Μέρος 7 sb_grn.gif (110 bytes) Χρησιμοποίηση του Μοντέλου Διάρθρωσης
sb_grn.gif (110 bytes) Εισαγωγή κειμένου
sb_grn.gif (110 bytes) Υποβιβασμός και Προβιβασμός επικεφαλίδων
sb_grn.gif (110 bytes) Μετακίνηση κειμένου πάνω ή κάτω
sb_grn.gif (110 bytes) Σύμπτυξη και ανάπτυξη επικεφαλίδας
sb_grn.gif (110 bytes) Δείχνοντας επικεφαλίδες
sb_grn.gif (110 bytes) Μορφοποίηση χαρακτήρων
sb_grn.gif (110 bytes) Χρησιμοποίηση τμήματος κειμένου
sb_grn.gif (110 bytes) Εμφάνιση πρώτης γραμμής από το σώμα κειμένου
sb_grn.gif (110 bytes) Μετακίνηση τμημάτων κειμένου στο έγγραφο
Μέρος 6   Περιεχόμενα του Microsoft Word   Μέρος 8

Χρησιμοποίηση του       Αρχή σελίδας
Μοντέλου Διάρθρωσης         

Όταν δουλεύετε με ένα πολυσέλιδο έγγραφο που περιέχει πολλά διαφορετικά θέματα ή έχει ιεραρχική δομή (με πολλά κύρια και δευτερεύοντα θέματα), θα ανακαλύψετε ότι η λειτουργία Διάρθρωσης του Microsoft Word είναι ένα πολύτιμο εργαλείο. Παρακάτω θα αναφερθούν τεχνικές για εισαγωγή κειμένου, υποβιβασμό και προβιβασμό επικεφαλίδων, εμφάνιση συγκεκριμένων επιπέδων του εγγράφου και αναδιοργάνωση του εγγράφου μετακινώντας τις επικεφαλίδες.

Αρχή σελίδας

Για να δείτε το Μοντέλο Διάρθρωσης στο Word

 • Από την γραμμή των μενού διαλέξτε View (Προβολή) και επιλέξτε Outline (Διάρθρωση).
 • Μια καινούρια γραμμή εργαλείων θα προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα.

Εισαγωγή κειμένου        Αρχή σελίδας

Όταν εμφανίζετε σώμα κειμένου σε προβολή Διάρθρωσης, μπορείτε να καθορίσετε πόσο από το σώμα του κειμένου θα φαίνεται. Μπορείτε να επιλέξετε να είναι ορατό όλο το σώμα κειμένου, πράγμα χρήσιμο όταν κάνετε διόρθωση. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε να φαίνεται μόνο η πρώτη γραμμή μεμονωμένων παραγράφων σώματος κειμένου, κάτι που μπορεί να σας βοηθήσει να θυμηθείτε το περιεχόμενο μιας παραγράφου χωρίς να εμφανίσετε ολόκληρο το κείμενο.

Το κουμπί Collapse (Σύμπτυξη), που μοιάζει με το σήμα της αφαίρεσης, χρησιμοποιείται για να συμπτύξετε μια επικεφαλίδα, ώστε να κρύψετε τις υποεπικεφαλίδες της και το κείμενο της.

Το κουμπί Expand (Ανάπτυξη), που μοιάζει με το σήμα της πρόσθεσης, χρησιμοποιείται για να αναπτύξετε μια επικεφαλίδα, ώστε να εμφανίσετε τις υποεπικεφαλίδες της και το κείμενο της.

Αρχή σελίδας

Για να προσθέσετε κείμενο προκειμένου να το μορφοποιήσετε με τις βασικές αρχές διάρθρωσης

 • Ένα μεγάλο σήμα αφαίρεσης θα εμφανιστεί. Αυτή θα είναι η προτροπή για την πρώτη εισαγωγή.
 • Απλά γράψτε τις ιδέες σας. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο για αρχίσετε καινούρια γραμμή. Με κάθε νέα γραμμή το παραπάνω σήμα θα σας προτρέπει για καινούρια εισαγωγή.
 • Δοκιμάστε αυτό το παράδειγμα εισαγωγής κειμένου:

Υποβιβασμός             Αρχή σελίδας
επικεφαλίδων                 

Όταν θέλετε να μετατρέψετε ένα ήδη υπάρχον επίπεδο επικεφαλίδας σε χαμηλότερο επίπεδο, χρησιμοποιήστε το κουμπί Demote (Υποβιβασμός) της γραμμής εργαλείων Περιγράμματος.

Με το κουμπί Demote To Body Text (Υποβιβασμός Σε Σώμα Κειμένου), μπορείτε να αλλάξετε μια επικεφαλίδα σε σώμα κειμένου.

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να διευκρινίσετε την σημασία των ιδεών σας σε ένα θέμα.

 

 

 

 

 

 

Αρχή σελίδας

Για να μετακινήσετε κείμενο σε χαμηλότερο επίπεδο

 • Επιλέξτε τα παρακάτω:

'Automatic text correction'

'Highlighting spelling mistakes'

 • Επιλέξτε το κουμπί Demote (Υποβιβασμός) .
 • Το κείμενο θα γίνει μικρότερο, με πλάγιους χαρακτήρες και θα έχει εισαχθεί πιο μέσα. Αυτά αντιπροσωπεύουν τις υποεπικεφαλίδες του θέματος 'Features of Word 7'.
 • Επαναλάβετε την διαδικασία για το παρακάτω κείμενο:

'Choose File'

'Choose Save'

'Give file name'

 • Τελικά, επιλέξτε την πρόταση 'Give file name' και πατήστε το κουμπί Demote (Υποβιβασμός).
 • Η σελίδα σας πρέπει να δείχνει έτσι :

Προβιβασμός            Αρχή σελίδας
επικεφαλίδων                

Όταν θέλετε να μετατρέψετε ένα ήδη υπάρχον επίπεδο επικεφαλίδας σε υψηλότερο επίπεδο, χρησιμοποιήστε το κουμπί Promote (Προβιβασμός) της γραμμής εργαλείων Περιγράμματος. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διευκρινίσετε ξανά την σημασία των ιδεών σας σε ένα θέμα.

 

 


Αρχή σελίδας

Για να μετακινήσετε κείμενο σε υψηλότερο επίπεδο.

 • Επιλέξτε το παρακάτω:

'Give file name'

 • Επιλέξτε το κουμπί Promote (Προβιβασμός) .
 • Το κείμενο δεν θα είναι πλέον μέρος τις υποεπικεφαλίδας 'Choose work', αλλά υποεπικεφαλίδα του 'Saving work'.
 • Η σελίδα σας πρέπει να δείχνει :

Μετακίνηση κειμένου      Αρχή σελίδας
πάνω ή κάτω                

Τα βέλη που δείχνουν πάνω ή κάτω σας επιτρέπουν να μετακινήσετε κείμενο προς τα πάνω ή κάτω αντίστοιχα, σε σχέση με την θέση που βρίσκεται.

Μπορείτε να αναδιατάξετε μεγάλα τμήματα κείμενο στο έγγραφο χωρίς να επιλέξετε όλο το κείμενο που θέλετε να μετακινήσετε. Στην Προβολή Διάρθρωσης, όταν μετακινείτε μια συνεπτυγμένη επικεφαλίδα όλες οι υποεπικεφαλίδες της και το κείμενο τους μετακινούνται μαζί με την επικεφαλίδα. Άν επιλέξετε, όμως, μια αναπτυγμένη επικεφαλίδα, θα μετακινηθεί μόνο το επιλεγμένο κείμενο.

Πρόκειται για μια σημαντική λειτουργία που σας επιτρέπει να τοποθετείτε τις ιδέες και τα διάφορα θέματα σας μέσα στο έγγραφο με κάποια σειρά προτεραιότητας ή να δομήσετε τις ιδέες σας με κάποια λογική σειρά.

 

 


Αρχή σελίδας

Για να μετακινήσετε κείμενο προς τα πάνω

 • Επιλέξτε το παρακάτω:

'Quitting'

 • Επιλέξτε το κουμπί Move Up (Μετακίνηση Πάνω), που εικονίζει ένα βέλος που δείχνει προς τα πάνω, τέσσερις φορές.
 • Η σελίδα σας θα πρέπει να δείχνει έτσι:

 

Για να μετακινήσετε κείμενο προς τα κάτω

 • Επιλέξτε ξανά το παρακάτω:

'Quitting'

 • Επιλέξτε το πλήκτρο Move Down (Μετακίνηση Κάτω), που εικονίζει το βέλος που δείχνει προς τα κάτω, τέσσερις φορές.
 • Η σελίδα σας πρέπει να δείχνει έτσι:

Σύμπτυξη και ανάπτυξη    Αρχή σελίδας
επικεφαλίδας                

Μπορεί να ανακαλύψετε ότι οι ιδέες σας αρχίζουν ολοένα να επεκτείνονται, έτσι ώστε να είναι αδύνατο να διαβαστούν.

Η δυνατότητα σύμπτυξης ενός επιπέδου σας επιτρέπει να κρύψετε λεπτομέρειες γι’ αυτό το θέμα του εγγράφου σας.

Η δυνατότητα ανάπτυξης ενός επιπέδου σας επιτρέπει να δείτε πιο λεπτομερειακά ένα θέμα του εγγράφου σας.

 

 

 

 

 

 

Αρχή σελίδας

Για να συμπτύξετε ένα επίπεδο

 • Επιλέξτε το παρακάτω:

'Saving work'

 • Επιλέξτε το κουμπί Collapse (Σύμπτυξη), που εικονίζει το σήμα αφαίρεσης.
 • Η σελίδα σας πρέπει να δείχνει έτσι:

 

Για να αναπτύξετε ένα επίπεδο

 • Επιλέξτε το παρακάτω:

'Saving work'

 • Επιλέξτε το κουμπί Expand (Ανάπτυξη), που εικονίζει το σήμα πρόσθεσης.
 • Η σελίδα σας πρέπει να δείχνει έτσι:

Δείχνοντας επικεφαλίδες   Αρχή σελίδας

Τα κουμπιά 1-8 σας επιτρέπουν να δείχνετε όλες τις επικεφαλίδες σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο (το οποίο καθορίζεται από το κουμπί που επιλέξατε), κρύβοντας υποεπικεφαλίδες και τμήματα κειμένου.

 

 

 

 

 

 


Αρχή σελίδας

Για να δείξετε τις επικεφαλίδες κάθε επιπέδου

 • Επιλέξτε το κουμπί με το νούμερο 1.
 • Η σελίδα σας θα πρέπει να δείχνει έτσι:

 • Επιλέξτε το κουμπί με το νούμερο 2.
 • Η σελίδα σας θα πρέπει να δείχνει έτσι:

 • Για να δείξετε όλα τα επίπεδα, απλά επιλέξτε All.

Μορφοποίηση χαρακτήρων   Αρχή σελίδας

Με την επιλογή του κουμπιού αυτού θα εμφανιστούν οι μορφοποιήσεις χαρακτήρων στο έγγραφό σας. Όταν οι επικεφαλίδες έχουν διαφορετική γραμματοσειρά από το σώμα κειμένου, μπορείτε ευκολότερα να διακρίνετε τις επικεφαλίδες από το υπόλοιπο έγγραφο.


Αρχή σελίδας

Για να μορφοποιήσετε τους χαρακτήρες του εγγράφου σας

 • Επιλέξτε το κουμπί Show Formatting (Εμφάνιση Μορφοποιήσεων), που εικονίζει δύο διαφορετικά στυλ του ‘Α’.
 • Η σελίδα σας πρέπει να δείχνει έτσι:

 • Άν επιλέξετε το κουμπί ξανά, η σελίδα σας θα γίνει όπως ήταν πριν.

Χρησιμοποίηση τμήματος    Αρχή σελίδας
κειμένου                     

Μόλις οι επικεφαλίδες σας οριστικοποιηθούν και οργανωθούν, θα θελήσετε να προσθέσετε κάποιο κείμενο ή σημειώσεις που περιγράφουν (με περισσότερες λεπτομέρειες) οποιαδήποτε έρευνα έχετε κάνει, όπως επίσης και διάφορα σχόλια.

 

 

 

 

 

 

 

 


Αρχή σελίδας

Για να εισάγετε σώμα κειμένου κάτω από κάθε επικεφαλίδα

 • Τοποθετήστε τον δρομέα στην γραμμή που λέει: 'Highlighting spelling mistakes' και πατήστε .
 • Στην μεσαία γραμμή εργαλείων, από το πλαίσιο που καθορίζει το στυλ του εγγράφου, πατήστε το βέλος και επιλέξτε την επιλογή Normal (Κανονικό).

 • Το σήμα προτροπής του μείον θα αλλάξει σε ένα μικρό πλαίσιο. Στο εσωτερικό του πλαισίου πληκτρολογήστε τα παρακάτω:

'A new feature of Word 7 is to underline spelling mistakes with a red zig-zag line, prompting the user to check or correct the spelling or even add the new word to the dictionary'

 • Η σελίδα σας πρέπει να δείχνει έτσι:

Εμφάνιση πρώτης γραμμής  Αρχή σελίδας
από το σώμα κειμένου           

 

Το κουμπί Show the First Line Only (Εμφάνιση Πρώτης Γραμμής Μόνο) της γραμμής εργαλείων σας εναλλάσσει μεταξύ της εμφάνισης της πρώτης γραμμής μιας παραγράφου και της εμφάνισης όλου του σώματος κειμένου για μια αναπτυγμένη επικεφαλίδα.

Για παράδειγμα, όταν φαίνεται όλο το σώμα κειμένου το πάτημα του κουμπιού κρύβει όλο το κείμενο εκτός από την πρώτη γραμμή του κειμένου. Άν το πατήσετε ξανά, θα εμφανιστεί όλο το κείμενο.

Αρχή σελίδας

Για να δείξετε μόνο την πρώτη γραμμή από το σώμα κειμένου

 • Επιλέξτε το κουμπί Show the First Line Only (Εμφάνιση Πρώτης Γραμμής Μόνο), που θυμίζει το σύμβολο του ίσον.
 • Όλο το σώμα του κειμένου θα διαταχθεί έτσι ώστε να φαίνεται μόνο η πρώτη σειρά του κειμένου.
 • Η σελίδα σας πρέπει να δείχνει έτσι:

Μετακίνηση τμημάτων      Αρχή σελίδας
κειμένου στο έγγραφο          

Ένα από τα πιο δυναμικά και χρήσιμα χαρακτηριστικά του μοντέλου διάρθρωσης είναι η δυνατότητα να μετακινεί μεγάλα κομμάτια κειμένου μέσα στο έγγραφο.

Αυτό σας επιτρέπει να οργανώσετε και να δομήσετε την εργασία σας με τρόπο περισσότερο λογικό και συνεπή.

 


Αρχή σελίδας

Για να μετακινήσετε τμήμα κειμένου μέσα στο έγγραφο

 • Επιλέξτε τον τίτλο 'Highlighting spelling mistakes' και μαζί το σχετικό σώμα κειμένου.
 • Επιλέξτε μία φορά το πλήκτρο Move Up (Μετακίνηση Πάνω).
 • Η σελίδα σας πρέπει να δείχνει:

Μέρος 6   Περιεχόμενα του Microsoft Word   Μέρος 8