Γραφείο Εργασίας (Desktop)
Προγράμματα των Windows 95   Περιεχόμενα των Windows 95   Γραμμή Εργασιών (Taskbar)

sb_yel.gif (104 bytes) Γενικά
sb_yel.gif (104 bytes) Εικονίδια του Γραφείου Εργασίας
    sb_yel.gif (104 bytes) My Computer (Ο υπολογιστής μου)
   
sb_yel.gif (104 bytes) Network Neighborhood (Γειτονιά Δικτύου)
   
sb_yel.gif (104 bytes) Recycle Bin (Kάδος Ανακύκλωσης)
   
sb_yel.gif (104 bytes) Microsoft Exchange Inbox (Εισερχόμενα)
   
sb_yel.gif (104 bytes) Internet (Διαδίκτυο)


Αρχή σελίδας   Γενικά

Επιλέξτε οποιοδήποτε εικονίδιο του Γραφείου Εργασίας για να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα που κρύβεται πίσω από αυτό, ή περιπλανηθείτε στην οθόνη.

Το Γραφείο Εργασίας είναι το σημείο της αφετηρίας για όλα τα προγράμματα των Windows 95. Στο κάτω μέρος της οθόνης θα βρείτε το κουμπί Εκκίνησης (Start) για την παρουσίαση και κατόπιν την εκκίνηση των προγραμμάτων, και την γραμμή εργασιών (task bar) για την διαχείριση όλων των ανοιχτών προγραμμάτων.

Δεξί κλικ (πάτημα, δηλαδή, του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού) σε ένα οποιοδήποτε κενό σημείο του Γραφείου Εργασίας θα εμφανίσει ένα μενού παρόμοιο με αυτό που φαίνεται δεξιά. Το μενού αυτό σας επιτρέπει να τακτοποιήσετε τα εικονίδια του Γραφείου Εργασίας επιλέγοντας Arrange Icons (Τακτοποίηση Εικόνων) ή Line Up Icons (Τακτοποίηση Εικόνων με την Σειρά).

Mε επιλογή της διαταγής New (Καινούριο) μπορείτε να δημιουργήσετε καινούριους Φακέλους Εγγράφων (Folders), Αρχεία (Files) και Συντομεύσεις (Shortcuts). Μπορείτε επίσης, ανάλογα με το αν το πρόγραμμα που έχετε εγκαταστήσει υποστηρίζει αυτή την προοπτική, να δημιουργήσετε καινούρια έγγραφα στα δεξιά του γραφείου εργασίας χωρίς να χρειαστεί να ανοίξετε αρχικά το σχετικό πρόγραμμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο έγγραφο κειμένου, να το ονομάσετε, και να το επιλέξετε δύο φορές. Το πρόγραμμα Notepad των Windows 95 αυτόματα θα ανοίξει για σας, περιέχοντας ένα κενό έγγραφο έτοιμο να το επεξεργαστείτε.


Επιλέγοντας Properties (Ιδιότητες) από το παραπάνω μενού θα εμφανιστεί το παράθυρο Display Properties Sheet (Εμφάνιση Πλαισίου Ιδιοτήτων), το οποίο εξηγείται στην σελίδα του Πίνακα Ελέγχου παρακάτω.

Αρχή σελίδας

 

Εικονίδια του Γραφείου Εργασίας

My Computer (Ο υπολογιστής μου)
Επιλέγοντας δύο φορές το εικονίδιο αυτό, ανοίγει το παράθυρο My Computer, όπως φαίνεται δεξιά. Αυτό το παράθυρο παρέχει μια γραφική άποψη όλων των οδηγών δίσκων, δισκετών και CD ROM του υπολογιστή σας. Μπορείτε, επιλέγοντας οποιοδήποτε από αυτά τα αντικείμενα, να διαχειριστείτε τα αρχεία και τους φακέλους εγγράφων τα οποία περιέχονται σε αυτά. Χρησιμοποιώντας το εικονίδιο του Control Panel (Πίνακα Ελέγχου), μπορείτε να διαχειριστείτε πολλές από τις ρυθμίσεις του υπολογιστή, καθώς και τον φάκελο εγγράφων Printers (Εκτυπωτές) για τις ρυθμίσεις λειτουργίας των εκτυπωτών. Όλα τα παραπάνω καλύπτονται με περισσότερες λεπτομέρειες στη σελίδα της διαχείρισης αρχείων των Windows 95 - μέρος 2: ο υπολογιστής μου (My Computer).

Αρχή σελίδας

 

Network Neighborhood (Γειτονιά Δικτύου)

Όπως ακριβώς το παράθυρο My Computer παρουσιάζει εικονίδια που αντιπροσωπεύουν τους διάφορους δίσκους, εκτυπωτές κ.α. που αποτελούν το υπολογιστικό σύστημα, έτσι και το παράθυρο Network Neighborhood εμφανίζει τα εικονίδια που αντιπροσωπεύουν τις πηγές του δικτύου που είναι διαθέσιμες σε σας. Αυτή, φυσικά, η λειτουργία εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που ο υπολογιστής σας συνδέεται σε κάποιο δίκτυο.

Αρχή σελίδας

 

Recycle Bin (Kάδος Ανακύκλωσης)
Άν επιλέξετε δύο φορές το εικονίδιο αυτό, ανοίγει ο φάκελος του κάδου ανακύκλωσης. Όλα τα αρχεία που έχουν διαγραφεί από τον σκληρό δίσκο καταλήγουν εδώ. Μπορείτε να διαγράψετε κάποιο αρχείο από το Γραφείο Εργασίας, από το παράθυρο του Εξερευνητή των Windows 95 ή το παράθυρο My Computer, με αριστερό κλικ (πάτημα, δηλαδή, του αριστερού πλήκτρου του ποντικιού) στο αρχείο, και διατηρώντας το πλήκτρο πατημένο, σύρετε το αρχείο στο εικονίδιο του κάδου ανακύκλωσης.

Το πρόγραμμα του κάδου ανακύκλωσης έχει την δυνατότητα να σας προστατεύει από ατυχείς διαγραφές. Για να επαναφέρετε κάποιο αρχείο που έχει διαγραφεί κατά λάθος, ανοίξτε τον κάδο ανακύκλωσης, επιλέξτε το αρχείο που σας ενδιαφέρει και κατόπιν επιλέξτε Restore (Επαναφορά) από το μενού File (Αρχείο).

Περιοδικά, καλό είναι να αδειάζετε το κάδο ανακύκλωσης, διαγράφοντας όλα τα αρχεία που δεν χρειάζονται πλέον. Να θυμάστε όμως ότι τα αρχεία που διαγράφονται από εκεί δεν μπορούν να επανακτηθούν από τα Windows 95. Εξερευνείστε τον κάδο ανακύκλωσης εκτενέστερα στην σελίδα του κάδου ανακύκλωσης.

Αρχή σελίδας

 

Microsoft Exchange Inbox (Εισερχόμενα)
Επιλέγοντας δύο φορές το εικονίδιο αυτό ανοίγει το πρόγραμμα Microsoft Exchange, ένα πρόγραμμα των Windows 95 που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ, και αρχεία που βρίσκονται αποθηκευμένα σε δίκτυα ή σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Το Microsoft Exchange λειτουργεί σαν κεντρικό "ταχυδρομικό γραφείο" για κάθε δουλειά που έχει σχέση με ηλεκτρονικά μηνύματα.

Αρχή σελίδας

 

Internet (Διαδίκτυο)

Αρχή σελίδας

Την πρώτη φορά που επιλέγετε το εικονίδιο αυτό, ανοίγει το παράθυρο Internet Setup Wizard (Οδηγός Εγκατάστασης του Internet), το οποίο βήμα προς βήμα σας καθοδηγεί σε μια διαδικασία σύνδεσης με το Internet. Επιπρόσθετα, ξεκινάει την έναρξη του προγράμματος Microsoft Internet Explorer,αρχίζοντας την σύνδεση σας.

Προγράμματα των Windows 95   Περιεχόμενα των Windows 95   Γραμμή Εργασιών (Taskbar)