Διαχείριση Αρχείων (File Management)
Κάδος Ανακύκλωσης (Recycle Bin)   Περιεχόμενα των Windows 95   Διαχείριση Αρχείων-Μέρος 2: O Υπολογιστής μου (My Computer)

   
      
Μέρος 1 :Ο Εξερευνητής των Windows 95 (Windows Explorer)

sb_yel.gif (104 bytes) Γενικά
sb_yel.gif (104 bytes) Χρησιμοποιώντας Drag-and-Drop
sb_yel.gif (104 bytes) Η γραμμή εργαλείων του Εξερευνητή
sb_yel.gif (104 bytes) Το μενού του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού


Αρχή σελίδας   Γενικά

Με τον Εξερευνητή των Windows (Windows Explorer) μπορείτε να ψάξετε και να μπείτε σε όλους τους υπολογιστές, τους οδηγούς δίσκων, τους φακέλους και τα αρχεία του υπολογιστή σας και του δικτύου που έχετε συνδεθεί. Ο Εξερευνητής των Windows χωρίζεται σε δύο παράθυρα. Το αριστερό παράθυρο θα δείχνει τους υπολογιστές, τους οδηγούς δίσκων και τους φακέλους που υπάρχουν στο σύστημά σας. Το δεξί παράθυρο θα δείχνει τα περιεχόμενα αυτού που έχετε διαλέξει στο αριστερό παράθυρο.

Το πρόγραμμα αυτό βρίσκεται στο μενού Start, κάτω από το Programs. Θα σας διευκολύνει να μετακινηθείτε, να αντιγράψετε, να διαγράψετε, να μετονομάσετε ή και να δημιουργήσετε μια συντόμευση σε οποιοδήποτε αρχείο ή φάκελο του υπολογιστή σας.

Το αριστερό παράθυρο δείχνει τους οδηγούς και τους φακέλους σε μορφή δέντρου. Ο κύριος κορμός είναι ο φάκελος My Computer, με διακλαδώσεις που κατεβαίνουν στους οδηγούς ξεχωριστά, μετά στους φακέλους και τελικά στους υποφακέλους. Αριστερό κλικ σε οποιοδήποτε φάκελο, θα τον ανοίξει και τα περιεχόμενά του θα παρουσιαστούν στο δεξί παράθυρο. Αριστερό κλικ και στα σημάδια πρόσθεσης (+) και αφαίρεσης (-) δίπλα στους οδηγούς και τους φακέλους, σας επιτρέπει να διευρύνετε ή να επικαλύψετε τους κλάδους.

Όπως φαίνεται παραπάνω, κάθε εσοχή δείχνει μια μικρότερη διακλάδωση του δέντρου. Ο οδηγός C επεκτείνεται, αποκαλύπτοντας τους κύριους φακέλους. Ένας από αυτούς, ο Programs Files, έχει επεκταθεί περισσότερο, έτσι ώστε να εμφανιστεί ο υποφάκελος Accessories, ο οποίος με την σειρά του έχει ανοίξει τον υποφάκελο HyperTerminal (ΥπερΤερματικό).

Το δεξί παράθυρο του Εξερευνητή δείχνει τα περιεχόμενα του φακέλου HyperTerminal, που είναι ανοιχτός. Μπορείτε να ανοίξετε οποιοδήποτε φάκελο ή αρχείο του δεξιού παράθυρου, με διπλό πάτημα σ' αυτό. Αυτή η διπλή πρόσοψη σας επιτρέπει να ελίσσεστε γρήγορα ανάμεσα σε όλους τους φακέλους του υπολογιστή σας.

Αρχή σελίδας

 

Αρχή σελίδας   Χρησιμοποιώντας Drag-and-Drop

Ίσως ο ευκολότερος τρόπος να μετακινήσετε ένα αρχείο από ένα φάκελο σε ένα άλλο στα Windows 95, είναι να χρησιμοποιήσετε την μέθοδο Drag-and-Drop. Στο παράδειγμα που φαίνεται παρακάτω, επιθυμώ να μετακινήσω το αρχείο Acme.txt από τον φάκελο Abc στο φάκελο Bcd.

Η μέθοδος έχει ως εξής. Επιλέγω το αρχείο με πάτημα του αριστερού πλήκτρου του ποντικιού, και όσο το κρατάω πατημένο, μετακινώ το αρχείο στον φάκελο Bcd του αριστερού παραθύρου, μέχρι ο φάκελος να φωτιστεί με μπλε χρώμα. Στο σημείο αυτό, αφήνω το πλήκτρο του ποντικιού και ο φάκελος έχει επιτυχώς μετακινηθεί στην καινούρια του θέση.

Άν επιθυμείτε να τοποθετήσετε ένα αντίγραφο του αρχείου στο καινούριο φάκελο, παρά να μετακινήσετε το ίδιο το αρχείο, επιλέξτε το αρχείο με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού, και 

όσο το πλήκτρο είναι πατημένο, σύρετε το αρχείο στο φάκελο που επιθυμείτε να το αντιγράψετε. Αφού ελευθερώσετε το πλήκτρο, ένα μενού θα ανοίξει. Επιλέγοντας Copy (Αντιγραφή), ένα αντίγραφο του αρχείου θα τοποθετηθεί στον φάκελο.

Τελικά, αν επιθυμείτε να διαγράψετε εντελώς το αρχείο, επιλέξτε το με αριστερό κλικ και σύρετέ το από τον Εξερευνητή στο εικονίδιο του κάδου ανακύκλωσης, στο Γραφείο Εργασίας. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εικόνα ανακύκλωσης για τον σκοπό αυτό. Μία από αυτές βρίσκεται στον κυρίως κορμό κάθε οδηγού δίσκου στον Εξερευνητή.

Αρχή σελίδας

 

Αρχή σελίδας   Η γραμμή εργαλείων του Εξερευνητή

Μια άλλη μέθοδος διαχείρισης αρχείων στα Windows 95 είναι με την γραμμή εργαλείων του Εξερευνητή, όπως φαίνεται παραπάνω.

Up one level (Eνα επίπεδο παραπάνω) : μετακινεί το δεξί παράθυρο στο προηγούμενο επίπεδο του δέντρου αρχείων.
Cut (Κόψιμο) : μεταφέρει ένα αντικείμενο από την αρχική του τοποθεσία και το αντιγράφει στο Clipboard (Πρόχειρο).
Copy (Αντιγραφή) : αντιγράφει ένα αντικείμενο στο Clipboard (Πρόχειρο), αφήνοντάς το στην αρχική του τοποθεσία.
Paste (Επικόλληση) : αντιγράφει ένα αντικείμενο από το Clipboard σε μία νέα τοποθεσία.
Undo (Αναίρεση) : σας επιτρέπει να αλλάξετε γνώμη και να αναιρέσετε την τελευταία σας πράξη.
Delete (Διαγραφή) : απομακρύνει ένα αντικείμενο από ένα φάκελο και το τοποθετεί στο κάδο ανακύκλωσης.
Properties (Ιδιότητες) : εμφανίζει μια ποικιλία χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με ένα επιλεγμένο αντικείμενο.
Τα κουμπιά View ελέγχουν διάφορους τρόπους παρατήρησης αρχείων, στο δεξί παράθυρο του Εξερευνητή - Large Icons (Μεγιστοποίηση Εικόνων), Small Icons (Ελαχιστοποίηση Εικόνων), List View (Μορφή Λίστας) και List View with Details (Μορφή Λίστας με Λεπτομέρειες).

Αρχή σελίδας


Συμβουλή: Αν δεν έχετε γραμμή εργαλείων αυτής της μορφής, ενεργοποιήστε την από το μενού View (Άποψη) της γραμμής τίτλων, όπως φαίνεται δεξιά.

 

Αρχή σελίδας  Το μενού του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού
Δεξί κλικ σε ένα αρχείο ή φάκελο, σε οποιαδήποτε παράθυρο του Εξερευνητή, θα εμφανίσει το μενού που φαίνεται δεξιά. Αρκετές από τις επιλογές της γραμμής εργαλείων είναι διαθέσιμες, ενώ υπάρχουν και κάποιες καινούριες.

Επιλέγοντας Open (Άνοιγμα) θα ανοίξει το αρχείο ή ο φάκελος που επιλέχθηκε. Μπορείτε, επίσης, να εκτυπώσετε οποιοδήποτε επιλεγμένο έγγραφο, με την επιλογή Print (Εκτύπωση) ή να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Quick View (Γρήγορη Προβολή) για να δείτε τα περιεχόμενα. Οι επιλογές Cut (Κόψιμο) και Copy (Aντιγραφή) είναι οι ίδιες, όπως περιγράφηκαν παραπάνω.

Η επιλογή Create Shortcut (Δημιουργία Συντόμευσης) τοποθετεί μία συντόμευση στο αρχείο ή φάκελο από τον γονικό φάκελο, και μπορείτε να μεταφέρετε την συντόμευση αυτή όπου θέλετε.

Η επιλογή Delete (Διαγραφή) θα στείλει το επιλεγμένο αντικείμενο στο κάδο ανακύκλωσης.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Rename (Μετονομασία) για να αλλάξετε το όνομα ενός αρχείου ή φακέλου. (Προσέξτε όταν μετονομάζετε ένα αρχείο, να μην αλλάξετε τα τρία γράμματα της επέκτασης του αρχείου, δεξιά της τελείας, καθιστώντας το έτσι άχρηστο. Άν κατά λάθος τα αλλάξετε, μπορείτε να τα διορθώσετε μετονομάζοντας πάλι το αρχείο, δίνοντας την σωστή επέκταση, ή κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας Undo (Αναίρεση).

Η επιλογή Send To (Αποστολή Σε) μπορεί να αποδειχτεί πολύ χρήσιμη. Άν την επιλέξετε, μετακινώντας τον δρομέα πάνω της, θα ανοίξει ένα μενού. Μερικά από τα προγράμματα που έχετε εγκαταστήσει έχουν τοποθετηθεί σε αυτό το μενού, και μπορείτε να ανοίξετε κάποιο από αυτά, μέσω του προγράμματος αυτού, επιλέγοντάς το. Μπορείτε, επίσης, να τοποθετήσετε και άλλα προγράμματα ή και φακέλους στο μενού αυτό.

Χρησιμοποιώντας τον Εξερευνητή, ανοίξτε τον φάκελο Windows\Send To, όπως φαίνεται παραπάνω. Η δημιουργία μίας συντόμευσης σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ή φάκελο, από τον φάκελο αυτό, θα τοποθετηθεί στο μενού Send To. Η διαδικασία αυτή παρέχει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στους περισσότερο χρησιμοποιούμενους φακέλους και προγράμματα.

Αρχή σελίδας

Κάδος Ανακύκλωσης (Recycle Bin)   Περιεχόμενα των Windows 95   Διαχείριση Αρχείων-Μέρος 2: O Υπολογιστής μου (My Computer)