Διάφορα

για τα μαθήματα Προγραμματισμού

Προγραμματισμός ΙΙ

Σημειώσεις για "Δείκτες - Απλή Συνδετική Λίστα" (notes.ps)
Γραφική αναπαράσταση δεικτών & απλής συνδετικής λίστας (deiktes.ps)
Στοίβα - Ουρά (stackque.ps)
Κώδικας με τις διαδικασίες εισαγωγής, διάσχισης, αναζήτησης, διαγραφής σε Απλή Συνδετική λίστα (simlist.zip)

 

Προσοχή για να εκτυπώσετε ή για να δείτε τα περιεχομένα των παραπάνω αρχείων χρειάζεται να έχετε εγκαταστημένο στον ΗΥ το λογισμικό gsview. Μπορείτε να "κατεβάσετε" από εδώ το αρχείο gsv27550.exe (zip) στον ΗΥ σας και στην συνέχεια να το εγκαταστήσετε.

 

On line μαθήματα για Pascal

Εισαγωγή στην Pascal (www.cit.ac.nz/smac/pascal/default.htm)

Εκμάθηση της Pascal μέσω on-line μαθημάτων  (courseware). Περιλαμβάνει θέματα εξετάσεων, κώδικα, παραδείγματα και απαντήσεις.

Σελίδα προγραμματιστών της Turbo Pascal (http://www.cs.vu.nl/~jprins/tp.html)

Αυτή η σελίδα περιλαμβάνει μια εκτενή λίστα για την εκμάθηση της Pascal καθώς και διευθύνσεις ιστοσελίδων που αναφέρονται σε κώδικα Pascal.

 

Πως μπορείτε να αποκτήσετε έναν compiler Pascal ελεύθερα.

Τι είναι ένας compiler;

Οι άνθρωποι μπορούν να διαβάσουν μόνο γλώσσες οι οποίες έχουν επινοηθεί για επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων.. Ο ΗΥ μπορεί να διαβάσει μόνο οτιδήποτε είναι γραμμένο στη δική του γλώσσα, το οποίο όμως συμβαίνει να μην διαβάζετε από τους ανθρώπους. Ενας compiler (μεταφραστής) είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μετατρέπει ένα πρόγραμμα που μπορεί να γίνει κατανοητό από τους ανθρώπους, στη περίπτωσή μας σε Pascal, σε γλώσσα που ο ΗΥ μπορεί να καταλάβει. Ο ΗΥ διαβάζει τις εντολές στη γλώσσα του και υπακούει σ’ αυτές, ή όπως αλλιώς λέγεται ο ΗΥ εκτελεί τις εντολές και κατά συνέπεια εκτελεί και το πρόγραμμα.

Μπορείτε να “κατεβάσετε” ελευθέρα ένα compiler Pascal στη διεύθυνση at http://www.brain.uni-freiburg.de/~klaus/fpc/ για DOS ή για Linux. Θα είναι μια καλή εμπειρία να φορτώσετε αυτόν τον compiler και να τον δουλέψετε:

 

C++

On line μαθήματα διδασκαλίας σε C++ μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση C++ Programming laguage.

 

Back Up

Copyright Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Για σχόλια [Μ. Σατρατζέμη]
Τελευταία ενημέρωση : Δεκέμβριος 20, 2002