Προγραμματισμός ΗΥ

 

Home
Μάθετε την Pascal
Ασκήσεις
Ελεγκτής  Ασκήσεων
Ανακοινώσεις
Διάφορα

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικά

Το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσφέρει στο 1ο εξάμηνο προπτυχιακών σπουδών το υποχρεωτικό μάθημα "Προγραμματισμός ΗΥ". Ο σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να διδαχθούν οι φοιτητές την προγραμματιστική μεθοδολογία. Πιο συγκεκριμένα:

να διδαχθούν μεθόδους για τη λύση προβλημάτων με ΗΥ
να διδαχθούν τον δομημένο προγραμματισμό με τη χρήση και διδασκαλία της γλώσσας προγραμματισμού Pascal, πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιείται η Turbo Pascal έκδοση 6.0.
να διδαχθούν τη σχεδίαση (design), την κωδικοποίηση (coding) και την αποσφαλμάτωση (debugging) προγραμμάτων καθώς και “καλό” στυλ.

Στη συνέχεια δίνονται αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν στο μάθημα.

 

Προγραμματισμός ΗΥ

Διδάσκουσα: Μαρία Σατρατζέμη

Περιεχόμενα

Περιβάλλον γλώσσας, ανάπτυξη προγράμματος. Σταθερές, μεταβλητές, τύποι δεδομένων (integer, real, boolean). Εντολή απόδοσης τιμής. Εντολές εισόδου / εξόδου. Εντολές ελέγχου (if ..., φωλιασμένα if, case). Επαναληπτικές δομές (While, repeat, for). Δομημένοι τύποι (Πίνακες, string, σύνολα), τύποι που ορίζονται από τον χρήστη. Εργαστήριο προγραμματισμού. Υποπρογράμματα, διαδικασίες, συναρτηήσεις, μονάδες. Εγγραφές, πίνακας εγγραφών. Δομημένη σχεδίαση προγράμματος.

Υποχρεωτική Βιβλιογραφία

1. “Η γλώσσα προγραμματισμού Pascal”, Ι. Βλαχάβας.

2. “Δομημένος Προγραμματισμός με Pascal”, Ι. Κάβουρα, εκδ. Κλειδάριθμος.

Προαιρετική Βιβλιογραφία

1. Knuth D.E. [1982] The Art of Computer Programming : Vol I Fundamental Algorithms, Second Edition, Addison-Wesley.

2. Knuth D.E. [1982] The Art of Computer Programming : Vol III Sorting and Searching, Second Edition, Addison-Wesley.

3. Turbo Pascal - Programming & Problem Solving, S. Leestma, L. Nyhoff, Macmillan.

4. Turbo Pascal, E. Koffman.

5. OH! Pascal, D. Cooper.

6. Algorithms, R. Sedgewick

7. Advanced Programming in Pascal with Data Structures, Nyhoff, Macmillan.

Μεθοδολογία Διδασκαλίας

2 ώρες θεωρία (διαλέξεις) και 2 ώρες εργαστήριο. Στο εργαστηριακό μάθημα οι φοιτητές χωρίζονται σε 2 ομάδες των 40 περίπου ατόμων και το μάθημα γίνεται σε εργαστήριο ΗΥ σε αναλογία 1 ΗΥ για 2 περίπου φοιτητές. Στη θεωρία παρουσιάζονται οι έννοιες που αναφέρονται στον προγραμματισμό ΗΥ και η υλοποίησή τους με τις αντίστοιχες εντολές της γλώσσας προγραμματισμού Turbo Pascal (Turbo Pascal, Borland, Ver. 7.0). Στο εργαστήριο δίνονται ασκήσεις για λύση σχετικές με τα θέματα που αναπτύχθηκαν στη θεωρία. Συζητείται από κοινού η λύση και προγραμματίζεται από τους φοιτητές. Στη συνέχεια τους προτείνεται ένας αριθμός ασκήσεων για να λυθούν στη διάρκεια της εβδομάδας. Η παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων είναι υποχρεωτική και υπάρχει η δυνατότητα για 2 μόνο απουσίες, υπέρβαση του αριθμού των απουσιών συνεπάγεται επανάληψη των εργαστηριακών μαθημάτων το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Μέσα διδασκαλίας

Στις διαλέξεις χρησιμοποιείται φορητός ΗY με video projector.

Αξιολόγηση φοιτητών

Το 35% της βαθμολογίας αντιστοιχεί στο βαθμό της προόδου

Το 15% της βαθμολογίας αντιστοιχεί στο βαθμό που παίρνουν από την λύση των ασκήσεων που τους προτείνονται για να λύσουν μόνοι τους σε κάθε εργαστηριακό μάθημα και εξετάζονται στο τέλος του εξαμήνου προφορικά σε κάποιες αντιπροσωπευτικές ασκήσεις.

Το 50% της βαθμολογίας αντιστοιχεί στο βαθμό της τελικής εξαμηνιαίας εξέτασης.

 

Μάθετε την Turbo Pascal on-line

Εδώ θα βρείτε τις σημειώσεις διδασκαλίας Μάθετε την Turbo Pascal on-line που αναπτύχθηκαν για το μάθημα Προγραμματισμός ΗΥ στο περιβάλλον του διαδικτύου για μια επιπλέον βοήθεια στους φοιτητές του τμήματος.

 

Ασκήσεις

Εδώ θα βρείτε τις εκφωνήσεις των ασκήσεων οι οποίες λύνονται κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων καθώς και αυτές που προτείνονται να λύσουν οι φοιτητές και στη συνέχεια να παραδώσουν. Οι ασκήσεις αυτές οργανώνονται σε 13 φυλλάδια.

 

Αυτόματος Eλεγκτής Ασκήσεων

Στα πλαίσια του ιδίου έργου αναπτύχθηκε ένα αυτόματο σύστημα αξιολόγησης των προγραμματιστικών ασκήσεων των φοιτητών. Με τη βοήθεια του συστήματος “Αυτόματος Ελεγκτής Ασκήσεων” οι φοιτητές καταθέτουν μέσω του web τον  κώδικα των ασκήσεων που έλυσαν και στη συνέχεια λαμβάνουν επίσης μέσου του web αναφορά που τους πληροφορεί ποιες από τις ασκήσεις είναι ορθές και ποιες όχι.

 

Προσομοιωμένη Εκτέλεση Προγραμμάτων PASCAL

Download το περιβάλλον Dynalab (nance.exe -zip-). Πρόκειται για ένα περιβάλλον προσομοιωμένης εκτέλεσης προγραμμάτων Pascal. Συνιστάτε στους φοιτητές που είναι αρχάριοι στον προγραμματισμό να κατεβάσουν στον ΗΥ τους το περιβάλλον του Dynalab και να το χρησιμοποιήσουν ώστε να βοηθηθούν στη κατανόηση της εκτέλεσης προγραμμάτων Pascal. Το Dynalab είναι ένα project που αναπτύχθηκε στο Montana State University και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.cs.montana.edu/~dynalab.

 

Διάφορα

Στην ενότητα "Διάφορα" θα βρείτε σύντομες σημειώσεις, κώδικα που κατα καιρούς μοιράζονται στους φοιτητές του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στα πλαίσια των μαθημάτων Προγραμματισμός Ι και ΙΙ. Ακόμη θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες (θέματα εξετάσεων (tests), μαθήματα διδασκαλίας (courseware), κώδικα κτλ. για Pascal.

 

 

Copyright Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Για σχόλια [Μ. Σατρατζέμη]
Τελευταία ενημέρωση : Δεκέμβριος 20, 2002