Μέρος 5 sb_grn.gif (110 bytes) Επιλογή κειμένου
sb_grn.gif (110 bytes) Έντονα, Πλάγια, Υπογραμμισμένα
sb_grn.gif (110 bytes) Γραμματοσειρές
sb_grn.gif (110 bytes) Μέγεθος χαρακτήρων
Μέρος 4   Περιεχόμενα του Microsoft Word   Μέρος 6

Επιλογή κειμένου         Αρχή σελίδας

Για να μπορέσετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε ένα μέρος του κειμένου, πρέπει να υποδείξετε στο πρόγραμμα σε ποιο μέρος του κειμένου αναφέρεστε. Αυτό το επιτυγχάνετε επιλέγοντας το κείμενο που σας ενδιαφέρει. Αφού το επιλέξετε, μπορείτε να πατήσετε σε ένα κουμπί και να κάνετε την αλλαγή που θέλετε.

Το επιλεγμένο κείμενο φωτίζεται, δηλαδή παρουσιάζεται με άσπρα γράμματα σε σκούρο φόντο, ανάλογα βέβαια και με τις ρυθμίσεις απεικόνισης τωνWindows.

 

 

 


Αρχή σελίδας

Για να επιλέξετε μέρος του κειμένου

 • Μετακινηθείτε στον πρώτο χαρακτήρα του κειμένου που σας ενδιαφέρει.
 • Πατήστε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, χωρίς να το αφήσετε.
 • Σύρετε τον δείκτη πάνω στην λέξη (ή το μέρος του κειμένου) που σας ενδιαφέρει.
 • Αφήστε το πλήκτρο του ποντικιού.

 

Εναλλακτικά

 • Μετακινηθείτε στο αριστερό περιθώριο της σελίδας δίπλα σε μια από τις παραγράφους.
 • Πατήστε μία φορά με το ποντίκι - έτσι επιλέγεται η γραμμή δίπλα από την οποία βρισκόταν ο δείκτης του ποντικιού.
 • Πατήστε δύο φορές με το ποντίκι - έτσι επιλέγεται ολόκληρη η παράγραφος.
 • Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο και πατήστε μία φορά με το ποντίκι - έτσι επιλέγεται ολόκληρο το κείμενο.

Επιλέγοντας μία φορά με το ποντίκι σε οποιοδήποτε μέρος του εγγράφου που δεν είναι επιλεγμένο, ακυρώνετε την προηγούμενη επιλογή.

Έντονα                  Αρχή σελίδας

Π.χ.

Microsoft WordΑρχή σελίδας

Για να μορφοποιήσετε ένα τμήμα κειμένου σε έντονους χαρακτήρες

 • Επιλέξτε το τμήμα του κειμένου ή την παράγραφο που θέλετε να εμφανιστεί σε έντονη μορφή.
 • Από την γραμμή εργαλείων Μορφοποίησης επιλέξτε το κουμπί Bold (Έντονα) .

Πλάγια                Αρχή σελίδας

Π.χ.

Microsoft WordΑρχή σελίδας

Για να μορφοποιήσετε ένα τμήμα κειμένου σε πλάγιους χαρακτήρες

 • Επιλέξτε το τμήμα του κειμένου ή την παράγραφο που θέλετε να εμφανιστεί σε πλάγια μορφή.
 • Από την γραμμή εργαλείων Μορφοποίησης επιλέξτε το κουμπί Italic (Πλάγια) .

Υπογραμμισμένα          Αρχή σελίδας

Π.χ.

Microsoft Word
Αρχή σελίδας

Για να μορφοποιήσετε ένα τμήμα κειμένου σε υπογραμμισμένους χαρακτήρες

 • Επιλέξτε το τμήμα του κειμένου ή την παράγραφο που θέλετε να εμφανιστεί με υπογραμμισμένους χαρακτήρες.
 • Από την γραμμή εργαλείων Μορφοποίησης επιλέξτε το κουμπί Underline (Υπογράμμιση) .

Γραμματοσειρές           Αρχή σελίδας

Οι γραμματοσειρές είναι τύποι διαφόρων μορφών χαρακτήρων.

Π.χ.

ARIAL

TIMES NEW ROMAN

 

 

 

 

 


Αρχή σελίδας

Για να αλλάξετε την γραμματοσειρά σε ένα κείμενο

 • Επιλέξτε το τμήμα του κειμένου ή την παράγραφο την γραμματοσειρά των οποίων θέλετε να αλλάξετε.
 • Από την γραμμή εργαλείων Μορφοποίησης επιλέξτε το βέλος δίπλα από το πλαίσιο ονομάτων των γραμματοσειρών.

 • Επιλέξτε τον τύπο γραμματοσειράς που θέλετε από την αναδυόμενη λίστα.

Μέγεθος χαρακτήρων      Αρχή σελίδας

Οι τύποι των μεγεθών μετριούνται ανάλογα με το ύψος των χαρακτήρων σε πόντους. Ένας χαρακτήρας μεγέθους 72 πόντων είναι 1 ίντσα ψηλός, ένας χαρακτήρας μεγέθους 12 πόντων είναι ίσος με το 1/6 μιας ίντσας κ.ο.κ.

Το μέσο μέγεθος των χαρακτήρων στις γραφομηχανές ήταν 12 πόντοι.

 

 

 


Αρχή σελίδας

Για να αλλάξετε το μέγεθος των χαρακτήρων σε ένα τμήμα κειμένου

 • Επιλέξτε το κομμάτι του κειμένου ή την παράγραφο των οποίων θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος των χαρακτήρων.
 • Από την γραμμή εργαλείων Μορφοποίησης επιλέξτε το βέλος δίπλα από το πλαίσιο των μεγεθών.
 • Επιλέξτε το μέγεθος 14.

Μέρος 4   Περιεχόμενα του Microsoft Word   Μέρος 6