Ανακοινώσεις

για το μάθημα Δομές Αρχείων

Η εξέταση στο μάθημα ΔΟΜΕΣ ΑΡΧΕΙΩΝ μπορεί να γίνει με 2 τρόπους:

Με γραπτές εξετάσεις που αντιστοιχεί στο 85% της συνολικής βαθμολογίας και παράδοση ενός ορισμένου αριθμού ασκήσεων που αντιστοιχεί στο 15% της βαθμολογίας.
Οι ασκήσεις που πρέπει να παραδοθούν 3 ημέρες πριν τις γραπτές εξετάσεις είναι οι εξής:

21, 27, 28, 35, 55, 57 (μόνο για linear hashing και chaining without replacement)

Οι ασκήσεις θα παραδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή (μέσω e-mail στη διεύθυνση : maya@macedonia.uom.gr με attachment). Θα στείλετε ένα αρχείο σε zip μορφή dxxxx.zip, όπου xxxx o αριθμός μητρώου του κάθε φοιτητή, και θα περιλαμβάνει τον κώδικα των λυμένων ασκήσεων (όλα τα *.pas) καθώς και τα απαραίτητα αρχεία δεδομένων που χρειάζονται για να “τρέξουν” οι ασκήσεις).

Θεωρία από τις σημειώσεις τα κεφάλαια 1-7 και το κεφάλαιο 9 έως και τη διαγραφή.

2. Με απαλλακτική εργασία.

Η παράδοση των εργασιών θα γίνει 3 μέρες πριν την γραπτή. Θα παραδοθούν μέσα σε φάκελο :

ο κώδικας της εφαρμογής σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή

εισαγωγικό σημείωμα που θα περιγράφει την δομή όλων των αρχείων

Η εξέταση των εργασιών θα είναι προφορική και θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα με τις γραπτές εξετάσεις.

Τα θέματα των εργασιών ισχύουν μόνο γι’ αυτό το εξάμηνο και μέχρι την εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου.

Σε κάθε άλλη περίοδο ισχύει μόνο η γραπτή εξέταση.

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την ανάπτυξη της εργασίας θα είναι αυτή που παρουσιάζεται στη θεωρία. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα οδηγήσει σε μείωση της βαθμολογίας ή και απόρριψη της εργασίας.

 

Μ. Σατρατζέμη

 

 

Back Up Next

Copyright Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Για σχόλια [Μ. Σατρατζέμη]
Τελευταία ενημέρωση : Δεκέμβριος 20, 2002