Ανακοινώσεις

για τα μαθήματα Προγραμματισμού

Τελευταία ημερομηνία κατάθεσης ασκήσεων
Γενικές πληροφορίες για το μάθημα
Πρόγραμμα διαλέξεων και εργαστηριακών μαθημάτων
Ύλη μαθήματος 2003-2004
Λύσεις Προόδου Α
Λύσεις Προόδου Β
Κατεβάστε το αρχείο Typedf2.zip περιέχει νέα έκδοση του προγράμματος που παρουσιάσθηκε στο μάθημα της Τετάρτη 14/1/2004. Αλλάξει η διαδικασία getData.
 

Τελευταία ημερομηνία κατάθεσης ασκήσεων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τελευταία ημερομηνία κατάθεσης ασκήσεων: 2/2/2004

 Οι φοιτητές με αριθμό μητρώου 160/04 έως 180/04 μπορούν να περάσουν από την κα Νανά Αργυριάδου (1ος όροφος Κέντρο Πληροφορικής) για να πάρουν λογαριασμό για email και να αποστείλουν τις ασκήσεις.

 Οσοι φοιτητές δεν θα έχουν εγγραφεί και δεν θα έχουν email μέχρι 2/2/2004, θα μου φέρουν σε δισκέτα τις ασκήσεις τους μέχρι τις 2/2/2004. Αριθμός γραφείου μου 524 (5ος όροφος) ή θα ρίξουν τη δισκέτα στο κουτί αλληλογραφίας (βρίσκεται στο ισόγειο). Μετά τις 2/2/2004 δεν θα δεχθώ ασκήσεις. 

Γενικές πληροφορίες για το μάθημα

Το μάθημα θεωρίας θα γίνεται κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ 9:00-11:00 στο αμφ. 13.
Το εργαστηριακό μάθημα κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ.
    Για το εργαστηριακό μάθημα οι φοιτητές / φοιτήτριες θα χωριστούν σε 3 ομάδες
    
Α΄ομάδα: ΔΕΥΤΕΡΑ 9:15 - 10:45 οι φοιτητές με αριθμό μητρώου από 1/04 έως 50/04
Β΄ομάδα: ΔΕΥΤΕΡΑ 9:15 - 10:45 οι φοιτητές με αριθμό μητρώου από 51/04 έως 100/04 
Γ΄ομάδα: ΔΕΥΤΕΡΑ 11:15 - 12:45 οι φοιτητές με αριθμό μητρώου από 101/04 έως ......

        

Δεν επιτρέπονται φοιτητής / φοιτήτρια να αλλάζουν τμήματα. Αν για κάποιο σοβαρό λόγο χρειαστεί αυτό να γίνει τότε θα πρέπει ο φοιτητής / φοιτήτρια να βρει κάποιον / κάποια και να το δηλώσει στην διδάσκουσα κ. Μ. Σατρατζέμη.
Επιτρέπονται μέχρι και 2 απουσίες στα εργαστηριακά μαθήματα. 

 

Βαθμολογία

        35% από πρόοδο (γύρω στο 1ο δεκαπενθήμερο Δεκέμβρη)
        15% από τις ασκήσεις (η εξέταση των ασκήσεων θα γίνει τη μέρα των τελικών γραπτών εξετάσεων)
        50% από την τελική γραπτή εξέταση

 

Τι χρειάζεστε για το μάθημα

        1 δισκέτα 3,5 ιντσών που θα την έχετε πάντα μαζί σας στο εργαστηριακό μάθημα

 

Πρόγραμμα διαλέξεων και εργαστηριακών μαθημάτων

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Θεωρία

Θέμα

Εργαστήριο

Φυλλάδιο

1 Εισαγωγικά (ΗΥ, δίκτυο...), το Ολοκληρωμένο περιβάλλον της Borland Pascal (editor: file, edit), compiler: compile, run), ένα πρόγραμμα Pascal, επικεφαλίδα, τμήμα δηλώσεων (τμήμα σταθερών, μεταβλητών), τμήμα  εντολών 6/10 Φ1
2 8/10  Μεταφραστής, γλώσσες, pascal, ένα πρόγραμμα Pascal, επικεφαλίδα, τμήμα δηλώσεων (τμήμα σταθερών, μεταβλητών), τμήμα εντολών, ο τύπος integer, writeln, Τύποι δεδομένων 13/10 Φ2
3 - Readln  3/11 Φ2
4 5/11 If / then, if / then / else 10/11 Φ3
5 12/11 While, repeat, for

17/11
Εκτακτο

13/11, 
Β: 2-4& Γ: 4-6

14/11, Α:1-3

Φ4
6 19/11 Arrays 24/11 Φ5
  27/11
14:00-16:00
Πρόοδος - εξέταση στα θέματα της θεωρίας 1-6
Αμφιθέατρα 2,4,7,13
   
7 26/11 Strings 1/12 Φ6
8 3/12 Procedures 8/12 Φ7
9 10/12 Functions 15/12 Φ8
10 17/12 Records+arrays of records 22/12 Φ10
11 9/1/2004
αίθουσα 9
13:00-15:00
Files 12/01/2004 Φ11
12 14/1/2004 Files    

Διδακτικό υλικό, ανακοινώσεις : http://pdplab.it.uom.gr/project/itweb21/index1.htm 

Κατάθεση ασκήσεων : http://macedonia.uom.gr/~upload/semester1.htm 

 

Ύλη μαθήματος 2003-2004

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 1. Η ύλη του μαθήματος είναι αυτή που αναφέρεται στα βιβλία

α) "Η γλώσσα προγραμματισμού Pascal" του Ι. Βλαχάβα

  Κεφάλαια: 2, 3, 4, 5, 6, 7 (εκτός από παραγράφους 7.3, 7.6, 7.7), 8 (εκτός από 8.1, 8.2, 8.4) μόνο την παράγραφο 8.3 σελ. 131-138 (όχι Ταξινόμηση και τα λοιπά), 9 9.1 (όχι μεταβλητές εγγραφές, σελ. 165-166), 9.2 (έως σελ. 172), 10 (Αρχεία στην Turbo Pascal), 10.1, 10.2, 10.3β, 10.4β, 10.6β

  β) "Turbo Pascal", του Ν. Πεσεξίδη,

  Κεφάλαια: I, II, III, IV, από το κεφάλαιο V τις σελίδες 91-101, από το κεφάλαιο VI τις σελίδες: 107-117, 121-135, 150-157 (χωρίς τις μεταβαλλόμενες εγγραφές), 158-194.

 1. Η ύλη του μαθήματος είναι αυτή πΟι ασκήσεις που έχετε να καταθέσετε είναι οι εξής:
 2. ΦΥΛ. 1 2, 3, 6, 10, 11, 15
  ΦΥΛ. 2 4, 5(Ε), 7, 12
  ΦΥΛ. 3 7(Ε), 9, 10, 12
  ΦΥΛ. 4 1(Ε), 3, 4, 6, 10, 12
  ΦΥΛ. 5 1, 3, 4, 13(Ε)
  ΦΥΛ. 6 5(Ε), 6, 9, 17  
  ΦΥΛ. 7 5, 8, 10(Ε), 13
  ΦΥΛ. 8 2, 9(Ε), 12, 14
  ΦΥΛ. 10 2(Ε)(A ή Β τρόπος), 3(Β τρόπος), 5(A τρόπος) 
  ΦΥΛ. 11 9(Ε)(A τρόπος), 10(A τρόπος), 17, 21(A τρόπος) 

 (Ε) σημαίνει ότι έγινε στο εργαστήριο

 1. Η κατάθεση των ασκήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://pdplab.it.uom.gr/project/itweb21/autom.htm. Εκεί θα βρείτε επίσης οδηγίες για το πώς πρέπει να είναι τα προγράμματά σας.
 2. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους φοιτητές παλαιών εξαμήνων.

 

Back Up Next

Copyright Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Για σχόλια [Μ. Σατρατζέμη]
Τελευταία ενημέρωση : Ιανουαρίου 23, 2004
c