Επιλογή Βοήθειας (Help Database)
Μενού Start   Περιεχόμενα των Windows 95   Παράθυρο Εύρεσης (Find Window)

sb_yel.gif (104 bytes) Γενικά

Αρχή σελίδας   Γενικά

Άν επιλέξετε Help (Βοήθεια) από το μενού Start, θα ανοίξει η Επιλογή Βοήθειας (Help Database) των Windows 95. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε μια φορά με το δείκτη το γραφείο εργασίας και να πατήσετε το πλήκτρο από το πληκτρολόγιο σας. Αυτός ο συνδυασμός δουλεύει, επίσης, όταν βρίσκεστε στο παράθυρο του Εξερευνητή ή στο παράθυρο My Computer.

Το παράθυρο Βοήθειας διαθέτει τρεις καρτέλες. Η πρώτη, που καλείται Contents (Περιεχόμενα) εμφανίζει ένα παράθυρο παρόμοιο με αυτό που φαίνεται παραπάνω. Το βιβλίο που εικονίζεται δίπλα σε κάθε θέμα δηλώνει ότι πρόκειται για γενικό θέμα (που σημαίνει ότι περιέχει μια σειρά από άλλα σχετικά θέματα). Στο παράδειγμα παραπάνω, το θέμα "If you 've used Windows before" (Άν έχετε χρησιμοποιήσει ξανά τα Windows) έχει δίπλα του ένα μεγάλο ερωτηματικό. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για ένα συγκεκριμένο (μοναδικό) θέμα που καλύπτηκε από την βάση δεδομένων. Το πρώτο θέμα, όπως και το επόμενο, Introducing Windows (Γνωριμία με τα Windows) είναι απαραίτητα για τους νέους χρήστες των Windows 95, γιατί δίνουν απαντήσεις στα πιο κοινά ερωτήματα.

Για να δείτε τα περιεχόμενα κάποιου θέματος, όπως του Troubleshooting, επιλέξτε το μια φορά και πατήστε το κουμπί Open (Άνοιγμα) στο κάτω μέρος του παραθύρου.

Το κάθε θέμα έχει σχεδιαστεί σαν μια σελίδα βιβλίου. Άν επιλέξετε ένα από αυτά και πατήσετε το κουμπί Display (Εμφάνιση), θα εμφανιστεί το κείμενο βοηθείας για το θέμα που επιλέχθηκε. (Παρατηρήστε ότι η επιγραφή του κουμπιού Open αλλάζει σε Display, όταν ανοίξετε ένα συγκεκριμένο, παρά ένα γενικό, θέμα). Στο παράδειγμα παραπάνω, το γενικό θέμα "Troubleshooting" ("Εντοπισμός βλάβης") έχει ανοίξει, κατόπιν το "if you have trouble printing" ("άν έχετε προβληματική εκτύπωση") όπως φαίνεται δίπλα, και μέσα από μια σειρά βασικών ερωτήσεων σας καθοδηγεί, βήμα προς βήμα, σε μια διαδικασία ώστε να λύσετε το πρόβλημα με την εκτύπωσή σας.

Μια άλλη λύση, όταν ζητάτε βοήθεια για ένα θέμα, είναι η καρτέλα Index (Ευρετήριο). Επιλέγοντας την καρτέλα Index του παραθύρου Βοήθειας, ανοίγει ένα παράθυρο παρόμοιο με αυτό που φαίνεται παρακάτω.


Στο διπλανό παράδειγμα, πληκτρολογώντας τα γράμματα pri, εμφανίζονται στο παράθυρο Βοήθειας τα θέματα εκείνα που αρχίζουν από τα γράμματα αυτά. Η βάση δεδομένων είναι μεγάλη και καλύπτει πολλά θέματα. Είναι ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος να βρείτε την απάντηση που ψάχνετε. Παρατηρήστε ότι το θέμα "print troubleshooting" εμφανίζεται στο κάτω μέρος της λίστας. Επιλέγοντας το θέμα και πατώντας το κουμπί Display, παίρνετε το κείμενο βοηθείας που εμφανίστηκε και στο προηγούμενο παράδειγμα.

Μια τρίτη λύση υπάρχει, αν δεν βοηθηθείτε από τις δύο πρώτες καρτέλες. Πρόκειται για την τρίτη καρτέλα του παράθυρου Βοήθειας, που τιτλοφορείται Find (Εύρεση). Εκεί, χρησιμοποιώντας λέξεις σχετικές με το πρόβλημα που έχετε, φτάνετε στα θέματα που σας ενδιαφέρουν. Η έρευνα αυτή χρειάζεται περισσότερο χρόνο από τις προηγούμενες και απαιτεί από τα Windows να φτιάξουν μια βάση δεδομένων για όλες τις λέξεις που εσείς χρησιμοποιείτε, την πρώτη φορά που ανοίγετε την καρτέλα Find.

Την πρώτη φορά που ανοίγετε την καρτέλα, εμφανίζεται το παράθυρο Find Setup Wizard (Οδηγός Διευθέτησης της Εύρεσης):

Ο οδηγός αυτός, μέσα από μερικές ερωτήσεις, καθορίζει το μέγεθος της βάσης δεδομένων που θέλετε να διαπραγματευτείτε. Όσο μεγαλύτερη είναι η βάση δεδομένων, τόσο περισσότερες είναι οι ευκαιρίες για να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Μια μεγάλη βάση δεδομένων, όμως, χρησιμοποιεί ένα μεγάλο κομμάτι του σκληρού δίσκου και επιβραδύνει την έρευνα. Δοκιμάστε την προτεινόμενη μικρή βάση δεδομένων πρώτα και δείτε αν σας αρκεί. Όπως και να έχει, μπορείτε να την επεκτείνετε αργότερα.

Μόλις ο οδηγός δημιουργήσει την βάση δεδομένων, πληκτρολογήστε μερικές λέξεις-κλειδιά σχετικές με το προς αναζήτηση θέμα. Το παράθυρο Βοήθειας θα εμφανίσει όλα τα θέματα που περιέχουν τις λέξεις-κλειδιά που ορίσατε. Άν όλα έχουν πάει καλά, θα βρείτε τις πληροφορίες που ψάχνετε.

Αρχή σελίδας  

Μενού Start   Περιεχόμενα των Windows 95   Παράθυρο Εύρεσης (Find Window)