Συντομεύσεις των Windows 95
Διαχείριση Αρχείων-Μέρος 2: Ο Υπολογιστής μου (My Computer)   Περιεχόμενα των Windows 95    

sb_yel.gif (104 bytes) Πηγαίνοντας γρηγορότερα εκεί
sb_yel.gif (104 bytes) Χρησιμοποίηση της μεθόδου Drag-and-Drop
sb_yel.gif (104 bytes) Στήσιμο καταλόγου εργασίας με συντόμευση
sb_yel.gif (104 bytes) Αντιγραφή συντομεύσεων


Αρχή σελίδας   Πηγαίνοντας γρηγορότερα εκεί

Οι συντομεύσεις (shortcuts) είναι ένα από τα πιο δυναμικά χαρακτηριστικά των Windows 95. Μπορείτε να δημιουργήσετε συντομεύσεις σε προγράμματα, φακέλους, έγγραφα και άλλα αντικείμενα που ούτε υποψιάζεστε. Η δημιουργία συντομεύσεων γίνεται μέσω drag-and-drop λειτουργιών ή με χρήση του Oδηγού Create Shortcut (Δημιουργία Συντόμευσης) των Windows 95.

Θα αρχίσουμε δημιουργώντας μία συντόμευση στο Γραφείο Εργασίας μας, για τον Εξερευνητή. Πιθανόν να έχετε ήδη εκεί το εικονίδιο My Computer, μα ίσως προτιμάτε να έχετε στην διάθεση σας τα περισσότερο δυναμικά χαρακτηριστικά του Εξερευνητή. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε τον Oδηγό Create Shortcut (Δημιουργία Συντόμευσης). Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι δεξί κλικ σε ένα κενό σημείο του γραφείου εργασίας. Κατόπιν επιλέξτε New (Καινούριο) και μετά Shortcut (Συντόμευση) από το αναδυόμενο μενού.


Αυτό καλεί τον πίνακα:


Άν γνωρίζετε ολόκληρο το DOS μονοπάτι του Εξερευνητή, μπορείτε να το πληκτρολογήσετε στο πλαίσιο κειμένου Command Line. Άν δεν είστε σίγουροι, πατήστε το κουμπί Browse... (Αναζήτηση), κάτω από το πλαίσιο κειμένου.

Αυτό ανοίγει ένα παράθυρο αναζήτησης, παρόμοιο με αυτό στα δεξιά. Ο Εξερευνητής είναι τοποθετημένος στο φάκελο των Windows. Στα περισσότερα συστήματα ο κατάλογος θα είναι ο C:\Windows, επομένως θα αρχίσετε ανοίγοντας τον φάκελο του οδηγού C:\, αν δεν είστε ήδη εκεί, και κατόπιν τον φάκελο των Windows. Άν δεν σας είναι οικεία η χρήση των παραθύρων του My Computer, που είναι παρόμοια με αυτή του παραθύρου αναζήτησης, μπορείτε να απευθυνθείτε στην σελίδα της διαχείρισης αρχείων - My Computer.

Ένα αριστερό κλικ πάνω στον Εξερευνητή θα τον επιλέξει, όπως δίπλα στο παράδειγμά μας, και θα τον τοποθετήσει στο πλαίσιο κειμένου Filename. Μετά πατήστε το κουμπί Open (Άνοιγμα), στο κάτω μέρος του παραθύρου. Αυτό θα σας γυρίσει πίσω στο κυρίως παράθυρο του οδηγού δημιουργίας συντόμευσης, με το μονοπάτι του Εξερευνητή τοποθετημένο στο πλαίσιο κειμένου. Στην συνέχεια πατήστε το κουμπί Next (Επόμενο).

Επιλέξτε ένα όνομα για την συντόμευση που να έχει νόημα για εσάς. Πληκτρολογήστε το στο πλαίσιο κειμένου, του παραθύρου Select a title for the shortcut (Επιλέξτε όνομα για την συντόμευση) που ανοίγει αμέσως μετά, πατήστε το κουμπί Finish (Τέλος) και η συντόμευση του γραφείου εργασίας θα εμφανιστεί.

Θυμηθείτε ότι μπορείτε να τη μετακινήσετε όπου θέλετε, με αριστερό κλικ, και να τη σύρετε οπουδήποτε στο Γραφείο Εργασίας.

Αρχή σελίδας


 

Αρχή σελίδας  Χρησιμοποίηση της μεθόδου Drag-and-Drop
Χρησιμοποιώντας το δεξί πλήκτρο του ποντικού, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε συντομεύσεις, με την χρήση της μεθόδου drag-and-drop, από το παράθυρο του My Computer ή του Εξερευνητή. Θα χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο αυτή για να δημιουργήσουμε σύντομο δρόμο από το Γραφείο Εργασίας στο Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Πρώτα θα χρειαστεί να ανοίξουμε ξανά τον Εξερευνητή και να βρούμε το αρχείο Control.exe (αν έχετε ρυθμίσει τον Εξερευνητή να κρύβει τις επεκτάσεις των αρχείων, αυτό θα είναι απλά Control).

Επιλέξτε το αρχείο, με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού, και κρατήστε το πλήκτρο πατημένο καθώς σύρετε το αρχείο σε ένα κενό σημείο του γραφείου εργασίας. Μπορεί να χρειαστεί να μετακινήσετε το παράθυρο ή να αλλάξετε το μέγεθός του, αν δεν υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο κενό σημείο. Μόλις αφήσετε το πλήκτρο, ένα εικονίδιο “φάντασμα” για συντόμευση στο αρχείο Control.exe θα εμφανιστεί, και ένα μενού παρόμοιο με το διπλανό, θα ανοίξει. Επιλέξτε την διαταγή Create Shortcut(s) here (Δημιουργία Συντόμευσης Εδώ).


Τώρα θα έχετε μία συντόμευση στο Γραφείο Εργασίας για γρήγορη πρόσβαση στο Control Panel. Κάντε δεξί κλικ σε αυτήν, και επιλέξτε Rename (Μετονομασία) για να δώσετε στη συντόμευση ένα περισσότερο περιεκτικό όνομα... όπως Control Panel.

Άν δεν σας αρέσει η μορφή του εικονιδίου του προγράμματος για το οποίο δημιουργήθηκε συντόμευση στο Γραφείο Εργασίας σας, μπορείτε να το αλλάξετε. Για να το κάνετε αυτό, χρειάζεται να ανοίξετε το πλαίσιο ιδιοτήτων των αρχείων συντόμευσης. Κάντε δεξί κλικ στη συντόμευση που μόλις δημιουργήσατε και επιλέξτε Properties (Ιδιότητες) από το αναδυόμενο μενού. Επιλέξτε την καρτέλα Shortcut (Συντόμευση). Στο κάτω μέρος αυτής θα βρείτε το κουμπί Change Icon... (Αλλαγή Εικονιδίου).

Το παράθυρο αναζήτησης Change Icon (Αλλαγή Εικόνας) θα ανοίξει. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να βρείτε αρχεία που περιέχουν εικόνες, με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιήσατε, νωρίτερα, το παράθυρο αναζήτησης για τον οδηγό Δημιουργίας Συντόμευσης, για να βρείτε το μονοπάτι του Εξερευνητή. Πολλά αρχεία EXE και DLL περιέχουν ένα ή περισσότερα εικονίδια. Άν έχετε ρυθμίσει τον Εξερευνητή να κρύβει τις επεκτάσεις των αρχείων, επιλέξτε Details (Λεπτομέρειες) από το μενού View (Προβολή) του Εξερευνητή. Τα αρχεία ΕΧΕ θα εμφανίζονται με το όνομα Application στην κατηγορία τύπου, και τα DLL με το όνομα Application Extension.


Προς το παρόν, θα παραμείνουμε στο αρχείο Shell32.dll, όπου ο επιλογέας εικόνων, πάντα ανοίγει πρώτος. Το αρχείο αυτό περιέχει τις περισσότερα επίσημα εικονίδια των Windows 95, περιλαμβάνοντας και αυτό του φακέλου Control Panel. Θα μετακινήσουμε δεξιά το ορθογώνιο κύλισης, κάτω από το παράθυρο με τα εικονίδια, μέχρι να βρούμε αυτό που αντιστοιχεί στο Control Panel. Τότε θα το επιλέξουμε, όπως φαίνεται παραπάνω, και θα πατήσουμε το πλήκτρο OK.


Τώρα έχουμε ένα ομορφότερο εικονίδιο για τη συντόμευσή μας. Φυσικά, εσείς μπορείτε να διαλέξετε ελεύθερα την εικόνα που σας αρέσει.


Σημείωση: Άν δεν βρίσκετε τα αρχεία του Εξερευνητή ή του Control Panel που αναφέρθηκαν στα παραπάνω παραδείγματα, επιλέξτε Options (Επιλογές), από το μενού View (Προβολή) του Εξερευνητή και διαλέξτε Show all files (Εμφάνιση όλων των αρχείων).

Επί την ευκαιρία, εκείνο το κουμπί Find Target... (Εύρεση Στόχου) δίπλα στο κουμπί Change Icon... (Αλλαγή Εικόνας) στο πλαίσιο ιδιοτήτων των αρχείων συντόμευσης, που συναντήσαμε νωρίτερα, είναι μια συντόμευση για το άνοιγμα ενός παραθύρου για τον φάκελο που περιέχει το αρχείο για το οποίο δημιουργήσατε την συντόμευση. Άν πατήσετε το κουμπί αυτό του πλαισίου ιδιοτήτων για οποιαδήποτε από τις δύο συντομεύσεις που δημιουργήσατε, θα ανοίξει το παράθυρο My Computer στον φάκελο των Windows, στο οποίο βρίσκονται τα αρχεία Explorer.exe και Control.exe.

Είναι ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος δημιουργίας συντομεύσεων σε ιδιαίτερα αντικείμενα, όπως τα περιεχόμενα του φακέλου Dial-Up Networking. Άν έχετε εγκαταστήσει Dial-Up Networking στον υπολογιστή σας, μπορείτε να ανοίξετε τον φάκελο αυτό με διπλό πάτημα στο εικονίδιο My Computer και επίσης διπλό πάτημα στον φάκελο Dial-Up Networking. Άν δεν το έχετε, προσπαθήστε την επόμενη άσκηση με ένα από τα αντικείμενα του φακέλου Control Panel, που επίσης εμφανίζεται στο κυρίως παράθυρο My Computer.

Μόλις ανοίξετε τον φάκελο Dial-Up Networking, κάντε αριστερό κλικ στο εικονίδιο που παρουσιάζει την σύνδεση σας στο Internet και σύρετέ το σε ένα κενό σημείο του γραφείου εργασίας. Αφήστε το ποντίκι.


Ένα πλαίσιο διαλόγου θα εμφανιστεί που θα σας λέει ότι δεν μπορείτε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε το αντικείμενο, και θα σας ρωτάει αν θέλετε να φτιάξετε μία συντόμευση, σαν εναλλακτική λύση. Επιλέξτε το κουμπί
YES.

Τώρα έχετε μία συντόμευση στο γραφείο εργασίας για να συνδεθείτε γρήγορα με τον προμηθευτή του Internet. Όπως προαναφέρθηκε, αυτό θα δουλέψει και με τα αντικείμενα του Control Panel.

Αρχή σελίδας


 

Αρχή σελίδας  Στήσιμο καταλόγου εργασίας με συντόμευση
Σας έτυχε ποτέ να αποθηκεύσετε ένα αρχείο από κάποιο πρόγραμμα, χωρίς να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή, και να καταλήξετε να μην μπορείτε να βρείτε που το αποθηκεύσατε; Σε παλιότερες εκδόσεις των Windows, μπορούσατε να θέσετε ένα κατάλογο εργασίας για ένα πρόγραμμα – το φάκελο στον οποίο, προκαθορισμένα, θα αποθηκεύατε το αρχείο σας. Τα Windows 95 όμως δεν λειτουργούν έτσι. Κάτι τέτοιο μπορείτε να το επιχειρήσετε μόνο με την βοήθεια συντομεύσεων.

Για να το δοκιμάσουμε, θα δημιουργήσουμε ένα φάκελο στο σκληρό δίσκο, που θα λέγεται Text files, και μία συντόμευση από το γραφείο εργασίας στο Notepad, έναν παρατηρητή και επεξεργαστή κειμένου των Windows 95. Στο φάκελο των Windows σας θα βρείτε το αρχείο Notepad.exe, μαζί με τα αρχεία Explorer.exe και Control.exe. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις παραπάνω δύο μεθόδους, για να φτιάξετε μια συντόμευση. Άν δεν είστε σίγουροι για το πως δημιουργούνται νέοι φάκελοι, θα βρείτε πληροφορίες στις σελίδες του Εξερευνητή των Windows 95 και My Computer.

Μόλις δημιουργήσετε το φάκελο και την συντόμευση του Γραφείου Εργασίας, κάντε δεξί κλικ στη συντόμευση και επιλέξτε Properties (Ιδιότητες) για να ανοίξει το πλαίσιο   ιδιοτήτων.

Πάτε ξανά στην καρτέλα Shortcut (Συντόμευση), στο πλαίσιο κειμένου δίπλα στο Start in. Πιθανόν εκεί να γράφει C:\Windows. Αλλάξτε το σε C:\Text Files (υποθέτοντας, φυσικά, ότι δημιουργήσατε τον φάκελο στο δίσκο C). Πατήστε το κουμπί OK. Εκκινήστε το πρόγραμμα Notepad από την συντόμευση αυτή, πληκτρολογήστε λίγες πληροφορίες, και επιλέξτε Save as... (Αποθήκευση Ώς) από το μενού File (Αρχείο). Ο αναζητητής Save as θα ανοίξει τον φάκελο, γλυτώνοντας εσάς από τον κόπο.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε ένα χαρακτήρα στο όνομα αρχείου - όπως το διάστημα ανάμεσα στις λέξεις Text και Files, γεγονός παράνομο στο Dos, το μονοπάτι θα πρέπει να περιβάλλεται από quotes (εισαγωγικά), όπως και στο παράδειγμα. Πάντως, τα Windows 95 θα φροντίσουν γι αυτό, αν τα παραλείψετε. Δοκιμάστε: γράψτε το χωρίς εισαγωγικά, πατήστε OK και ανοίξτε το αντίγραφο του πλαισίου ιδιοτήτων. Τα εισαγωγικά θα είναι εκεί.

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα αυτή για να ρυθμίσετε μία συντόμευση για το Notepad από το πληκτρολόγιο. Πατήστε στο πλαίσιο κειμένου δίπλα στην λέξη Shortcut Key , και πατήστε ένα πλήκτρο της επιλογής σας από το πληκτρολόγιο. Τα Windows 95 αυτόματα θα ρυθμίσουν ένα συνδυασμό συντόμευσης. Στο παράδειγμα, πατώντας το πλήκτρο , δόθηκε ο συνδυασμός . Μπορούμε τότε να ανοίξουμε το Notepad όποτε θελήσουμε, πατώντας αυτά τα 3 πλήκτρα με την σειρά, κρατώντας το καθένα πατημένο, μέχρι να πατηθούν και τα τρία. Το βέλος στο πλαίσιο Run μας εμφανίζει μία λίστα που περιέχει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αρχίζει το πρόγραμμα, όταν χρησιμοποιούμε την συντόμευση αυτή – σε ένα κανονικό παράθυρο, μεγενθυμένο σε όλη την οθόνη ή ελαχιστοποιημένο σε κουμπί της γραμμής εργασιών.

Όπως βλέπετε, οι συντομεύσεις των Windows 95, κάνουν περισσότερα πράγματα από το να σας πηγαίνουν γρήγορα εκεί που θέλετε. Πειραματιστείτε με αυτά, και κάντε τα να δουλέψουν για σας. Για παράδειγμα, αν έχετε έναν αριθμό διάσπαρτων φακέλων, στους οποίους θέλετε να αποθηκεύσετε αρχεία κειμένων από το Notepad παρά από τον φάκελο C:\Text Files που φτιάξατε, μπορείτε με χρήση της μεθόδου drag-and-drop να φτιάξετε συντομεύσεις σε όλα αυτά, μέσα από τον φάκελο Notepad (μπορείτε να φτιάξετε συντομεύσεις σε οποιοδήποτε φάκελο του Εξερευνητή ή του παράθυρου My Computer). Τότε, όταν θα θέλετε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παραπάνω συντομεύσεις για να μεταβείτε αμέσως στον φάκελο.

Αρχή σελίδας

 

Αρχή σελίδας   Αντιγραφή συντομεύσεων

Μπορείτε να αντιγράψετε συντομεύσεις με την διαδικασία αντιγραφής-επικόλλησης (copy-paste), και να τις μετακινήσετε με αυτή του κοψίματος-επικόλλησης (cut-paste). Για να περιγράψουμε την μέθοδο αυτή, θα τοποθετήσουμε μία συντόμευση για την προτροπή του Ms DOS στο γραφείο εργασίας. Όσοι από εσάς χρησιμοποιείτε συχνά την προτροπή αυτή, πιθανόν να σας βολέψει αυτή η διαδικασία, από το να χρειάζεται να περνάτε από το μενού Start, το Programs και όλα τα υπόλοιπα.

Ανοίξτε το παράθυρο My Computer. Θα πρέπει να βρείτε το αρχείο συντόμευσης Dosprmpt. Άν δεν το βρείτε, ανοίξτε τον φάκελο Windows\Start Menu\Programs και εκεί θα πρέπει να βρείτε ένα αρχείο που καλείται Ms DOS Prompt. Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο και επιλέξτε Copy (Αντιγραφή). Τοποθετήστε τον δρομέα σε ένα κενό σημείο του Γραφείου Εργασίας, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Paste (Επικόλληση). Τώρα έχετε την συντόμευση για το περιβάλλον DOS στο Γραφείο Εργασίας, όποτε θελήσετε.

Υπάρχουν πολλοί περισσότεροι και ενδιαφέροντες τρόποι με τους οποίους μπορείτε να χειριστείτε τις συντομεύσεις. Η σελίδα του παραθύρου εύρεσης παρέχει μια συμβουλή για την δημιουργία συντομεύσεων στα αρχεία Find ή τους φακέλους των Windows 95. Στην σελίδα του Εξερευνητή αναφέρθηκαν τα πλεονεκτήματα της πρόσθεσης συντομεύσεων σε προγράμματα και φακέλους, για τον φάκελο Send To, που τις περιλαμβάνει στο μενού που ανοίγει με το δεξί κλικ. Για να γίνουν τα πράγματα ακόμα ευκολότερα, μπορείτε να φτιάξετε μία συντόμευση για τον φάκελο Send To, ενώ βρίσκεστε μέσα σε αυτόν. Δοκιμάστε το. Ο ίδιος ο φάκελος Send To θα είναι μία από τις επιλογές του μενού Send To, όταν θα κάνετε δεξί κλικ σε ένα αρχείο. Θα μπορείτε τότε να φτιάξετε συντόμευση σε ένα πρόγραμμα ή φάκελο και να την στείλετε κατευθείαν στον φάκελο Send To, τοποθετώντας το, φυσικά, και στο μενού Send To, όταν κάνετε δεξί κλικ.

  1. Ανοίξτε τον Εξερευνητή και επιλέξτε μια φορά τον φάκελο Windows\Send To του δεξιού παράθυρου, ώστε να φανούν τα περιεχόμενα του φακέλου στην αριστερό παράθυρο.
  2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του φακέλου, στο αριστερό παράθυρο, και σύρετέ το σε ένα κενό σημείο του δεξιού παραθύρου.
  3. Αφήστε το πλήκτρο του ποντικιού και επιλέξτε Create Shortcut(s) here (Δημιουργία Συντόμευσης Εδώ).
  4. Τώρα φτιάξτε μία συντόμευση σε όποιο αρχείο ή φάκελο θέλετε να προσθέσετε στο μενού Send To, και χρησιμοποιήστε το μενού αυτό για να προσθέσετε την συντόμευση.

Με λίγη φαντασία, μπορείτε στα αλήθεια να κάνετε τη μέθοδο των συντομεύσεων των Windows 95 να δουλεύει για σας.

Αρχή σελίδας

Διαχείριση Αρχείων-Μέρος 2: Ο Υπολογιστής μου (My Computer)   Περιεχόμενα των Windows 95