέσα αποθήκευσης, ένα "Γενικό" σύστημα αρχείου (βασικές πράξεις), Σειριακά αρχεία (περιγραφή, βασικές πράξεις, αλγόριθμοι), Σχετικά αρχεία (περιγραφή, βασικές πράξεις, αλγόριθμοι), Ταξινομημένα αρχεία (περιγραφή, βασικές πράξεις, αλγόριθμοι), Τυχαία αρχεία (περιγραφή, βασικές πράξεις, συναρτήσεις κατακερματισμού, δομές και αλγόριθμοι για τον χειρισμό συνωνύμων), επεκτατός κατακερματισμός (περιγραφή, βασικές πράξεις, αλγόριθμοι), σειριακά αρχεία με δείκτη (περιγραφή, βασικές πράξεις, αλγόριθμοι), Δενδρικά αρχεία δεικτών (Β-δένδρο, Β+δένδρο), αρχεία πολλαπλών καταλόγων. Εφαρμογές.

Υποχρεωτική Βιβλιογραφία

1. "Δομές Δεδομένων τόμος Β’ - Οργάνωση Αρχείων”, Ι. Μανωλόπουλος, Art of Text.

2. Σημειώσεις “Δομές Αρχείων”, Μ. Σατρατζέμη.

Μεθοδολογία Διδασκαλίας και διδακτικά μέσα

Διαλέξεις 3 ωρών την εβδομάδα, από αυτές 2 ώρες θεωρία και 1 ώρα λύση ασκήσεων. Χρήση φορητού ΗΥ με projector, Data show ή διαφανειών.

Αξιολόγηση

Δυο τρόποι αξιολόγησης :
Α.
Τελική γραπτή εξέταση που συνεισφέρει στο 85% της συνολικής βαθμολογίας.

Το υπόλοιπο 15% της βαθμολογίας συγκεντρώνεται από ασκήσεις που τους προτείνονται να λύσουν.

Β.
Απαλλακτική εργασία που ανατίθεται σε 2 το πολύ φοιτητές και αναφέρεται στο σχεδιασμό και υλοποίηση εφαρμογής που στηρίζεται στη χρήση αρχείων.

 

Σημειώσεις

Εδώ θα βρείτε σημειώσεις για το Μάθημα «Δομές Αρχείων».

 

Ασκήσεις

Εδώ θα βρείτε το φυλλάδιο με τις ασκήσεις που προτείνονται για λύση.

 

Διάφορα

Εδώ θα βρείτε επιπλέον υλικό που κατά καιρούς μοιράζεται στους φοιτητές.

 

Ανακοινώσεις

Εδώ θα βρείτε ανακοινώσεις που αφορούν την ύλη του μαθήματος, ημερομηνίες εξέτασης κτλ.

 

Copyright Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Για σχόλια [Μ. Σατρατζέμη]
Τελευταία ενημέρωση : Δεκέμβριος 20, 2002