Πίνακας Ελέγχου (Control Panel)
Πίνακας Ελέγχου (Control Panel)- Μέρος 1: Γενικά   Περιεχόμενα των Windows 95   Κάδος Ανακύκλωσης (Recycle Bin)

Μέρος 2: Τα εικονίδια του Πίνακα Ελέγχου

     sb_yel.gif (104 bytes) Γραμματοσειρές (Fonts)
 
   sb_yel.gif (104 bytes) Internet
    sb_yel.gif (104 bytes) Χειριστήριο (Joystick)
    sb_yel.gif (104 bytes) Πληκτρολόγιο (Keyboard)
    sb_yel.gif (104 bytes) Ταχυδρομείο (Mail)
    sb_yel.gif (104 bytes) Συσκευές επικοινωνίας υπολογιστών (Modems)
    sb_yel.gif (104 bytes) Ποντίκι (Mouse)
    sb_yel.gif (104 bytes) Πολυμέσα (Multimedia)
    sb_yel.gif (104 bytes) Δίκτυο (Network)
    sb_yel.gif (104 bytes) Συνθήματα (Passwords)
    sb_yel.gif (104 bytes) Ισχύς (Power)
    sb_yel.gif (104 bytes) Εκτυπωτές (Printers)
    sb_yel.gif (104 bytes) Τοπικές ρυθμίσεις (Regional settings)
    sb_yel.gif (104 bytes) Ήχοι (Sounds)
    sb_yel.gif (104 bytes) Σύστημα (System)


Γραμματοσειρές (Fonts)
Αρχή σελίδας  Το εικονίδιο Fonts (Γραμματοσειρές) του Πίνακα Ελέγχου ανοίγει ένα παράθυρο για τον φάκελο Fonts των Windows 95.
Το παράθυρο αυτό σας επιτρέπει να δείτε όλες τις γραμματοσειρές που είναι εγκατεστημένες στο σύστημά σας. Διπλό κλικ σε οποιαδήποτε γραμματοσειρά θα εμφανίσει μία σύντομη παρουσίαση αυτής, σε διαφορετικά μεγέθη. Με τις διαταγές της γραμμής των μενού μπορείτε να διαχειριστείτε τις γραμματοσειρές που σας ενδιαφέρουν. Κάθε φορά που προσθέτετε μια καινούρια γραμματοσειρά στο σύστημά σας, πρέπει να ανοίγετε το παράθυρο Fonts και να επιλέγετε Install New font... (Εγκατάσταση Καινούριας Γραμματοσειράς) από το μενού File (Αρχείο). Αυτό να το κάνετε, ακόμα και αν ήδη έχετε τοποθετήσει αντίγραφα των καινούριων γραμματοσειρών στον αντίστοιχο φάκελο των Windows 95.

Η κίνηση αυτή ανοίγει τον οδηγό Add New Font (Πρόσθεση Καινούριας Γραμματοσειράς), που σας καθοδηγεί μέσω μιας διαδικασίας πληροφόρησης των Windows 95 έχοντας διαθέσιμες κάποιες καινούριες διαταγές. Άν εγκαταστήσετε ένα καινούριο πρόγραμμα το οποίο προσθέτει μία καινούρια γραμματοσειρά στο σύστημά σας, όπως μία εφαρμογή έκδοσης του Γραφείου Εργασίας, το πρόγραμμα εγκατάστασης του προγράμματος αυτού πιθανόν θα έχει ήδη φροντίσει την διαδικασία αυτή, για σας.

Αρχή σελίδας

 

Internet
Άν έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα αναζήτησης του Web Internet Explorer (Εξερευνητής του Internet) της Microsoft, το εικονίδιο Internet ανοίγει ένα πλαίσιο ιδιοτήτων, που σας επιτρέπει να προβείτε σε μια ποικιλία ρυθμίσεων.

Αρχή σελίδας

 

Χειριστήριο (Joystick)
Άν χρησιμοποιείτε χειριστήριο για να παίξετε παιχνίδια στον υπολογιστή, ο έλεγχος αυτός σας επιτρέπει να πειραματιστείτε με ορισμένες ρυθμίσεις της συσκευής αυτής.

Αρχή σελίδας

 

Πληκτρολόγιο (Keyboard)
Το πλαίσιο ιδιοτήτων Keyboard Properties (Ιδιότητες Πληκτρολογίου) σας επιτρέπει να αλλάξετε μερικές ρυθμίσεις, όπως η ταχύτητα με την οποία ένας χαρακτήρας θα εμφανίζεται όσο το πλήκτρο του παραμένει πατημένο. Η καρτέλα Language (Γλώσσα) σας επιτρέπει να αλλάξετε την τρέχουσα γλώσσα του πληκτρολογίου σας, εάν προκύψει τέτοια ανάγκη. Η καρτέλα General (Γενικά) σας επιτρέπει να αλλάξετε τον τύπο του πληκτρολογίου, αν μόλις συνδέσατε ένα καινούριο.

Αρχή σελίδας

 

Ταχυδρομείο (Mail)
Ο έλεγχος αυτός σας επιτρέπει να προσαρμόσετε ποικίλες ρυθμίσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα Microsoft Exchange σαν mail client.

Αρχή σελίδας

 

Συσκευές επικοινωνίας υπολογιστών (Modems)
Το εικονίδιο αυτό ανοίγει το πλαίσιο ιδιοτήτων Modem Properties (Ιδιότητες Συσκευών Επικοινωνίας Υπολογιστών), που σας επιτρέπει να προσαρμόσετε ποικίλες ρυθμίσεις για τις συσκευές αυτές. Καλύτερα είναι να μην ασχολείστε με αυτές, παρά μόνο αν έχετε πρόβλημα με την τηλεφωνική σας σύνδεση και ξέρετε τι κάνετε.

Αρχή σελίδας

 

Ποντίκι (Mouse)
Το πλαίσιο ιδιοτήτων Mouse Properties (Ιδιότητες Ποντικιού) προσφέρει έναν αριθμό επιλογών για την ρύθμιση ευαισθησίας αλλά και ταχύτητας του ποντικιού. Εάν είστε αριστερόχειρας, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των πλήκτρων και να τις προσαρμόσετε στις ιδιαιτερότητες σας. Η καρτέλα General (Γενικά) προσφέρει την δυνατότητα αλλαγής τύπου του ποντικιού, εάν εσείς αλλάξετε το ποντίκι σας.

Αρχή σελίδας

 

Πολυμέσα (Multimedia)
Το πλαίσιο ιδιοτήτων Multimedia Properties (Ιδιότητες Πολυμέσων) σας επιτρέπει να προσαρμόσετε πολλές ακουστικές και τηλεοπτικές ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας. Πολλές από τις ρυθμίσεις αυτές είναι μάλλον προχωρημένες για αρχάριους χρήστες, την καρτέλα Video (Τηλεόραση), όμως, που προσφέρει έναν αριθμό διαφορετικών ρυθμίσεων για το μέγεθος των παραθύρων στα οποία τα Windows 95 τρέχουν αρχεία τηλεοπτικών εικόνων στην οθόνη σας, είναι εύκολο να την χειριστείτε.

Η καρτέλα Audio (Ακουστική) σας προσφέρει την επιλογή Show volume control on the taskbar (Εμφάνιση ελέγχου έντασης στην γραμμή εργασιών). Πατώντας το κουτί δίπλα από το εικονίδιο αυτό, θα εμφανιστεί ένα σημάδι ελέγχου μέσα σε αυτό ή θα το απομακρύνει εάν ήδη υπάρχει. Όταν το κουτί αυτό επιλεχθεί, ένα εικονίδιο μεγαφώνου θα τοποθετηθεί στο system tray της γραμμής εργασιών. Με πάτημα στο εικονίδιο αυτό θα έχετε πρόσβαση στην ένταση του ήχου.

Αρχή σελίδας

 

Δίκτυο (Network)
Άν χρησιμοποιείτε τα Windows 95 για συνδεθείτε σε ένα τοπικό δίκτυο ή στο Internet, το εικονίδιο αυτό σας επιτρέπει να ασχοληθείτε με ρυθμίσεις που πρέπει να τις αντιμετωπίσετε με σοβαρότητα.

Αρχή σελίδας

 

Συνθήματα (Passwords)
Το πλαίσιο ιδιοτήτων Password Properties (Ιδιότητες Συνθημάτων) περιέχει τις καρτέλες Change Passwords (Αλλαγή Συνθημάτων) και Users Profiles (Πορτραίτο Χρηστών). Άν χρησιμοποιείτε συνθήματα όταν ανοίγετε τον υπολογιστή σας ή για να συνδεθείτε με το τοπικό δίκτυο, η πρώτη καρτέλα σας προσφέρει την δυνατότητα αλλαγής τους. Για λόγους ασφαλείας, πρέπει να πληκτρολογείτε το παλιό σύνθημα προκειμένου να ορίσετε ένα καινούριο.

Η καρτέλα Users Profiles φαίνεται δεξιά. Άν ένας μόνο χρήστης χρησιμοποιεί τον υπολογιστή σας, ο κύκλος δίπλα από την πρώτη επιλογή, All users of this PC use the same preferences and desktop settings (Όλοι οι χρήστες αυτού του PC χρησιμοποιούν τις ίδιες προτιμήσεις και ρυθμίσεις του γραφείου εργασίας), πρέπει να επιλεχθεί. Έτσι τα Windows δεν θα σας ζητάνε να πληκτρολογήσετε όνομα χρήστη και σύνθημα κάθε φορά που ανοίγετε τον υπολογιστή. Άν αρκετοί χρήστες, με διαφορετικό πορτραίτο ο καθένας, χρησιμοποιούν τον υπολογιστή, κατάλληλη επιλογή είναι η δεύτερη.

Αρχή σελίδας


 

Ισχύς (Power)

Αρχή σελίδας

Το εικονίδιο Power χρησιμοποιείται αν τρέχετε τα Windows 95 σε φορητό υπολογιστή και/ή ο υπολογιστής σας διαθέτει Προχωρημένη Διαχείριση Ισχύος (Advanced Power Management). Με πάτημα στο εικονίδιο αυτό ανοίγει το πλαίσιο ιδιοτήτων Power Properties (Ιδιότητες Ισχύος). Άν ο υπολογιστής σας χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα αυτή, η καρτέλα που ανοίγει σας παρέχει την δυνατότητα να αποφασίσετε πότε η επιλογή Suspend (Αναμονή) θα συμπεριληφθεί στο μενού Start. Το χαρακτηριστικό αυτό περιγράφεται στην σελίδα του μενού Start. Ο φορητός υπολογιστής θα διαθέτει και μία επιπρόσθετη επιλογή: Only when unlocked (Μόνο όταν δεν είναι κλειδωμένο).

 

Εκτυπωτές (Printers)
Το εικονίδιο αυτό ανοίγει τον ίδιο φάκελο των εκτυπωτών ο οποίος περιγράφηκε στην σελίδα του μενού Start.

Αρχή σελίδας

 

Τοπικές ρυθμίσεις (Regional settings)
Το εικονίδιο αυτό ανοίγει το πλαίσιο ιδιοτήτων Regional Settings Properties (Ιδιότητες Τοπικών Ρυθμίσεων), που σας επιτρέπει να μεταβάλλετε το τρόπο που κάποια προγράμματα εμφανίζουν πληροφορίες όπως ημερομηνίες, αριθμούς και συνάλλαγμα με σκοπό να τα συγχρονίσετε με τα τοπικά πρότυπα μέτρα.

Αρχή σελίδας

 

Ήχοι (Sounds)
Άν κουραστήκατε με τους ήχους που τα Windows έχουν καθιερώσει για ορισμένα συμβάντα, ο έλεγχος αυτός σας επιτρέπει να αλλάξετε τους ήχους σε οποιοδήποτε WAV αρχείο ήχου του υπολογιστή σας. Δείτε το θέμα Sound Schemes (Δημιουργία Ήχων) της καρτέλας ευρετηρίου του παραθύρου Βοήθειας των Windows 95 για περισσότερες λεπτομέρειες.

Αρχή σελίδας

 

Σύστημα (System)
Αρχή σελίδας  Το πλαίσιο ιδιοτήτων System Properties (Ιδιότητες Συστήματος) είναι πιθανόν το πιο σημαντικό συστατικό του Control Panel. Μέσα από το πλαίσιο αυτό μπορείτε να επιχειρήσετε να ξεκαθαρίσετε προβλήματα του υλικού που ίσως εσείς προκαλέσατε. Είναι όμως και το μέρος στο οποίο μερικές λανθασμένες κινήσεις μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο σύστημα.

Η καρτέλα Device Manager (Διαχειριστής Συσκευών) είναι χρήσιμη για χειρωνακτική επίλυση προβλημάτων του υλικού, αν φυσικά ξέρετε τι κάνετε. Επίσης είναι χρήσιμη για την εύρεση και επίλυση συγκρούσεων του συστήματος και προβλημάτων των συσκευών των οδηγών. Η κύρια εικόνα του πλαισίου είναι αυτή ενός δέντρου με όλες τις συσκευές του υπολογιστή.

Πατώντας το σήμα της πρόσθεσης (+) αριστερά από τον τύπο του υλικού, θα εμφανίσει τις συγκεκριμένες συσκευές που είναι εγκατεστημένες και θα μπορείτε έτσι να διαφοροποιήσετε τις ισχύουσες ρυθμίσεις τους. Στο παράδειγμα αριστερά, οι προσαρμοστές παρουσίασης της οθόνης και οι ελεγκτές των σκληρών δίσκων έχουν ανοίξει. Επιλέγοντας κάποιο από τα αντικείμενα αυτά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά κάτω από το παράθυρο του δέντρου για να το απομακρύνετε από το σύστημα ή να αλλάξετε κάποια από τις ιδιότητες του.

Άν επιλέξετε το πρώτο επίπεδο, Computer (όπως και στο παράδειγμα) και πατήσετε το κουμπί Properties (Ιδιότητες), θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου που φαίνεται παρακάτω, στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις πηγές IRQ, I/O, DMA και μνήμης που χρησιμοποιούνται στο σύστημα.Πρόκειται για μια ανεκτίμητη δυνατότητα όταν πρέπει να εγκαταστήσετε κάποια συσκευή τις οποίας οι ρυθμίσεις πρέπει να γίνουν από εσάς, μέσω κάποιου λογισμικού, αν ο οδηγός της συσκευής αυτής δεν περιλαμβάνεται σε αυτούς των Windows 95. Φυσικά πρέπει να αναφερθεί ότι για να ασχοληθείτε με τις παραπάνω διαδικασίες, πρέπει να κατανοείτε πολύ καλά αυτές τις έννοιες. Με το να πειραματίζεστε με τις ρυθμίσεις αυτές, χωρίς να ξέρετε τι ακριβώς κάνετε, το μόνο που μπορείτε να πετύχετε είναι να προκαλέσετε τεράστια προβλήματα.Επιλέγοντας μία από τις τέσσερις επιλογές της καρτέλας View Resources (Παρουσίαση Πηγών), θα εμφανιστούν οι πηγές που κατανέμονται σε αυτήν την κατηγορία.

Επιλέγοντας το πλήκτρο Print (Εκτύπωση) στο πλαίσιο όπου επιλέξατε το πρώτο στοιχείο του δένδρου (Computer), θα εκτυπωθεί ένα αντίγραφο των ρυθμίσεων αυτών, όπως επίσης και μερικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένες ρυθμίσεις συσκευών και οδηγών. Αυτό θα σας βοηθήσει στην περίπτωση που υπάρχει μεγάλη ακαταστασία στο σύστημά σας.


Επιλέγοντας μία συγκεκριμένη συσκευή από το κυρίως δέντρο του υλικού και πατώντας το κουμπί Properties (Ιδιότητες), ανοίγει το πλαίσιο ιδιοτήτων της συσκευής αυτής. Στο διπλανό παράδειγμα, αυτό συμβαίνει για το προσαρμοστή του video. Η καρτέλα General (Γενικά) παρουσιάζει μερικές βασικές πληροφορίες, οι δύο άλλες καρτέλες, όμως, περιέχουν σημαντικότερα δεδομένα.

Η καρτέλα Drivers (Οδηγοί) περιέχει μία λίστα όλων των αρχείων συσκευών οδηγών. Το κουμπί Change Driver... (Αλλαγή Οδηγού) σας επιτρέπει να αναζητήσετε τα αρχεία εγκατάστασης μιας συσκευής. Αυτό χρησιμοποιείται ιδιαίτερα όταν κάνετε εγκατάσταση σε έναν οδηγό ενημερωμένο, όπως επίσης και στην περίπτωση που το αρχείο Registry του συστήματος έχει διαφθαρεί, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται λάθος αρχεία.


Η καρτέλα Resources (Πηγές) σας επιτρέπει να δείτε τις πηγές που χρησιμοποιούνται από αυτή τη συσκευή, και μερικές φορές δείχνει την ασύμβατη συσκευή, όταν υπάρχει πρόβλημα. Κανείς δεν υποστηρίζει ότι το Plug and Play είναι 100% ασφαλές αυτή την στιγμή. Άν ο διαχειριστής συσκευών (Device Manager) δεν μπορεί να επιλύσει μία κατάσταση ανταγωνισμού, θα πρέπει να επέμβετε. Επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στη διαταγή Use automatic settings (Χρήση αυτόματων ρυθμίσεων) ώστε να απενεργοποιηθεί, φωτίζεται το κουμπί Change Settings (Αλλαγή Ρυθμίσεων) από αριστερά. Τότε θα μπορείτε να αλλάξετε χειρωνακτικά τις πηγές της συσκευής, από ένα μενού επιλογών τις οποίες η συσκευή υποστηρίζει. Το παράθυρο, στο κάτω μέρος του πλαισίου διαλόγου, θα σας πληροφορεί αν με τις κινήσεις που κάνετε προκαλέσετε κάποια άλλη κατάσταση ανταγωνισμού.

Η καρτέλα Hardware Profiles (Κατανομή Υλικού) του πλαισίου ιδιοτήτων του συστήματος γενικά χρησιμοποιείται για συστήματα τα οποία αξιοποιούν πολλαπλές εγκαταστάσεις προγραμμάτων. Το πιο προφανές παράδειγμα είναι ο φορητός υπολογιστής, ο οποίος μερικές φορές τρέχει συνδεδεμένος σε ένα σταθμό εργασίας και άλλες φορές μόνος του.

Τελειώνοντας, η καρτέλα Performance (Απόδοση) δίνει μία γενική όψη της απόδοσης ορισμένων σημαντικών στοιχείων, καθώς και επιλογές για την διαφοροποίηση ορισμένων ρυθμίσεων. Ρυθμίσεις για το Σύστημα Αρχείων, τα Γραφικά και την Ιδεατή μνήμη μπορούν να γίνουν, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στο κάτω μέρος της καρτέλας. Τέτοιες ρυθμίσεις, όμως, θα οδηγήσουν σε απόδοση μικρότερη της βέλτιστης από τα Windows 95, γι’ αυτό και πρέπει να ληφθούν προσωρινά υπόψη. Πληροφορίες για τις επιλογές αυτές υπάρχουν στα πλαίσια διαλόγου που ανοίγουν μόλις επιλέξετε ένα από αυτά τα κουμπιά ελέγχου.

 

 

 

Αρχή σελίδας


Πίνακας Ελέγχου (Control Panel)- Μέρος 1: Γενικά   Περιεχόμενα των Windows 95   Κάδος Ανακύκλωσης (Recycle Bin)