Μέρος 3 sb_grn.gif (110 bytes) Έλεγχος ορθογραφίας
sb_grn.gif (110 bytes) Χρήση του θησαυρού
Μέρος 2   Περιεχόμενα του Microsoft Word   Μέρος 4

Έλεγχος ορθογραφίας      Αρχή σελίδας

Το Word7 υπογραμμίζει τις λέξεις των οποίων η ορθογραφία δεν είναι σίγουρα η σωστή έτσι όπως την γράψατε. Τις λέξεις αυτές μπορείτε να τις διορθώσετε στην συνέχεια καθώς προχωρείτε.

Ο έλεγχος ορθογραφίας ελέγχει όλο το έγγραφο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή σελίδας

Για να διορθώσετε μια ανορθόγραφη λέξη

 • Τοποθετήστε τον δρομέα πάνω στην ανορθόγραφη λέξη.
 • Επιλέξτε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού.
 • Επιλέξτε μία από τις λέξεις που προσφέρονται.

 

Εναλλακτικά

Χρησιμοποιήστε τον ελεγκτή ορθογραφίας

 • Επιλέξτε το κουμπί Spelling (Ορθογραφία) . Θα εμφανιστεί το παρακάτω πλαίσιο.

 • Σε κάθε συντακτικό λάθος χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να επιλέξετε τη σωστή σύνταξη.
 • Στην συνέχεια επιλέξτε το κουμπί της διαταγής Change (Αλλαγή).

 

Εναλλακτικά

 • Mπορείτε να διορθώσετε τη λέξη που βρίσκεται στο πλαίσιο κειμένου Change To (Αλλαγή Σε).
 • Επιλέξτε την εντολή Change (Αλλαγή).

Χρήση του θησαυρού      Αρχή σελίδας

Ο Θησαυρός του Ms Word σας βοηθάει να δώσετε ακρίβεια και ποικιλία στα γραπτά σας. Όπως τα αντίστοιχα βιβλία, έτσι και αυτός παρέχει συνώνυμα (λέξεις με παρόμοια σημασία), και μερικές φορές και τα αντίθετα μιας συγκεκριμένης λέξης.

 

 

 

 

 

 


Αρχή σελίδας

Για βρείτε συνώνυμη λέξη για μια λέξη του εγγράφου σας

 • Τοποθετήστε τον δρομέα πάνω στην λέξη που θέλετε να αλλάξετε.
 • Από το μενού Tools (Εργαλεία) επιλέξτε Thesaurus (Θησαυρός).
 • Θα δείτε:

 • Επιλέξτε την σωστή ερμηνεία της λέξης.
 • Επιλέξτε την καινούρια λέξη από λίστα που τιτλοφορείται Replace With Synonym (Αντικατάσταση με Συνώνυμο).
 • Επιλέξτε Replace (Αντικατάσταση).
Μέρος 2   Περιεχόμενα του Microsoft Word   Μέρος 4