Μέρος 2 sb_grn.gif (110 bytes) Άνοιγμα αρχείων
sb_grn.gif (110 bytes) Εισαγωγή τύπων
sb_grn.gif (110 bytes) Αντιγραφή τύπων
Μέρος 1   Περιεχόμενα του Microsoft Excel   Μέρος 3

Άνοιγμα αρχείων         Αρχή σελίδας

Tο μάθημα αυτό προϋποθέτει ότι έχετε ήδη εισάγει και αποθηκεύσει το φύλλο εργασίας του 1ου Μέρους.

Άν δεν το έχετε κάνει, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα φύλλο εργασίας παρόμοιο με αυτό που φαίνεται κάτω δεξιά.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Αρχή σελίδας

Για να ανοίξετε ένα υπάρχον φύλλο εργασίας από δισκέτα

 • Ανοίξτε το Excel.
 • Τοποθετήστε την δισκέτα στον οδηγό δισκέτας.
 • Κάντε διπλό αριστερό κλικ στο εικονίδιο του Excel7.
 • Επιλέξτε το κουμπί Open (Άνοιγμα) img00002.gif (1046 bytes) .
 • Θα δείτε:

 • Επιλέξτε το βέλος μέσα στο πλαίσιο αναζήτησης Look in, και διαλέξτε τον οδηγό A.
 • Θα δείτε κάτι παρόμοιο:

 • Κάντε διπλό αριστερό κλικ στο αποθηκευμένο αρχείο, το οποίο και θα φορτωθεί.

 

Για να ανοίξετε ένα αρχείο που έχει αποθηκευτεί στο δίκτυο

 • Επαναλάβετε τα παραπάνω, επιλέξτε όμως τον κατάλληλο οδηγό, αντί του A.
 • Το φύλλο εργασίας που θα ανοίξει πρέπει να παρουσιάζει τα δεδομένα όπως φαίνονται παρακάτω:

Εισαγωγή τύπων            Αρχή σελίδας

Τα κελιά που περιέχουν τύπους διενεργούν υπολογισμούς στα περιεχόμενα άλλων κελιών (π.χ. σύνολα ή μέσους όρους).

Όλοι οι τύποι αρχίζουν με το σύμβολο του ίσον (=).

Το αποτέλεσμα των υπολογισμών φαίνεται στα κελιά.

Ο τύπος μπορεί να φανεί στην γραμμή τύπων, όπου μπορεί και να τροποποιηθεί, αν χρειαστεί.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αρχή σελίδας

Για να εισάγετε ένα τύπο

Παράδειγμα 1: Προσθέτοντας τα περιεχόμενα μιας στήλης

 • Επιλέξτε το κελί A8 (μετακινηθείτε σε αυτό με το ποντίκι και πατήστε μέσα στο κελί).
 • Γράψτε την λέξη TOTAL.
 • Μεταβείτε στο κελί B8. Πατήστε μέσα στο κελί.
 • Γράψτε: = SUM(B4:B7) και πατήστε .

 

Εναλλακτικά

 • Από την γραμμή εργαλείων επιλέξτε . Το σύμβολο αυτό σημαίνει 'Σύνολο των'.
 • Πατήστε .
 • Θα δείτε:

 

Παράδειγμα 2: Βγάζοντας τον μέσο όρο μιας στήλης

 • Μεταβείτε στο κελί A9. Γράψτε την λέξη 'Average'.
 • Μεταβείτε στο κελί B9. Γράψτε = AVERAGE(B4:B7) και πατήστε .

Το κελί B9 πρέπει να δείχνει τον μέσο όρο των τριών στοιχείων της στήλης B.

Η γραμμή τύπων πρέπει να δείχνει τον τύπο.

 

Παράδειγμα 3: Απευθείας είσοδος (π.χ. υπολογισμοί VAT)

 • Μεταβείτε στο κελί A11. Γράψτε VAT.
 • Μεταβείτε στο κελί B11. Γράψτε = B8*17.5%.

Το κελί B11 πρέπει να δείχνει τα VAT του ποσού στο κελί Β8.

Η γραμμή τύπων πρέπει να δείχνει τον τύπο.

Αντιγραφή τύπων           Αρχή σελίδας

Ο ισοδύναμος τύπος για το άθροισμα της στήλης B χρειάζεται να αντιγραφεί στα κελιά C8 και E8. Είναι πολύ κοινό να απαιτείται η επανάληψη ενός τύπου σε ένα φύλλο εργασίας. Γι 'αυτό και το Excel μας διευκολύνει, χρησιμοποιώντας μια τεχνική που καλείται Copy Handle (Λαβή συμπλήρωσης).

Η τιμή οποιουδήποτε κελιού ή συνόλου κελιών μπορεί να αντιγραφεί με τον τρόπο αυτό.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή σελίδας

Για να αντιγράψετε έναν τύπο

Παράδειγμα: Αντιγραφή του τύπου αθροίσματος στήλης στις υπόλοιπες τέσσερις στήλες.

 • Μεταφέρετε τον δρομέα στο κελί B8.
 • Τοποθετήστε την άκρη του δείκτη στο Copy Handle (το μικρό τετράγωνο στην κάτω δεξιά γωνία του κελιού). Ο δείκτης πρέπει να αλλάξει σε ένα μικρό μαύρο σταυρό.
 • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού.
 • Σύρετε το ποντίκι κατά μήκος της 8ης γραμμής συμπεριλαμβάνοντας και το κελί E8.
 • Αφήστε το πλήκτρο.

Τα κελιά C8 και E8 πρέπει να περιέχουν τα αποτελέσματα του τύπου SUM(C4:C8) και SUM(E4:E8). Αυτός ο τύπος αντιγραφής καλείται Relative Replication (Σχετική Αντιγραφή). Προσέξτε πως αλλάζει ο τύπος από στήλη σε στήλη.

 • Χρησιμοποιείστε την ίδια τεχνική για να αντιγράψετε τον τύπο του κελιού B9 στα κελιά C9, D9 και E9 για τον υπολογισμό του μέσου όρου κάθε στήλης.
 • Χρησιμοποιείστε την ίδια τεχνική για να αντιγράψετε τον τύπο του κελιού B11 στα κελιά C11, D11 και E11 για να υπολογίσετε τα VAT για το σύνολο κάθε στήλης.
Μέρος 1   Περιεχόμενα του Microsoft Excel   Μέρος 3