Σημειώσεις

για το μάθημα Δομές Αρχείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

1.1 Οντότητες και χαρακτηριστικά
1.2 Εγγραφές
1.3 Αρχεία
1.4 Κλειδιά

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

2.1.Φυσικά και Λογικά Αρχεία
2.2 Γενικό Σύστημα
2.3 Οι 6 καθιερωμένες διαδικασίες στα αρχεία

3. ΣΕΙΡΙΑΚΑ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

3.1. Περιγραφή και οργάνωση
3.2. Βασικές πράξεις
3.3. Αλγόριθμοι που υλοποιούν τις 6 καθιερωμένες διαδικασίες

4. ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

4. 1. Περιγραφή και οργάνωση
4.2. Βασικές πράξεις
4.3. Αλγόριθμοι

5. ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

5.1 Περιγραφή και οργάνωση
5.2 Βασικές πράξεις
5.3 Αλγόριθμοι

6. ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟ -ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

6.1 Η έννοια του καταλόγου
6.2 Απλός κατάλογος με απλό σειριακό-χρονολογικό αρχείο
6.3 Βασικές πράξεις
6.4 Αλγόριθμοι
6.5 Πρόσβαση στο αρχείο δεδομένων με πολλαπλά κλειδιά.
6.6 Αναζήτηση χρησιμοποιώντας συνδυασμό δευτερευόντων κλειδιών
6.7 Βελτιώνοντας τη δευτερεύουσα δομή καταλόγου : Ανεστραμμένες λίστες

7. ΑΡΧΕΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ

7.1 Περιγραφή και οργάνωση
7.2 Βασικές πράξεις
7.3 Συναρτήσεις κατακερματισμού
7.4 Δομές και αλγόριθμοι για τη διαχείριση συνωνύμων
7.5 Αρχείο Υπερχείλισης
7.6 Γραμμική εξέταση
7.7 Επανακερματισμός
7.8 Διαχείριση συνώνυμων με αλυσίδες χωρίς επανατοποθέτηση
7.9 Διαχείριση συνωνύμων με αλυσίδες με επανατοποθέτηση

8. ΕΠΕΚΤΑΤΟΣ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

8.1 Περιγραφή και Οργάνωση
8.2 Μετασχηματισμοί κλειδιού
8.3 Αύξηση και μείωση αρχείου
8.4 Η δομή των buckets
8.5 Παρόμοιες δομές και Ανάλυση
8.6 Βασικές και συμπληρωματικές πράξεις
8.7 Αλγόριθμοι

9 ΔΕΝΔΡΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ - Β -TREES

9.1. Δενδρικοί κατάλογοι
9.2. Κατάλογοι Β-Δένδρα
9.3 Αλγόριθμοι για τα Β-δένδρα

10 ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ

10.1 Περιγραφή και οργάνωση
10.2 Ανεστραμμένα αρχεία
10.3 Αρχεία πολλαπλών λιστών
10.4 Αλγόριθμοι
10.5 Access method libraries
10.6 Συνδυασμένες ερωτήσεις

 

 Up Next

Copyright Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Για σχόλια [Μ. Σατρατζέμη]
Τελευταία ενημέρωση : Δεκέμβριος 20, 2002