Μέρος 8 sb_grn.gif (110 bytes) Χρησιμοποίηση του Word για DTP
sb_grn.gif (110 bytes) Εισαγωγή γραφικού
sb_grn.gif (110 bytes) Δημιουργία πλαισίου γύρω από το γραφικό
sb_grn.gif (110 bytes) Μετακίνηση και αλλαγή μεγέθους του γραφικού
sb_grn.gif (110 bytes) Πρόσθεση και μετακίνηση κειμένου σε πλαίσιο
Μέρος 7   Περιεχόμενα του Microsoft Word   Μέρος 9

Χρησιμοποίηση του Word    Αρχή σελίδας
για DTP
                    

Αυτό το εγχειρίδιο προϋποθέτει ότι το Word σας είναι ήδη οικείο και ότι έχετε ολοκληρώσει τα Μέρη 1-7.

Πολλά πακέτα DTP (Desk Top Publishing) είναι διαθέσιμα, όμως το Word έχει την ευχέρεια να συνδυάζει γραφικά και διαγράμματα μαζί με κείμενο έτσι ώστε να είναι ικανό να χρησιμοποιηθεί και σαν πακέτο DTP.

Μπορείτε να φτιάξετε ένα έγγραφο από την αρχή ή να χρησιμοποιήσετε τα πρότυπα που είναι διαθέσιμα στο Word που θα βοηθήσουν στην εργασία σας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Αρχή σελίδας

Για να αρχίσετε χρησιμοποιώντας το Word για DTP

 • Επιλέξτε File (Αρχείο).
 • Επιλέξτε New (Καινούριο).
 • Επιλέξτε Blank Document (Κενό Έγγραφο).
 • Επιλέξτε OK.
 • Για να αρχίσετε μια έκδοση από την αρχή, απλά ξεκινήστε να δουλεύετε με το κενό έγγραφο που παρουσιάστηκε μπροστά σας.

 

Εναλλακτικά

Χρησιμοποίηση προτύπων εκδόσεων που προσφέρονται από το Word

 • Επιλέξτε File (Αρχείο).
 • Επιλέξτε New (Καινούριο).
 • Επιλέξτε την καρτέλα των προτύπων για να δείτε τα πρότυπα εκδόσεων που είναι διαθέσιμα.

 • Με το ποντίκι επιλέξτε αυτό που χρειάζεστε.
 • Επιλέξτε OK.
 • Ακολουθείστε τις κατευθυντήριες οδηγίες που σας παρέχει το πρότυπο οι οποίες θα βοηθήσουν να παράγετε την δική σας έκδοση.

Το υπόλοιπο αυτού του εγχειριδίου υποθέτει ότι δουλεύετε με ένα κενό έγγραφο.

Εισαγωγή γραφικού        Αρχή σελίδας

Oι εικόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν λογότυπο ή να περιγράψουν ένα συγκεκριμένο σημείο στην εργασία σας. Η βιβλιοθήκη Clipart είναι άμεσα διαθέσιμη να χρησιμοποιηθεί από το Word. Μπορείτε όμως να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε γραφικό που έχετε εσείς δημιουργήσει (π.χ. χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Paintbrush).

Για να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου σας μπορείτε να ενώσετε το γραφικό με το αρχείο αντί να το εισάγετε μέσα σε αυτό, κάνοντας το έτσι μέρος του αρχείου.

Την εικόνα του εγγράφου σας μπορείτε να την δείτε όχι όμως και να την αλλάξετε. Η εικόνα θα εκτυπωθεί μαζί με το έγγραφο.

 

 

 

Αρχή σελίδας

Για να προσθέσετε ένα γραφικό

 • Τοποθετήστε τον δρομέα στο δεξί περιθώριο, κάπου στη μέση της σελίδας.
 • Επιλέξτε Insert (Εισαγωγή).
 • Επιλέξτε Picture (Εικόνα). (Αυτό θα οδηγήσει στο Microsoft Clipart).
 • Θα δείτε:

 • Επιλέξτε το όνομα του σχεδίου που θέλετε να προσθέσετε.
 • Επιλέξτε το πλαίσιο Link to file (Σύνδεση με το αρχείο).
 • Αφήστε καθαρό το πλαίσιο ελέγχου Save with Document (Αποθήκευση μαζί με το έγγραφο).
 • Επιλέξτε OK.
 • Tο σχέδιό σας θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Δημιουργία πλαισίου      Αρχή σελίδας
γύρω από το γραφικό
         

Για να έχετε μεγαλύτερη ευελιξία δημιουργώντας την σελίδα σας, θα χρειαστείτε να εισάγετε ένα πλαίσιο γύρω από το γραφικό σας. Τα πλαίσια δίνουν την δυνατότητα να μετακινείτε αντικείμενα σε όλη την σελίδα.

 

 

 

 


Αρχή σελίδας

Για να εισάγετε πλαίσιο σε ένα γραφικό

 • Πατήστε στο γραφικό έτσι ώστε να το επιλέξετε.
 • Επιλέξτε Insert (Εισαγωγή) και μετά Frame (Πλαίσιο).
 • Το γραφικό σας θα έχει ένα ανοιχτόχρωμο περίγραμμα γύρω του, που δείχνει ότι περιέχεται σε ένα πλαίσιο.

 • Το γραφικό τώρα είναι μέρος του πλαισίου και μπορείτε να το μετακινήσετε επιλέγοντας και σύροντάς το στο σημείο που χρειάζεται κάθε φορά.

Μετακίνηση και αλλαγή    Αρχή σελίδας
μεγέθους του γραφικού          

Από την στιγμή που ένα γραφικό είναι μέσα σε ένα πλαίσιο μπορεί να μετακινηθεί σε μια άλλη θέση της σελίδας ή να αλλάξει το μέγεθός του.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Αρχή σελίδας

Για να μετακινήσετε ένα πλαισιωμένο γραφικό

 • Πατήστε στο γραφικό ώστε να το επιλέξετε (αυτό απεικονίζεται με ένα παχύ περίγραμμα γύρω από το γραφικό, που περιέχει μαύρα τετράγωνα στην περίμετρό του).

 • Μετακινήστε τον δρομέα πάνω στο γραφικό. O δρομέας θα πάρει τη μορφή .
 • Επιλέξτε και σύρετε το γραφικό στην καινούργια θέση.
 • Αφήστε το εκεί και αποεπιλέξτε το γραφικό.

 

Για να αλλάξετε το μέγεθος ενός γραφικού

 • Επιλέξτε το (όπως παραπάνω).
 • Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω σε ένα από τα μικρά μαύρα τετράγωνα.
 • Ο δρομέας παίρνει τη μορφή (ή κάτι παρόμοιο).
 • Κρατήστε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και μετακινήστε το ποντίκι για να αλλάξετε το μέγεθος του γραφικού.
 • Αποεπιλέξτε το γραφικό.

Σημείωση: Αλλάξτε το μέγεθος χρησιμοποιώντας τα γωνιακά τετράγωνα έτσι ώστε να διατηρηθεί η αναλογία του γραφικού. Χρησιμοποιώντας τα τετράγωνα των πλευρών το γραφικό θα συμπιεστεί ή θα επεκταθεί.

Πρόσθεση και μετακίνηση   Αρχή σελίδας
κειμένου σε πλαίσιο            

Για να προσθέσετε κείμενο, απλά πληκτρολογήστε το ως συνήθως. Για να χειριστείτε με μεγαλύτερη ευκολία το κείμενο σας μέσα σε ένα έγγραφο, τοποθετήστε το μέσα σε ένα πλαίσιο. Το πλαίσιο θα μπορεί να μετακινηθεί και να αλλάξει μέγεθος όπως για ένα οποιοδήποτε αντικείμενο. Παρόλα αυτά, το κείμενο μέσα στο πλαίσιο θα παραμένει στο ίδιο μέγεθος.

Αρχή σελίδας

Για να προσθέσετε κείμενο και να το τοποθετήσετε σε ένα πλαίσιο

 • Πληκτρολογήστε το κείμενο.
 • Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να επιλέξτε όλο το κείμενο.
 • Επιλέξτε Insert (Εισαγωγή), μετά Frame (Πλαίσιο).
 • Ένα πλαίσιο, τώρα, θα περιβάλλει το κείμενό σας και θα μπορεί να μετακινηθεί ή να αλλάξει μέγεθος, όπως για ένα γραφικό.
Μέρος 7   Περιεχόμενα του Microsoft Word   Μέρος 9