Γραμμή Εργασιών (Taskbar)
Γραφείο Εργασίας (Desktop)   Περιεχόμενα των Windows 95   Μενού Start

sb_yel.gif (104 bytes) Γενικά
sb_yel.gif (104 bytes) Μενού της γραμμής εργασιών
sb_yel.gif (104 bytes) Πλαίσιο Συστήματος (System Tray)
sb_yel.gif (104 bytes) Ιδιότητες της γραμμής εργασιών
sb_yel.gif (104 bytes) Δημιουργία συντόμευσης
sb_yel.gif (104 bytes) Μέγεθος της γραμμής εργασιών


Αρχή σελίδας   Γενικά

Η γραμμή εργασιών των Windows 95 αποτελεί την ευκολότερη μέθοδο για την εναλλαγή ανάμεσα σε διάφορα ανοικτά προγράμματα του γραφείου εργασίας. Η γραμμή εργασιών αν και μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε από τις τέσσερις πλευρές της οθόνης, έχει προκαθοριστεί να εμφανίζεται στο κάτω μέρος, εκτός αν ρητά την κρύψετε.

Η γραμμή εργασιών παρουσιάζει όλα τα ανοιχτά έγγραφα και προγράμματα, είτε είναι ορατά τα παράθυρά τους, είτε όχι.

Μόλις ξεκινάτε ένα πρόγραμμα ή ανοίγετε ένα παράθυρο οποιουδήποτε είδους, στη γραμμή εργασιών θα εμφανίζεται ένα κουμπί με το όνομά του. Άν ανοίξετε ένα ακόμη παράθυρο και μετά θελήσετε να δείτε ξανά το πρώτο παράθυρο, αρκεί να πατήσετε στο κουμπί με το όνομά του, στη γραμμή εργασιών. Το κουμπί που συμβολίζει το παράθυρο που είναι ενεργό κάθε φορά, είναι πιο φωτεινό από τα υπόλοιπα.

Η γραμμή εργασιών αποτελείται από τρία μέρη. Στην αριστερή γωνία της βρίσκεται το κουμπί Εκκίνησης (Start), οι λειτουργίες του οποίου περιγράφονται παρακάτω. Στην δεξιά γωνία υπάρχει το System Tray (Πλαίσιο Συστήματος) , που αποτελείται από το ρολόι και συχνά από κάποια κουμπιά προγραμμάτων, τα οποία συνήθως τρέχουν στο φόντο και χρειάζονται περιοδική είσοδο δεδομένων από τον χρήστη. Το υπόλοιπο μέρος αποτελεί το σώμα της γραμμής εργασιών.

Τοποθετώντας τον δείκτη πάνω σε ένα κουμπί της γραμμής εργασιών και κάνοντας δεξί κλικ, εμφανίζεται ένα μενού παρόμοιο με αυτό του παραδείγματος παραπάνω. Τα περιεχόμενα του μενού στα περισσότερα προγράμματα διαθέτουν τις ίδιες διαταγές:

 1. Restore (Επαναφορά) ενός παραθύρου του γραφείου εργασίας που έχει ελαχιστοποιηθεί.
 2. Move (Μετακίνηση) του παραθύρου σε διαφορετικό σημείο της οθόνης.
 3. Size (Αλλαγή Μεγέθους) του παραθύρου.
 4. Minimize (Ελαχιστοποίηση) του παραθύρου, σε κουμπί της γραμμής εργασιών.
 5. Maximize (Μεγιστοποίηση) του παραθύρου ώστε να καλύψει ολόκληρη την οθόνη.
 6. Close (Κλείσιμο) του παραθύρου και του σχετικού με αυτό προγράμματος.

Το παραπάνω μενού είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Και αυτό γιατί μπορείτε, για παράδειγμα, να κλείσετε ένα ελαχιστοποιημένο πρόγραμμα χωρίς πρώτα να χρειαστεί να ανοίξετε το παράθυρό του.

Παρατηρήστε, επίσης ότι μερικές από τις εντολές έχουν γκρι χρώμα, που σημαίνει ότι προσωρινά δεν είναι διαθέσιμες. Το παράθυρο του Εξερευνητή, παράδειγμα, είναι ήδη ελαχιστοποιημένο, οπότε και η σχετική εντολή έχει ανασταλεί, όπως και η μετακίνηση και η αλλαγή μεγέθους του παραθύρου.

Αρχή σελίδας

 

Μενού της γραμμής εργασιών

Με δεξί κλικ σε ένα κενό σημείο της γραμμής εργασιών εμφανίζεται το δικό της μενού, όπως φαίνεται παραπάνω, που περιέχει διαταγές για την τακτοποίηση όλων των παραθύρων στο γραφείο εργασίας σας. Η διαταγή Cascade (Διαδοχή) εμφανίζει όλα τα ανοιχτά παράθυρα στην οθόνη το ένα πίσω από το άλλο έτσι ώστε να διακρίνεται μόνο το πάνω μέρος των παραθύρων. Αυτό βοηθάει στην γρήγορη εναλλαγή ανάμεσα στα παράθυρα. Οι διαταγές Tile Vertically (Κάθετη Παράθεση) και Tile Horizontally (Οριζόντια Παράθεση) παραθέτουν όλα τα ανοιχτά παράθυρα οριζόντια ή κάθετα στην οθόνη, έτσι ώστε να είναι όλα ορατά. Αν έχετε ανοίξει αρκετά προγράμματα και χρειάζεται να μεταβείτε γρήγορα στο γραφείο εργασίας, η διαταγή Minimize All Windows (Ελαχιστοποίηση Όλων των Παραθύρων) σας είναι πολύ χρήσιμη. Αφού επιλεχθεί η διαταγή, μετονομάζεται σε Undo Minimize Al (Αναίρεση Ελαχιστοποίησης Όλων), επιτρέποντας την γρήγορη επαναφορά των παραθύρων. Τελειώνοντας, η διαταγή Properties (Ιδιότητες) ανοίγει το παράθυρο ιδιοτήτων Taskbar Properties (Ιδιότητες Γραμμής Εργασιών), το οποίο θα εξεταστεί παρακάτω.

Αρχή σελίδας

 

Πλαίσιο Συστήματος (System Tray)

Το Πλαίσιο Συστήματος (System Tray) στην δεξιά γωνία της γραμμής εργασιών, συνήθως περιέχει το ρολόι του υπολογιστή. Επίσης, αν έχετε εγκαταστημένη κάρτα ήχου, υπάρχει και το εικονίδιο Volume Control (αν δεν υπάρχει, μπορείτε να το προσθέσετε μέσω του προγράμματος Multimedia applet του Πίνακα Ελέγχου). Μέσω του εικονιδίου αυτού, μπορείτε να ελέγξετε την ένταση του ήχου του υπολογιστή. Επίσης, μπορούν να περιέχονται εικονίδια από άλλα προγράμματα που τρέχουν στο φόντο του υπολογιστή. Η επιλογή των εικονιδίων αυτών, με δεξί ή αριστερό πάτημα, προκαλεί την εμφάνιση μενού που ποικίλουν από πρόγραμμα σε πρόγραμμα.

Αρχή σελίδας

 

Αρχή σελίδας   Ιδιότητες της γραμμής εργασιών

Όπως προαναφέρθηκε, δεξί κλικ σε ένα κενό σημείο της γραμμής εργασιών και η επιλογή της εντολής Properties (Ιδιότητες) από το αναδυόμενο μενού, εμφανίζει το παράθυρο Task Properties (Ιδιότητες Εργασιών). Το παράθυρο αυτό εμφανίζεται και με την επιλογή Settings (Ρυθμίσεις) του μενού Start.

Το παράθυρο Task Properties διαθέτει δύο καρτέλες. Η πρώτη, που καλείται Taskbar Options (Επιλογές Γραμμής Εργασιών), περιέχει τέσσερις απλές ρυθμίσεις που ενεργοποιούνται με επιλογή των τετραγώνων που βρίσκονται δίπλα τους.

Η πρώτη, Always on top, διατηρεί ορατή την γραμμή εργασιών και συνεπώς διαθέσιμη για οποιαδήποτε πρόσβαση σε αυτήν.

Η δεύτερη, Auto hide, κρύβει την γραμμή εργασιών εξοικονομώντας περισσότερο χώρο για το γραφείο εργασίας.
Ωστόσο, μπορείτε να την επαναφέρετε, όταν χρειάζεται, μεταφέροντας τον δείκτη στο κάτω μέρος της οθόνης.

Η τρίτη, Show small icons in Start menu, δίνει την δυνατότητα

επιλογής ανάμεσα σε μικρά ή μεγάλα εικονίδια στο μενού Start.  Τέλος, η ρύθμιση Show Clock εμφανίζει την ώρα στο System Tray.

Η καρτέλα Start Menu Programs (Προγράμματα του μενού Start) παρέχει ένα γρήγορο τρόπο οργάνωσης του υπομενού εγγράφων, όταν αυτό έχει γεμίσει. Με πάτημα στο κουμπί Clear (Καθαρισμός) τα περιεχόμενα των εγγράφων που ανοίχτηκαν πρόσφατα μεταφέρονται στον κάδο ανακύκλωσης. Στο πλαίσιο Customize Start Menu (Προσαρμογή του μενού Start), στο πάνω μέρος της καρτέλας, υπάρχουν επιλογές σχετικές με την προσαρμογή των περιεχομένων του μενού Start, στις δικές σας ανάγκες.

 

 

 

 

 


Αρχή σελίδας 

Αρχή σελίδας  Δημιουργία συντόμευσης

Το κουμπί Add (Προσθήκη) δημιουργεί μία συντόμευση προκειμένου να προσθέσει ένα πρόγραμμα στο μενού Start. Το παράθυρο Create Shortcut Wizard (Οδηγός Δημιουργίας Συντόμευσης), που εικονίζεται παραπάνω, σας καθοδηγεί βήμα προς βήμα σε αυτή την διαδικασία :

 1. Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να προσθέσετε στο μενού Start.
 2. Επίσης, επιλέξτε τον φάκελο του μενού Start στον οποίο θέλετε να το προσθέσετε.

 3. Τέλος, επιλέξτε το όνομα του προγράμματος με το οποίο θέλετε να εμφανιστεί στο μενού Start.

 

Το κουμπί Remove (Αφαίρεση) διαγράφει τις ανεπιθύμητες συντομεύσεις και τους φακέλους από το μενού Start. Πατώντας στο κουμπί, εμφανίζεται η διπλανή καρτέλα.

Για να απομακρύνετε ένα πρόγραμμα από το μενού Start :

 1. Επιλέξτε το σήμα της πρόσθεσης (+) δίπλα από τον φάκελο όπου περιέχεται το πρόγραμμα.
 2. Επιλέξτε το όνομα με τον δρομέα.
 3. Επιλέξτε το κουμπί Remove.

Τελειώνοντας, το κουμπί Advanced (Για προχωρημένους) ανοίγει μια άποψη του Εξερευνητή για το μενού Start. Μπορείτε να μετακινήσετε, να μετονομάσετε, να διαγράψετε και να αντιγράψετε φακέλους και συντομεύσεις του μενού Start, όπως θα κάνατε σε ένα παράθυρο του Εξερευνητή.

 


Αρχή σελίδας

 

Μέγεθος της γραμμής εργασιών

Άν τύχει να ανοίξετε τόσα πολλά παράθυρα, ώστε στην γραμμή εργασιών τα κουμπιά να μικραίνουν και οι επιγραφές τους να είναι δύσκολο να διαβαστούν, μπορείτε να επεμβείτε στο μέγεθος της γραμμής εργασιών. Απλά, τοποθετήστε τον δρομέα στο πάνω μέρος της γραμμής εργασιών, ώστε αυτός να μετατραπεί σε δρομέα μεγέθους. Επιλέγοντας και κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, σύρετε τον δείκτη προς τα πάνω, μέχρι να διευκρινιστούν τα περιεχόμενα της γραμμής εργασιών. Παρόλα αυτά, κάθε φορά που δείχνετε σε ένα κουμπί με συντομευμένη επιγραφή, θα εμφανίζεται το πλήρες όνομά του.

Αρχή σελίδας

Γραφείο Εργασίας (Desktop)   Περιεχόμενα των Windows 95   Μενού Start