Πίνακας Ελέγχου (Control Panel)
Παράθυρο Εύρεσης (Find Window)   Περιεχόμενα των Windows 95   Πίνακας Ελέγχου (Control Panel)- Μέρος 2: Εικονίδια του Πίνακα Ελέγχου


Μέρος 1 : Πίνακας Ελέγχου

sb_yel.gif (104 bytes) Γενικά
sb_yel.gif (104 bytes) Επιλογές πρόσβασης (Accessibility Options)
sb_yel.gif (104 bytes) Πρόσθεση νέου υλικού (Add New Hardware)
sb_yel.gif (104 bytes) Προσθήκη/Απομάκρυνση Προγραμμάτων (Add/Remove Hardware)
sb_yel.gif (104 bytes) Ημερομηνία/Ώρα (Date/Time)
sb_yel.gif (104 bytes) Εμφάνιση οθόνης (Display)


Αρχή σελίδας   Γενικά

Άν και μπορείτε να αφήσετε το περιβάλλον των Windows 95 στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του, το πιθανότερο είναι ότι θα θελήσετε να το προσαρμόσετε στις προτιμήσεις σας. Με τον Πίνακα Ελέγχου των Windows 95 μπορείτε να αλλάζετε τη γενική εικόνα στην οθόνη, την ταχύτητα κρίσης του ποντικιού σας και πολλά άλλα.

O Πίνακας Ελέγχου εμφανίζεται σαν ένα παράθυρο που περιέχει έναν αριθμό διαφορετικών εικόνων, που καθεμιά αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό σύνολο ελέγχων. Διπλό πάτημα σε οποιαδήποτε από αυτές τις εικόνες θα ανοίξει το αντίστοιχο πλαίσιο ιδιοτήτων, που προσφέρει έναν αριθμό επιλογών.

Η πρόσβαση στο Πίνακα Ελέγχου μπορεί να γίνει με διαφόρους τρόπους:

Με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού μπορείτε να σύρετε οποιαδήποτε από αυτές τις εικόνες στο γραφείο εργασίας και να επιλέξετε την εντολή Create shortcut(s) here (Δημιουργία συντομεύσεων Εδώ) από το παράθυρο των αποτελεσμάτων που εμφανίζεται, ώστε να δημιουργήσετε μία συντόμευση από το Γραφείο Εργασίας στο Πίνακα Ελέγχου.

Οι εικόνες του Πίνακα Ελέγχου ποικίλουν από υπολογιστή σε υπολογιστή, θα ρίξουμε όμως μια γρήγορη ματιά σε μερικές από τις περισσότερο κοινές.

Αρχή σελίδας

 

Επιλογές πρόσβασης (Accessibility Options)
Αρχή σελίδας  Το εικονίδιο αυτό ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Accessibility Properties (Ιδιότητες των Επιλογών Πρόσβασης), που φαίνεται παρακάτω, που προσφέρει μερικούς τρόπους προσαρμογής των Windows για ευκολότερη χρήση από άτομα με ανικανότητες. Αυτό δεν είναι μέρος της προκαθορισμένης εγκατάστασης των Windows 95. Έτσι λοιπόν αν αυτή η εικόνα λείπει από το δικό σας Πίνακα Ελέγχου και νομίζετε ότι κάποια από τις επιλογές αυτές μπορεί να σας βοηθήσει, θα χρειαστεί να προσθέσετε τις επιλογές πρόσβασης μέσω της καρτέλας του πλαισίου ιδιοτήτων της εγκατάστασης των Windows Add/Remove Programs (Προσθήκη/Απομάκρυνση Προγραμμάτων).Το πλαίσιο ιδιοτήτων των επιλογών πρόσβασης διαιρείται σε πέντε καρτέλες. Η πρώτη καρτέλα, που ονομάζεται Keyboard (Πληκτρολόγιο), που φαίνεται δίπλα, παρέχει δύο επιλογές πολύ χρήσιμες γι αυτούς που βιώνουν καταστάσεις που μπορούν να κάνουν μερικές τυπικές λειτουργίες του πληκτρολογίου δύσκολες να εκτελεστούν. Αυτές είναι τα StickyKeys (δυνατότητα χρησιμοποίησης των πλήκτρων
, ή πατώντας ένα πλήκτρο κάθε φορά) και FilterKeys (επιλογή κατά την οποία θέλετε τα Windows να αγνοήσουν γρήγορα ή επαναλαμβανόμενα πατήματα πλήκτρων ή να επιβραδύνουν τον ρυθμό επανάληψης αυτών). Αφού τις ενεργοποιήσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Settings (Ρυθμίσεις), που υπάρχει σε κάθε πλαίσιο, για να διευκρινίσετε την επιλογή.

Το πλαίσιο ToggleKeys μπορεί να αποδειχτεί πλεονέκτημα για χρήστες με εξασθενημένο οπτική ακτίνα. Ένας υψηλός τόνος ακούγεται όταν ενεργοποιείτε τα πλήκτρα Caps Lock, Scroll Lock ή Num Lock, και ένας χαμηλός τόνος όταν τα απενεργοποιείτε. Μερικά προγράμματα προσφέρουν ειδική βοήθεια για το πληκτρολόγιο, σχετική με τις επιλογές πρόσβασης, όταν ενεργοποιηθεί το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου στο κάτω μέρος της καρτέλας.


Η καρτέλα Sounds (Ήχοι) παρέχει δύο χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα για χρήστες με εξασθενημένη ακοή. Είναι τα SoundSentry και Showsounds, όπως φαίνεται δεξιά. Η επιλογή SoundSentry θα προκαλέσει μια λάμψη σε ένα προκαθορισμένο σημείο της οθόνης, ενώ ακούγονται ήχοι προειδοποίησης. Η επιλογή SoundSounds καθοδηγεί τα προγράμματα να εμφανίζουν πληροφορίες, συχνά συνοδευόμενες από ηχητικούς αλλά και οπτικούς υπαινιγμούς, όπως επιγραφές και εικόνες.
Η καρτέλα Display (Εμφάνιση) προσφέρει μια επιλογή για χρήστες με εξασθενημένη όραση. Η επιλογή High Contrast (Υψηλή Αντίθεση), που φαίνεται δεξιά, υπερισχύει των προκαθορισμένων χρωματικών συνδυασμών, με έναν συνδυασμό υψηλής αντίθεσης, που επιλέχθηκε πατώντας το κουμπί Settings του πλαισίου.
Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά, όπως μεγάλες γραμματοσειρές, χρησιμοποιούνται όταν είναι διαθέσιμα.

Στην καρτέλα Mouse (Ποντίκι), η επιλογή Mouse Keys (Πλήκτρα Ποντικιού) επιτρέπει στους χρήστες των οποίων φυσικές ανικανότητες καθιστούν δύσκολο τον χειρισμό του ποντικιού στην εκτέλεση λειτουργιών, όπως η μετακίνηση του κέρσορα.

Η καρτέλα General (Γενικά) παρέχει έναν αριθμό ρυθμίσεων για την ενεργοποίηση ή όχι των επιλογών πρόσβασης. Προσφέρει, επίσης, στήριξη για συσκευές σειριακής θύρας (Serial key devices). Για τους χρήστες που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το βασικό πληκτρολόγιο ή το ποντίκι, ο τρόπος αυτός καθιστά δυνατή την χρήση εναλλακτικών συσκευών εισόδου που μπορούν να συνδεθούν μέσω παράλληλης θύρας. Το κουμπί Settings στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιείται για να σχηματίσετε τις ρυθμίσεις των θυρών.

Αρχή σελίδας

 

Πρόσθεση νέου υλικού (Add New Hardware)
Αρχή σελίδας  Το εικονίδιο αυτό ανοίγει τον οδηγό Add New Hardware (Πρόσθεση Νέου Υλικού) των Window 95. Οι περισσότεροι από τους καινούριους υπολογιστές υποστηρίζουν Plug-and-Play. Αν έχετε τέτοιο σύστημα, το BIOS του υπολογιστή και τα Windows 95 θα ανιχνεύσουν αυτόματα και θα υποδεχτούν οποιαδήποτε καινούρια συσκευή έχετε προσθέσει στο σύστημά σας, εφόσον αυτή είναι κατασκευασμένη να είναι Plug-and-Play συμβατή. Άν συμβαίνει αυτό, ο παραπάνω πίνακας δεν είναι απαραίτητος. Απλά συνδέστε την καινούρια συσκευή και ξεκινήστε τον υπολογιστή σας. Άν είναι απαραίτητο, τα Windows 95 θα σας ζητήσουν να εισάγετε έναν οδηγό δίσκου, που παρέχεται από τον κατασκευαστή. Ο δίσκος αυτός περιέχει τα απαραίτητα αρχεία έτσι ώστε τα Windows 95 να μπορέσουν να επικοινωνήσουν με το κομμάτι αυτό του υλικού. Το εικονίδιο πρόσθεσης νέου υλικού του Πίνακα Ελέγχου υπάρχει για τους δύο παρακάτω λόγους:
  • Άν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει Plug-and-Play, θα χρειαστεί να χρησιμοποιείτε τον οδηγό Add New Hardware κάθε φορά που προσθέτετε νέο υλικό στο σύστημά σας.
  • Άν εγκαταστήσετε μια συσκευή που δεν προσαρμόζεται στο προκαθορισμένο Plug-and-Play, θα χρειαστείτε τον παραπάνω οδηγό για την εγκατάσταση της συσκευής αυτής. Ο οδηγός θα ψάξει για το υλικό, θα επιχειρήσει να το αναγνωρίσει και θα χορηγήσει έναν οδηγό, αν υπάρχει ένας τέτοιος εγκατεστημένος στα Windows 95. Άν τα Windows 95 δεν μπορούν να αναγνωρίσουν την συσκευή, θα σας δοθεί η ευκαιρία να διαλέξετε ένα μοντέλο από μια λίστα δημοφιλών συσκευών. Η Microsoft έκανε πολύ κόπο για να συμπεριλάβει όσον το δυνατό περισσότερους οδηγούς στους δίσκους εγκατάστασης των Windows 95 του υπολογιστή σας. Άν η συσκευή που θέλετε υπάρχει στη λίστα, στο σημείο αυτό μπορεί να σας ζητηθεί να εισάγετε έναν ή δύο από αυτούς τους δίσκους. Άν η συσκευή σας δεν βρίσκεται στην λίστα, θα χρειαστεί να προμηθευτείτε τον κατάλληλο δίσκο από τον κατασκευαστή.

Αρχή σελίδας

 

Προσθήκη/Απομάκρυνση προγραμμάτων (Add/Remove Hardware)
Αρχή σελίδας   Το εικονίδιο αυτό εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Add / Remove Programs Properties (Ιδιότητες για Προσθήκη / Απομάκρυνση Προγραμμάτων). Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν τρεις καρτέλες. Η πρώτη καρτέλα, Install/Uninstall (Εγκατάσταση/Απεγκατάσταση) παρέχει πρόσβαση σε δύο νέα χαρακτηριστικά των Windows 95.


Το κουμπί Install (Εγκατάσταση), στο πάνω μέρος, ανοίγει τον οδηγό Install Programs Wizard (Οδηγός Εγκατάστασης Προγραμμάτων). Αμέσως μόλις υποδείξετε στα Windows 95 που βρίσκεται το αρχείο εγκατάστασης για το πρόγραμμα που θέλετε να προσθέσετε, ο οδηγός ξεκινάει το πρόγραμμα εγκατάστασης και το λαμβάνει υπόψη του. Αρκετοί τρόποι ασφαλείας περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό, οι οποίοι μπορεί να μην είναι διαθέσιμοι από
το πρόγραμμα εγκατάστασης που γράφηκε από τον παραγωγό του λογισμικού, το οποίο λογισμικό εσείς κάνετε εγκατάσταση. Για παράδειγμα, τα Windows 95 περιλαμβάνουν ένα συστατικό, το λεγόμενο Registry, όπου, εκτός από διάφορα άλλα στοιχεία, αποθηκεύονται κρίσιμα δεδομένα. Σε παλιότερες εκδόσεις των Windows, τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονταν σε αρχεία κειμένου, γνωστά ως αρχεία INI (Initiation files). Άν εγκαταστήσετε ένα παλιότερο πακέτο λογισμικού, το πρόγραμμα εγκατάστασης μπορεί να αγνοεί την ύπαρξη του Registry. Ο οδηγός εγκατάστασης προγραμμάτων θα εξασφαλίσει ότι αυτά τα δεδομένα θα βρίσκονται στο Registry. Αυτή είναι η προτεινόμενη μέθοδος για την εγκατάσταση όλων των νέων λογισμικών στα Windows 95.

Η απεγκατάσταση λογισμικού των Windows είναι μια υπόθεση με παγίδες. Πολλά προγράμματα προσθέτουν αρχεία στον κατάλογο των Windows καθώς και σε άλλες περιοχές του υπολογιστή σας, παράλληλα με αυτά που προσθέτουν στους δικούς τους φακέλους. Συχνά, προσθέτουν εισόδους στα αρχεία συστήματος των Windows 95, όπως τα αρχεία Registry. Άν μόλις διαγράψατε έναν φάκελο προγράμματος, μπορεί να αφήσετε πίσω πολλά αρχεία "ορφανά" σε άλλες περιοχές του συστήματος, εμποδίζοντας την απόδοση του σκληρού σας δίσκου.

Στο κάτω μέρος της καρτέλας Install/Uninstall υπάρχει ο οδηγός Uninstall Wizard (Οδηγός Απεγκατάστασης) των Windows 95. Αν το λογισμικό που εγκαταστήσατε περιέχει το λογότυπο Designed for Windows 95, θα μπορείτε να βρείτε μια είσοδο γι αυτό, στο πλαίσιο με τα ονόματα των προγραμμάτων. Επιλέξτε το όνομα του προγράμματος που επιθυμείτε να απομακρύνετε και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι ο οδηγός απεγκατάστασης είναι ένα σχετικά καινούριο χαρακτηριστικό, και όλες οι "ατέλειες" δεν το έχουν ακριβώς εξομαλύνει.


Έχει παρατηρηθεί σε χρήστη, ένα απεγκαταστημένο πρόγραμμα να σβήσει όλο τον φάκελο Program Files (Αρχεία Προγραμμάτων) με όλα τα αρχεία που περιείχε, επιπλέον από το πρόγραμμα που προσπαθούσε να απομακρύνει. Μια καταπληκτική κίνηση είναι να φτιάξετε αντίγραφα εφεδρείας (Back up) κάποιων σημαντικών αρχείων πριν την απεγκατάσταση κάποιου προγράμματος. Το λιγότερο που πρέπει να κάνετε, είναι να κρατήσετε αντίγραφα των σημαντικών αρχείων, όπως το Registry, πριν εγκαταστήσετε νέο λογισμικό. Τότε, μπορείτε να επαναφέρετε τα αρχεία αυτά αν αποφασίσετε να απομακρύνετε το πρόγραμμα και τις βλάβες του προγράμματος απεγκατάστασης.Η δεύτερη καρτέλα του πλαισίου διαλόγου,Windows Setup (Εγκατάσταση των Windows), σας επιτρέπει να προσθέσετε ή να απομακρύνετε τα ποικίλα συστατικά των Windows 95. Το φύλλο ιδιοτήτων σας δίνει μια άποψη των ποικίλων κατηγοριών, μαζί με μια σύντομη περιγραφή για καθεμιά από αυτές. Μερικές από αυτές τις κατηγορίες όπως η Accessibility Options (Επιλογές Πρόσβασης), που αναφέρθηκε νωρίτερα, περιέχουν ένα μόνο αντικείμενο. Άν το διπλανό κουτί περιέχει σημάδι επιλογής, ολόκληρη η κατηγορία ενεργοποιείται, όπως δείχνεται από το λευκό φόντο του κουτιού ελέγχου.

Άλλες, όπως η κατηγορία Accessories (Βοηθήματα) στο διπλανό παράδειγμα, περιέχουν έναν αριθμό άλλων συστατικών (προγραμμάτων). Σε αυτήν την περίπτωση, 15 από τα 17 διαθέσιμα προγράμματα είναι εγκατεστημένα, όπως δείχνεται παρακάτω στο πλαίσιο Description (Περιγραφή), μόλις το αντικείμενο Accessories επιλεχθεί μια φορά, ώστε να φωτιστεί. Το γκρίζο φόντο στο κουτί ελέγχου επίσης δείχνει ότι μερικά, μα όχι όλα, από τα συστατικά είναι εγκατεστημένα. Για να έχετε μια πλήρη λίστα των διαθέσιμων συστατικών κάποιας κατηγορίας, επιλέξτε την και πατήστε το κουμπί Details (Λεπτομέρειες) του πλαισίου Description (Περιγραφή).


Ένα πλαίσιο ιδιοτήτων για την κατηγορία αυτή θα ανοίξει, μαζί με μια πλήρη λίστα των διαθέσιμων συστατικών. Ο φωτισμός ενός συστατικού θα σας παρέχει μια εξαιρετική περιγραφή για την συγκεκριμένη λειτουργία, στο πλαίσιο Description, όπως είναι το γεγονός, π.χ., ότι η αριθμομηχανή "σας επιτρέπει να διενεργείτε υπολογισμούς". Επίσης, κάθε συστατικό δείχνει την ποσότητα του χώρου δίσκου που απαιτεί, αν εγκατασταθεί.
Η είσοδος Space Required (Χώρος που απαιτείται), παρακάτω, σας δίνει το τρέχον σύνολο του χώρου δίσκου για όλα τα συστατικά που έχετε επιλέξει στην συγκεκριμένη κατηγορία. Για να απομακρύνετε ένα εγκατεστημένο συστατικό των Windows 95, απλά επιλέξτε το διπλανό κουτί ελέγχου, ώστε να φύγει το σημάδι ενεργοποίησης, και πατήστε το κουμπί OK του πλαισίου ιδιοτήτων, όπως επίσης και του κυρίως πλαισίου ιδιοτήτων. Τα Windows 95 θα διαγράψουν αμέσως όλα τα εγκατεστημένα συστατικά που επιλέξατε, από το σύστημα. Η αντίστροφη διαδικασία προσθέτει ένα συστατικό όχι ακριβώς εγκατεστημένο, όμως τότε απαιτείται πρόσβαση στα αρχεία εγκατάστασης των Windows 95, ώστε να αποσπαστούν τα απαραίτητα αρχεία για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
Αρχή σελίδας


Η τρίτη καρτέλα, Startup Disk (Εκκίνηση Δίσκου), μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε τα Windows 95 να δημιουργήσουν αυτόματα ένα εύκαμπτο δίσκο (δισκέτα) εκκίνησης για σας. Αυτή η δισκέτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκκίνηση του υπολογιστή σας, αν τα Windows 95 αδυνατούν, λόγω βλάβης, να ξεκινήσουν. Επίσης, θα περιέχει διάφορες διαγνωστικές χρησιμότητες που μπορούν να σας βοηθήσουν να διαγνώσετε, και τελικά να διορθώσετε, το πρόβλημα. Τοποθετήστε μία άδεια δισκέτα στον αντίστοιχο οδηγό και επιλέξτε το κουμπί Create Disk... (Δημιουργία Δίσκου) της καρτέλας. Υπάρχει περίπτωση να χρειαστείτε τα αρχεία εγκατάστασης των windows 95 για την διαδικασία αυτή.

 

Ημερομηνία/Ώρα (Date/Time)
Αυτό το πλαίσιο ιδιοτήτων σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την ημερομηνία και την ώρα στο εσωτερικό ρολόι του υπολογιστή σας. Επίσης, μια δεύτερη καρτέλα σας επιτρέπει να θέσετε την Ζώνη Ωρας (Time Zone), στην οποία βρίσκεστε.

Ένας άλλος τρόπος πρόσβασης σε αυτό το πλαίσιο ιδιοτήτων είναι δεξί κλικ στο System Tray της γραμμής εργασιών, και επιλογή της διαταγής Adjust Date/Time (Προσαρμογή Ημερομηνίας/Ώρας) από το αναδυόμενο μενού. Τα Windows 95 αυτόματα θα προσαρμόσουν το ρολόι στις τοπικές μεταβλητές, όπως το Daylight Saving Time, ώστε να μην χρειαστεί να ασχολείστε εσείς με αυτές τις ρυθμίσεις, εκτός αν μεταφερθείτε σε διαφορετική ζώνη ώρας ή η μπαταρία του υπολογιστή σας έχει πεθάνει.

Η δυνατότητα προσαρμογής της ώρας είναι πολύ χρήσιμη, ωστόσο, σε έναν φορητό υπολογιστή, και ιδιαίτερα, αν μετακινείστε συνέχεια και θέλετε ο υπολογιστής σας να εμφανίζει την τοπική ώρα όπου και να βρίσκεστε.

Αρχή σελίδας

 

Εμφάνιση οθόνης (Display)
Αρχή σελίδας   Το πλαίσιο ιδιοτήτων Display Properties (Ιδιότητες Εμφάνισης Οθόνης) περιέχει καρτέλες που σας βοηθούν να προσαρμόσετε την παρουσίαση των Windows 95 στην οθόνη σας. Όλες αυτές οι καρτέλες περιέχουν μικρά παράθυρα προβολής, ώστε να βλέπετε τα αποτελέσματα των αλλαγών, πριν εσείς τις εφαρμόσετε. Οι καρτέλες Background (Φόντο) και Screen Saver (Προστασία Οθόνης) σας επιτρέπουν να αλλάξετε το φόντο του γραφείου εργασίας και την προστασία οθόνης, που χρησιμοποιείτε.
Η καρτέλα Settings (Ρυθμίσεις) περιέχει ελέγχους για διάφορες προοπτικές της εμφάνισης της οθόνης. Ο έλεγχος Color palette (Παλέτα χρωμάτων) ρυθμίζει τον αριθμό των διαφορετικών χρωμάτων που φαίνονται στην οθόνη σας. Πρόκειται για μια κατάσταση συμβιβασμού. Όσο περισσότερα χρώματα θέλετε να φαίνονται, τόσο καλύτερες και πιο ρεαλιστικές γίνονται οι εικόνες στην οθόνη σας, τόσο όμως πιο αργή είναι η ταχύτητα ολοκλήρωσης της εικόνας σας, όταν η οθόνη αλλάζει. Θα πρέπει να πειραματιστείτε αρκετά για να βρείτε το συνδυασμό που σας εξυπηρετεί καλύτερα. Ο έλεγχος Desktop Area (Περιοχή γραφείου εργασίας) ρυθμίζει την ποσότητα των πληροφοριών που μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη σας, την ίδια στιγμή. Καθώς αυξάνετε την ρύθμιση, μπορείτε να βλέπετε περισσότερα αντικείμενα ταυτόχρονα, όμως επειδή το μέγεθος της οθόνης παραμένει το ίδιο, κάθε αντικείμενο θα φαίνεται μικρότερο. Άν παράλληλα με το βάθος των χρωμάτων αυξάνετε και την ανάλυση της οθόνης, πάλι θα υπάρχει καθυστέρηση στο άνοιγμα των εικόνων, οπότε αυτός είναι ένας άλλος συμβιβασμός. Αλλάζοντας οποιαδήποτε από τις δύο αυτές ρυθμίσεις, προτρέπετε τα Windows 95 να σας ζητήσουν να ανοίξετε ξανά τον υπολογιστή σας, προκειμένου να εφαρμοστούν αποδοτικότερα οι αλλαγές αυτές.

Ένας άλλος έλεγχος σας επιτρέπει να μεταβάλλετε το μέγεθος των γραμματοσειρών, στο γραφείο εργασίας. Ο έλεγχος Change Display Type (Αλλαγή Τύπου Εμφάνισης Οθόνης) εφαρμόζεται μόνο εάν μόλις προσθέσατε μία νέα οθόνη ή μία κάρτα οθόνης στον υπολογιστή σας. Διαφορετικά, μεταβάλλοντας τη ρύθμιση αυτή, δεν κάνετε τίποτα άλλο από το να υποβαθμίζετε την απόδοση της οθόνης σας. Άν αλλάξετε κάποιες από τις ιδιότητες αυτές, ή εγκαταστήσετε ενημερωμένους οδηγούς συσκευών, αυτός ο έλεγχος θα εμφανίσει ένα πλαίσιο διαλόγου, όπου μπορείτε να αλλάξετε τους οδηγούς.

Η καρτέλα Appearance (Εμφάνιση) σας επιτρέπει να μεταβάλλετε την βασική παράθεση των χρωμάτων των Windows, και να επιλέξετε χρώματα για τα παράθυρα, τις γραμματοσειρές κ.α. που ταιριάζουν στις προτιμήσεις σας.

Στο πλαίσιο ιδιοτήτων Display Properties (Παρουσίαση Ιδιοτήτων) μπορείτε, επίσης, να έχετε πρόσβαση αν κάνετε δεξί κλικ σε ένα κενό σημείο του γραφείου εργασίας και επιλέξετε Properties (Ιδιότητες) από το μενού που αναδύεται.

Αρχή σελίδας

Πίνακας Ελέγχου : Μέρος 2

Παράθυρο Εύρεσης (Find Window)   Περιεχόμενα των Windows 95   Πίνακας Ελέγχου (Control Panel)- Μέρος 2: Εικονίδια του Πίνακα Ελέγχου