Μέρος 5 sb_grn.gif (110 bytes) Γραφήματα
sb_grn.gif (110 bytes) Προεπιλεγμένα γραφήματα-στήλη
sb_grn.gif (110 bytes) Τροποποίηση γραφημάτων
sb_grn.gif (110 bytes) Αποθήκευση της εργασίας
Μέρος 4   Περιεχόμενα του Microsoft Excel   Μέρος 6

Γραφήματα                 Αρχή σελίδας

Ο ευκολότερος τρόπος για να παράγετε γραφήματα στο Excel είναι χρησιμοποιώντας τον Charts Wizard (Οδηγός Γραφημάτων).

Ο οδηγός γραφημάτων του Microsoft Excel προσφέρει πολλούς τύπους γραφημάτων. Για καθέναν από αυτούς τους τύπους (ή κατηγορίες) μπορείτε να επιλέγετε παραλλαγές του βασικού τύπου γραφήματος. Στις παραλλαγές αυτές μπορούν να συμπεριλαμβάνονται π.χ. ετικέτες, διακεκομμένες γραμμές ή διάφορες άλλες σημειώσεις.

Το κουμπί Chart Wizard (Οδηγός Γραφημάτων) εμφανίζεται στην Βασική γραμμή εργαλείων. Επιλέγοντας το κουμπί αυτό έχετε πρόσβαση σε μια σειρά από πολύ απλές οθόνες, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γράφημα της επιλογής σας, από την περιοχή που έχετε επιλέξει.

Το κουμπί Default Column Chart Wizard (Οδηγός Προεπιλεγμένου Γραφήματος- Στήλης) δημιουργεί ένα γράφημα-στήλη απευθείας από την επιλεγμένη περιοχή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αρχή σελίδας

Για να δημιουργήσετε ένα απλό γράφημα-στήλη
χρησιμοποιώντας τον Οδηγό
Γραφημάτων

Παράδειγμα

 • Είτε φορτώστε το αρχείο που σώσατε στο Μέρος 1 του Excel, είτε δημιουργήστε ένα φύλλο εργασίας παρόμοιο με αυτό παρακάτω.
 • Μεταφερθείτε στο κελί A3.
 • Πατήστε και σύρετε τον δείκτη του ποντικιού στο κελί E7. (Όλα τα κελιά από το A3 μέχρι το E6 πρέπει να επιλεχθούν).

img00002.gif (4828 bytes)

 • Από την γραμμή εργαλείων επιλέξτε το κουμπί Chart Wizard (Οδηγός Γραφημάτων) . Μια γραμμή από τελείες πρέπει να περιβάλει το κομμάτι κελιών A3 μέχρι E7.
 • Μεταβείτε στο κελί B13. Τοποθετήστε τον δρομέα (που τώρα έχει την μορφή μαύρου σταυρού) στην πάνω αριστερή γωνία του κελιού.
 • Πατήστε και σύρετε τον δείκτη του ποντικιού στο κελί G26 έτσι ώστε να δημιουργήσετε μια περιοχή για να τοποθετηθεί το γράφημα.

Μια σειρά από οθόνες του οδηγού γραφημάτων θα εμφανιστεί:

 • Chart Wizard - βήμα 1 : Επιλέξτε Next (Επόμενο).
 • Chart Wizard - βήμα 2 : Επιλέξτε Column (Στήλη), μετά Next.
 • Chart Wizard - βήμα 3 : Επιλέξτε 1, μετά Next.
 • Chart Wizard - βήμα 4 : Επιλέξτε Next.

 • Chart Wizard - βήμα 5 :

  Chart Title: Γράψτε SALES.

  Άξονας Υ: Γράψτε PROFIT.

  Επιλέξτε OK.

 • Μια μπάρα με ετικέτες, βασισμένο στις παραπάνω ρυθμίσεις, εμφανίζεται στην περιοχή κελιών B13 - G26.

Προεπιλεγμένα             Αρχή σελίδας
γραφήματα-στήλη              

Το κουμπί Default Column Chart (Προεπιλεγμένο Γράφημα - Στήλης) εμφανίζεται στην γραμμή εργαλείων των γραφημάτων, το οποίο όμως δεν εμφανίζεται αυτόματα όταν φορτώνεται το Excel.

Οι γραμμές εργαλείων του γραφήματος, καθώς και άλλες, μπορούν να εμφανίζονται ή όχι χρησιμοποιώντας το μενού View (Προβολή).

 

 

 

 

 

Αρχή σελίδας

Για να δημιουργήσετε ένα απλό γράφημα-στήλη χρησιμοποιώντας τον οδηγό προεπιλεγμένου γραφήματος στήλης.

Παράδειγμα

 • Μεταφερθείτε στο κελί A3.
 • Πατήστε και σύρετε τον δείκτη του ποντικιού στο κελί E7. (Όλα τα κελιά από το A3 μέχρι το E6 πρέπει να επιλεχθούν).
 • Από την γραμμή των μενού επιλέξτε View (Προβολή), μετά Toolbars (Γραμμές Εργαλείων) και μετά Chart (Γράφημα).
 • Πρέπει να δείτε:

 • Από την γραμμή εργαλείων Γραφήματος επιλέξτε το εικονίδιο Default Column Chart Wizard (Οδηγός Προεπιλεγμένου Γραφήματος-Στήλής) . (Μια γραμμή από τελείες πρέπει να περιβάλει την περιοχή κελιών A3 μέχρι E7).
 • Μεταφερθείτε στο κελί B13. Τοποθετήστε τον δρομέα (που τώρα έχει μορφή μαύρου σταυρού) στην πάνω αριστερή γωνία του κελιού.
 • Πατήστε και σύρετε τον δείκτη του ποντικιού στο κελί G26 για να δημιουργήσετε μια περιοχή όπου θα τοποθετήσετε το γράφημα.
 • Μια μπάρα με ετικέτες βασισμένη στις παραπάνω ρυθμίσεις πρέπει να εμφανιστεί στην περιοχή κελιών B13 - G26.

Τροποποίηση γραφημάτων Αρχή σελίδας

Είναι πολύ εύκολο να αλλάξετε ένα γράφημα-στήλη σε μια άλλη μορφή π.χ. γράφημα-γραμμή, γράφημα με ράβδους, γράφημα πίτας κ.τ.λ. Τα γραφήματα, επίσης, μπορούν να παρουσιαστούν σε τρισδιάστατο μορφή. Το διπλανό παράδειγμα δίνει μια ιδέα για μια τέτοια αλλαγή.

 

 

 

 Αρχή σελίδας

Για να αλλάξετε τον τύπο του γραφήματος

 • Στην γραμμή εργαλείων Γραφήματος επιλέξτε το βέλος κύλισης για τον τύπου γραφήματος.

 • Επιλέξτε το τρισδιάστατο γράφημα πίτας.

Πειραματιστείτε και με τα άλλα γραφήματα που παρουσιάζονται, επιλέγοντας τα από την γραμμή εργαλείων Γραφήματος. Η δυσκολία δεν είναι στην δημιουργία των γραφημάτων, αλλά η ικανότητα επιλογής του σωστού τύπου παρουσίασης των πληροφοριών που διαθέτετε. Είναι πολύ εύκολο να παρασυρθείτε!

Αποθήκευση της εργασίας    Αρχή σελίδας

 

 

 

 Αρχή σελίδας

Για να αποθηκεύσετε την εργασία σας

 • Από την Βασική γραμμή εργαλείων επιλέξτε το κουμπί Save (Αποθήκευση) .
 • Για να αποθηκεύσετε σε δισκέτα, γράψτε A: μπροστά από το όνομα αρχείου π.χ.

A:FILENAME.

 • Πατήστε .
 • Για να αποθηκεύσετε το αρχείο στην περιοχή σας στο δίκτυο, επαναλάβετε τα παραπάνω παραλείποντας το A: μπροστά από το όνομα αρχείου.
Μέρος 4   Περιεχόμενα του Microsoft Excel   Μέρος 6