Παράθυρο Εύρεσης (Find Window)
Επιλογή Βοήθειας (Help Database)   Περιεχόμενα των Windows 95   Πίνακας Ελέγχου (Control Panel)- Μέρος 1: Γενικά


sb_yel.gif (104 bytes) Γενικά
sb_yel.gif (104 bytes)
Διαχείριση του παραθύρου εύρεσης


Αρχή σελίδας   Γενικά

Το παράθυρο Find των Windows 95 σας επιτρέπει να ψάχνετε για αρχεία τα οποία δεν θυμάστε που βρίσκονται. Το παράθυρο αυτό μπορείτε να το ανοίξετε με διάφορους τρόπους. Μπορείτε, από το μενού Start να επιλέξτε Find (Εύρεση) και μετά Files or Folders... (Αρχεία ή Φάκελοι). Επίσης, να ανοίξετε τον Εξερευνητή και από το μενού Tools (Εργαλεία) να επιλέξετε Find και μετά Files or Folders.... Τέλος, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ στο γραφείο εργασίας ή στο παράθυρο του Εξερευνητή και να πατήσετε το πλήκτρο , από το πληκτρολόγιο.

Καθένας από τους παραπάνω τρόπους ανοίγματος του παραθύρου Find ανοίγει το παράθυρο που ακολουθεί.

Στην πρώτη καρτέλα, εισάγετε το ακριβές όνομα του αρχείου στο πλαίσιο κειμένου δίπλα στη λέξη Named. Άν όμως δεν είστε σίγουροι για την ορθότητά του, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε wildcards.

 

Wildcards

Δύο wildcards μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναφορά σε ονόματα αρχείων: ο αστερίσκος (*) και το ερωτηματικό (?). Ο αστερίσκος χρησιμοποιείται για να αντιπροσωπεύσει μια ολόκληρη λέξη, ένα όνομα αρχείου ή ένα σύνολο χαρακτήρων, ενώ το ερωτηματικό για να αντιπροσωπεύσει έναν μόνο χαρακτήρα. Για παράδειγμα, για να βρείτε όλα τα αρχεία σε έναν κατάλογο που έχουν επέκταση .TXT γράφετε:

*.TXT

Για να βρείτε όλα τα αρχεία που το όνομά τους αρχίζει με γράμμα S γράφετε:

S*.*

Για να βρείτε όλα τα αρχεία που έχουν όνομα τεσσάρων χαρακτήρων και επέκταση .TXT γράφετε:

????.TXT

Η έρευνα *.* θα επιστρέψει μια λίστα με όλα τα αρχεία του δίσκου ή του φακέλου που επιλέχθηκε για την έρευνα. Σημειώστε ότι όσο πιο συγκεκριμένη είναι η έρευνά σας, τόσο περισσότερο χρήσιμα είναι τα αποτελέσματα που παίρνετε. Οι έρευνες *.TXT και *.* σίγουρα θα βρουν το αρχείο που ψάχνετε, μπορεί όμως να επιστρέψουν τόσα άλλα ονόματα αρχείων για τα οποία θα χρειαστείτε ώρες για να τα βάλετε σε μια τάξη.

Άν επιχειρήσετε μια έρευνα την οποία πρόσφατα επαναλάβατε, όμως έχετε ξεχάσει τα αποτελέσματα, πιθανόν να την βρείτε γραμμένη σε ένα αναδυόμενο μενού που σας είναι διαθέσιμο αν πατήσετε το κουμπί με το βέλος δίπλα στο πλαίσιο του ονόματος.

Μια άλλη μέθοδος για να περιορίσετε την έρευνα σας είναι το κουτί Look in, στο οποίο εσείς υποδεικνύετε στα Windows που να ψάξουν. Στο παράδειγμα *.TXT τα Windows θα ψάξουν όλους τους καταλόγους για να βρουν ένα αρχείο. Άν γνωρίζετε ότι το αρχείο υπάρχει, για παράδειγμα, στον δίσκο C, πληκτρολογείστε το C: (να θυμάστε ότι όταν πληκτρολογείτε ένα όνομα δίσκου, πρέπει αυτό να ακολουθείτε από το σύμβολο της διπλής στιγμής (:)). Εναλλακτικά, πατήστε το βελάκι, δίπλα στο πλαίσιο κειμένου, που ανοίγει ένα αναδυόμενο μενού που περιέχει όλους τους δίσκους του υπολογιστή και τους φακέλους που πρόσφατα έχουν αναζητηθεί, και επιλέξτε κάποιο από αυτά. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Browse (Αναζήτηση) για να εντοπίσετε τον φάκελο στον οποίο θέλετε να ψάξετε. Τελικά, αν γνωρίζετε τον φάκελο που περιέχει το αρχείο που ψάχνετε, π.χ. C:\Windows, θα πρέπει να το πληκτρολογήσετε εδώ. Όσο πιο συγκεκριμένα κάνετε τα κριτήρια αναζήτησης, τόσο γρηγορότερα και πιο ακριβή θα είναι τα αποτελέσματα.

Το κουτί Include Subfolders στο κάτω μέρος της καρτέλας, είναι ένας επιπρόσθετος τρόπος για να διευκρινίσετε την έρευνα. Τα Windows θα ψάξουν απευθείας τα αρχεία του φακέλου που έχει επιλεγεί. Όταν το κουτί επιλεγεί, τα Windows θα ψάξουν και τους υποφακέλους που περιέχονται στον φάκελο που επιλέχθηκε.

Όταν καθορίσετε όλα τα κριτήρια αναζήτησης στα κατάλληλα κουτιά, πατήστε το κουμπί Find Now (Εύρεση Τώρα) για να αρχίσει η αναζήτηση. Όταν γίνει αυτό, τα Windows θα αναφέρουν πόσα αρχεία που ταιριάζουν στα κριτήρια σας βρέθηκαν, και θα τα εμφανίσει σε ένα πλαίσιο στο κάτω μέρος του παραθύρου Find. Στο παράδειγμα παρακάτω, τα Windows βρήκαν 245 WAV αρχεία ήχου στον υπολογιστή, και χρειάστηκε γραμμή κύλισης για να μπορούμε να δούμε όλα τα αρχεία.

Αρχή σελίδας

 

Αρχή σελίδας  Διαχείριση του παραθύρου εύρεσης

Το παράθυρο των αποτελεσμάτων μοιάζει με μινιατούρα του Εξερευνητή των Windows 95. Με διπλό αριστερό κλικ σε καθένα από τα αρχεία που βρέθηκαν, μπορείτε να ακούσετε τον ήχο τους. Μπορείτε να τα σύρετε έξω από το παράθυρο, και να τα μεταφέρετε σε άλλον φάκελο ή στο γραφείο εργασίας. Με αριστερό κλικ πάνω σε ένα αρχείο, ανοίγει αναδυόμενο μενού με τις διαταγές: Delete (Διαγραφή), Rename (Μετονομασία), Copy (Αντιγραφή) κ.α.

Η καρτέλα Date Modified (Τροποποίηση Ημερομηνίας) είναι μια άλλη μέθοδος περιορισμού της έρευνας σας. Άν, για παράδειγμα, ψάχνετε ένα αρχείο το οποίο φορτώσατε από το Internet μια ώρα νωρίτερα, επιλέξτε το κουτί Find all files created or modified) (Εύρεση όλων των αρχείων που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν), μετά during the previous-day(s) (στην διάρκεια των προηγούμενων ημερών), και χρησιμοποιήστε τα βελάκια ώστε να γίνει 1 ημέρα. Στο ίδιο κουτί μπορείτε να θέσετε 7 ημέρες, έτσι ώστε να δείτε μόνο τα αρχεία που τροποποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα ή να επιλέξετε το κουτί during the previous-month(s) (στην διάρκεια των προηγούμενων μηνών) για ακόμη περισσότερο περασμένο χρόνο. Η τρίτη επιλογή σας επιτρέπει να θέσετε 2 συγκεκριμένες ημερομηνίες. Για παράδειγμα, αν ψάχνετε τον Ιούνιο για ένα αρχείο που ξέρετε ότι δημιουργήθηκε τον Απρίλιο, δεν χρειάζεται να ψάξετε τα αρχεία που δημιουργήθηκαν τον Μάιο ή τον Ιούνιο. Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να τα παραλείψετε τους μήνες αυτούς από την έρευνα.

Τέλος, η καρτέλα Advanced (Για προχωρημένους) σας παρέχει ορισμένες ξεχωριστές προοπτικές έρευνας. Για παράδειγμα, αν δεν θυμάστε το όνομα του αρχείου, θυμάστε όμως μια συγκεκριμένη πρόταση που περιέχεται σε αυτό και ξέρετε ότι πρόκειται για μικρό αρχείο, η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε μια έρευνα παρόμοια με αυτή παραπάνω. Το βελάκι δίπλα στο πλαίσιο κειμένου Of type, ανοίγει ένα μενού με όλους τους τύπους αρχείων που είναι καταχωρημένοι στον υπολογιστή σας. Άν ψάχνετε για έγγραφο που δημιουργήθηκε στο Ms Word, επιλέξτε αυτό το τύπο αρχείου από το μενού, ώστε να καθοδηγήσετε τα Windows 95 να αγνοήσουν τους υπόλοιπους τύπους αρχείων στην έρευνα, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο αναζήτησης.

Ένα χαρακτηριστικό του χειρισμού του παραθύρου Find, είναι η επιλογή να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα σε ένα αρχείο. Σε ένα από τα παραδείγματα παραπάνω, βρέθηκαν 245 WAV αρχεία ήχου διασκορπισμένα σε διάφορους φακέλους στον υπολογιστή. Άν επιθυμείτε γρήγορη πρόσβαση σε όλα αυτά τα αρχεία, χωρίς να μετακινήσετε όλα σε ένα αρχείο, επιλέξτε Save Search (Αποθήκευση Έρευνας) από το μενού File (Αρχείο) και στην συνέχεια Save Results (Αποθήκευση Aποτελεσμάτων) από το μενού Options (Επιλογές) για να εμφανίσετε το σημάδι ελέγχου, όπως φαίνεται παραπάνω.

Το αποτέλεσμα θα είναι μια εικόνα στο γραφείο εργασίας παρόμοια με την διπλανή. Διπλό πάτημα στην εικόνα αυτή θα ανοίξει το παράθυρο με τα αποτελέσματα της έρευνας, όποτε το θελήσετε. Άν επιθυμείτε μία συντόμευση στο παράθυρο Find από το γραφείο εργασίας, ανοίξτε το παράθυρο Find, επιλέξτε Save Search (χωρίς να πληκτρολογήσετε τίποτα προς έρευνα) και αποθηκεύστε το αρχείο στο Γραφείο Εργασίας. Μην επιλέξετε Save Results αυτή την φορά. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα είναι μία συντόμευση από το Γραφείο Εργασίας στο πλαίσιο διαλόγου Find, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποτεδήποτε θελήσετε. Άν θέλετε, μετονομάστε την συντόμευση ως Find.

Αρχή σελίδας

Επιλογή Βοήθειας (Help Database)   Περιεχόμενα των Windows 95   Πίνακας Ελέγχου (Control Panel)- Μέρος 1: Γενικά