Μέρος 10 sb_grn.gif (110 bytes) Εισαγωγή φύλλου εργασίας ή γραφήματος
sb_grn.gif (110 bytes) Χρησιμοποίηση του Clipboard
Μέρος 9   Περιεχόμενα του Microsoft Word   Μέρος 11

Εισαγωγή φύλλου          Αρχή σελίδας
εργασίας ή γραφήματος        

Διάφορα αντικείμενα μπορούν να προστεθούν στην σελίδα σας από άλλα προγράμματα της Microsoft, όπως ένα φύλλο εργασίας ή ένα γράφημα από το Excel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Αρχή σελίδας

Για να εισάγετε καινούριο φύλλο εργασίας ή γράφημα

 • Επιλέξτε Insert (Εισαγωγή).
 • Επιλέξτε Object (Αντικείμενο).
 • Επιλέξτε την καρτέλα Create New (Δημιουργία Καινούριου).

 • Επιλέξτε τον τύπο του εισερχόμενου αντικειμένου (φύλλο εργασίας ή γράφημα από το Excel).
 • Επιλέξτε OK.
 • Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα ενός φύλλου εργασίας του Excel:

 

Για να εισάγετε ένα ήδη υπάρχον φύλλο εργασίας ή γράφημα

 • Από το πλαίσιο διαλόγου Select Object (Επιλογή Αντικειμένου) επιλέξτε την καρτέλα Create File (Δημιουργία Αρχείου).

 • Εκεί πληκτρολογείστε το μονοπάτι και το όνομα του αρχείου, αν αυτά είναι γνωστά ή επιλέξτε Browse (Αναζήτηση) και διαλέξτε το φύλλο εργασίας ή το γράφημα (ή άλλο αντικείμενο) που θέλετε να εισάγετε.
 • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Link to File (Σύνδεση με το αρχείο) (αυτό θα αποθηκεύσει στον δίσκο του υπολογιστή και, επίσης, αυτόματα θα ενημερώσει το έγγραφό σας σε περίπτωση αλλαγών στο αρχικό αρχείο).
 • Επιλέξτε ΟΚ.

Χρησιμοποίηση του         Αρχή σελίδας
Clipboard                    

Μπορείτε, επίσης, να κόψετε (ή να αντιγράψετε) και να επικολλήσετε από άλλα προγράμματα, χρησιμοποιώντας το Clipboard (Πρόχειρο).Αρχή σελίδας

Για να χρησιμοποιήσετε το Clipboard

 • Δημιουργήστε ένα γραφικό στο Paintbrush.
 • Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Pick (Επιλογή) για να κόψετε μέρος του σχεδίου.
 • Μπείτε στο Word.
 • Τοποθετήστε τον δρομέα εκεί που επιθυμείτε να εισάγετε το σχέδιο.
 • Επιλέξτε το εικονίδιο Paste (Επικόλληση) .

Η μέθοδος της αντιγραφής με την χρήση του Clipboard μπορεί, γενικότερα, να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε εφαρμογή των Windows.

Μέρος 9   Περιεχόμενα του Microsoft Word   Μέρος 11