Ασκήσεις

για το μάθημα Δομές Αρχείων

Το αρχείο askfiles.ps περιέχει τις εκφωνήσεις των ασκήσεων του μαθήματος Δομές Αρχείων.

 

Προσοχή για να εκτυπώσετε ή για να δείτε τα περιεχομένα του παραπάνω αρχείου χρειάζεται να έχετε εγκαταστημένο στον ΗΥ το λογισμικό gsview. Μπορείτε να "κατεβάσετε" από εδώ το αρχείο gsv27550.exe στον ΗΥ σας και στην συνέχεια να το εγκαταστήσετε.

 

Back Up Next

Copyright Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Για σχόλια [Μ. Σατρατζέμη]
Τελευταία ενημέρωση : Δεκέμβριος 20, 2002