Ελεγκτής  Ασκήσεων

Από τη σελίδα αυτή μπορούν οι φοιτητές να επισκεφτούν τις οδηγίες που αναφέρονται στα προγράμματα που πρέπει να αναπτύξουν  καθώς επίσης και τη σελίδα απ' όπου θα καταθέσουν και θα δουν τα αποτελέσματα των ασκήσεων.

Οδηγίες για την κατάθεση ασκήσεων

Κατάθεση και αποτελέσματα ασκήσεων Προγραμματισμός Ι

 

Back Up Next

Copyright Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Για σχόλια [Μ. Σατρατζέμη]
Τελευταία ενημέρωση : Φεβρουαρίου 16, 2004