Μέρος 4 sb_grn.gif (110 bytes) Μετακίνηση, αντιγραφή και μετονομασία κελιών
sb_grn.gif (110 bytes) Χρώματα και πλαίσια
sb_grn.gif (110 bytes) Αποθήκευση της εργασίας
Μέρος 3   Περιεχόμενα του Microsoft Excel   Μέρος 5

Μετακίνηση, αντιγραφή     Αρχή σελίδας
και μετονομασία κελιών        

Ομάδες κελιών μπορούν να μετακινηθούν ή να αντιγραφούν σε άλλα μέρη του φύλλου εργασίας ή σε άλλο φύλλο.

Επίσης μπορείτε να μετονομάσετε ένα φύλλο για να κάνετε πιο φανερό τον προορισμό του.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αρχή σελίδας

Για να μετακινήσετε ομάδες κελιών σε νέα τοποθεσία

Παράδειγμα

 • Μεταφερθείτε στο κελί A1. Πατήστε και σύρετε τον δείκτη του ποντικιού στο κελί E12. Η περιοχή πρέπει να επιλεχθεί.
 • Μεταφέρετε τον δείκτη στην άκρη της ομάδας των κελιών. Ο δείκτης πρέπει να εμφανιστεί σαν .
 • Πατήστε και σύρετε την ομάδα των κελιών έτσι ώστε ο τίτλος του φύλλου εργασίας τώρα να αρχίζει στο κελί B2.

 

Για να αντιγράψετε μια ομάδα κελιών σε νέα τοποθεσία

 • Επαναλάβετε τα παραπάνω κρατώντας πατημένο το πλήκτρο , καθώς εσείς σύρετε τον δείκτη.

 

Για να μετονομάσετε ένα φύλλο της εργασίας σας

 • Διπλοπατήστε στην καρτέλα του φύλλου του οποίου το όνομα επιθυμείτε να αλλάξετε. Θα ανοίξει το πλαίσιο διαλόγου Rename Sheet (Μετονομασία Φύλλου).
 • Στο πλαίσιο κειμένου Name πληκτρολογήστε το καινούριο όνομα του φύλλου.


Εναλλακτικά

 • Κάντε δεξί κλικ στο φύλλο.
 • Επιλέξτε Rename (Μετονομασία) από το μενού που αναδύεται.
 • Στο πλαίσιο Name πληκτρολογήστε το καινούριο όνομα του φύλλου.

Χρώματα και πλαίσια      Αρχή σελίδας

Το Excel σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τα χρώματα τόσο των χαρακτήρων όσο και του φόντου.

Εάν βάλετε χρώμα στο φόντο δεν θα φαίνονται οι διακεκομμένες γραμμές όταν θα εκτυπώσετε.

Η προσεκτική χρήση των χρωμάτων και των γραμμών μπορούν να ενισχύσουν την εμφάνιση του φύλλου σας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αρχή σελίδας

Για να τροποποιήσετε το χρώμα του φόντου

Παράδειγμα

 • Επιλέξτε ολόκληρο το φύλλο πατώντας το κουμπί Επιλογής Όλων στην πάνω αριστερή γωνία του πλέγματος του φύλλου εργασίας. Εναλλακτικά, πατήστε και ΔΙΑΣΤΗΜΑ.
 • Από την γραμμή εργαλείων επιλέξτε το κουμπί Color fill (Χρώμα) .
 • Διαλέξτε το χρώμα που σας ταιριάζει.
 • Μεταφερθείτε στο κελί B2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και σύρετε το στο κελί F13. Η περιοχή αυτή πρέπει να επιλεχθεί.
 • Από την γραμμή εργαλείων επιλέξτε το κουμπί Color fill (Χρώμα) .
 • Επιλέξτε None (Κανένα).

 

Για να προσθέσετε γραμμές και/ή περιγράμματα.

Παράδειγμα

 • Μεταφερθείτε στο κελί B2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και σύρετε το στο κελί F13. Η περιοχή αυτή πρέπει να επιλεχθεί.
 • Από την γραμμή εργαλείων επιλέξτε το κουμπί Borders (Περιγράμματα) .
 • Επιλέξτε το παχύ μαύρο περίγραμμα.
 • Θα δείτε:

Αποθήκευση της εργασίας   Αρχή σελίδας

Άν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το φύλλο εργασίας σας ξανά, αποθηκεύστε την εργασία σας, ακολουθώντας τις οδηγίες του Μέρους 1.

Αρχή σελίδας

 
Μέρος 3   Περιεχόμενα του Microsoft Excel   Μέρος 5