Διαχείριση Αρχείων (File Management)
Διαχείριση Αρχείων-Μέρος 1: Ο Εξερευνητής των Windows (Windows Explorer)   Περιεχόμενα των Windows 95   Συντομεύσεις των Windows 95 (Shortcuts)

Μέρος 2 : Ο Υπολογιστής μου (My Computer)

sb_yel.gif (104 bytes) Γενικά

 

Αρχή σελίδας   Γενικά

Στο πρώτο μέρος της διαχείρισης αρχείων των Windows 95, μάθαμε πως να χρησιμοποιούμε τον Εξερευνητή, ώστε να διαχειριζόμαστε αποδοτικότερα τα αρχεία μας. Τώρα θα μάθουμε να χρησιμοποιούμε την μορφή του My Computer του Εξερευνητή, προκείμενου να μάθουμε πολλές παρόμοιες εργασίες.

Για να αρχίσουμε, κάντε διπλό δεξί κλικ στο εικονίδιο του My Computer του γραφείου εργασίας. Θα ανοίξει ένα παράθυρο παρόμοιο με αυτό αριστερά, που δείχνει τα εικονίδια με τα ονόματα των οδηγών δίσκων. Υπάρχουν επίσης φάκελοι για τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), τους Εκτυπωτές (Printers) και αν διαθέτετε, τη Σύνδεση με το Δίκτυο μέσω Τηλεφώνου (Dial-Up Networking). Ανάλογα με την εγκατάστασή σας και άλλα αντικείμενα θα σας είναι διαθέσιμα.

Διπλό δεξί κλικ σε έναν από τους οδηγούς, θα ανοίξει ένα παράθυρο, όπως αυτό που φαίνεται δεξιά. Στο παράδειγμα μας, ανοίξαμε το παράθυρο του οδηγού C.

Όλοι οι φάκελοι και τα αρχεία στο κατάλογο ρίζας (root directory) του οδηγού C παρουσιάζονται με μορφή παρόμοια με το δεξί παράθυρο του Εξερευνητή, που περιγράφηκε στη σελίδα διαχείρισης αρχείων - μέρος 1: Εξερευνητής των Windows 95. Το πρόγραμμα My Computer διαθέτει επίσης γραμμή εργαλείων, με συντομεύσεις στις λειτουργίες του Εξερευνητή.Συμβουλή: Άν δεν έχετε γραμμή εργαλείων αυτής της μορφής, ενεργοποιήστε την από το μενού View (Προβολή) της γραμμής τίτλων, όπως φαίνεται δεξιά.

 

Με διπλό κλικ σε οποιοδήποτε φάκελο, μπορείτε να τον ανοίξετε, με τα περιεχόμενα του τοποθετημένα σε ένα παράθυρο. Μπορείτε, επίσης, να ανοίξετε και δύο φακέλους μαζί και να τους τοποθετήσετε τον έναν δίπλα στον άλλο.


Μπορείτε ακόμα να μετακινήσετε το παράθυρο My Computer, αν επιλέξετε με αριστερό κλικ την γραμμή τίτλων, και διατηρώντας το πλήκτρο πατημένο, σύρετε το παράθυρο στο σημείο της οθόνης που θέλετε. Όπως φαίνεται παρακάτω, είναι εύκολο να εκτελέσετε οποιαδήποτε drag-and-drop λειτουργία από ένα φάκελο σε κάποιο άλλο, όπως μάθατε στο Μέρος 1 της διαχείρισης αρχείων.

Η μέθοδος που θα χρησιμοποιήσετε για την διαχείριση των αρχείων σας - Εξερευνητής, My Computer ή και τα δύο - εξαρτάται από τις δικές σας προτιμήσεις. Το πρόγραμμα My Computer είναι γενικά ευκολότερο για αρχάριους χρήστες των Windows 95, μακροπρόθεσμα όμως ο Εξερευνητής παρέχει περισσότερο δυναμικές λειτουργίες. Πειραματιστείτε με τις επιλογές αυτές, μέχρι να αισθανθείτε άνετα με όλα αυτά.

Αρχή σελίδας

Διαχείριση Αρχείων-Μέρος 1: Ο Εξερευνητής των Windows (Windows Explorer)   Περιεχόμενα των Windows 95   Συντομεύσεις των Windows 95 (Shortcuts)