Πρoγράμματα των Windows 95
   Περιεχόμενα των Windows 95   Γραφείο Εργασίας (Desktop)

sb_yel.gif (104 bytes) Παράθυρα (Windows)
sb_yel.gif (104 bytes) Γραμμή τίτλου (Title bar)
sb_yel.gif (104 bytes) Γραμμή των μενού (Top menus)
sb_yel.gif (104 bytes) Γραμμή κατάστασης
sb_yel.gif (104 bytes) Το παράθυρο εγγράφου (Document window)


Αρχή σελίδας   Παράθυρα (Windows)

Όπως ήδη γνωρίζετε, τα προγράμματα των Windows 95 παρουσιάζονται στην οθόνη σας σε ένα πλαίσιο, το οποίο ποικίλει σε μέγεθος, το γνωστό παράθυρο. Κάθε πρόγραμμα ανοίγει και τρέχει μέσα στο δικό του παράθυρο. Άν και υπάρχουν μικρές διαφορές ανάμεσα στα προγράμματα, τα προγράμματα των Windows 95 γενικά χρησιμοποιούν ένα βασικό σύνολο ελέγχων. Όταν θα αρχίσετε να γνωρίζετε πώς να χειρίζεστε το σύνολο αυτό, θα μπορείτε άνετα να χειριστείτε ένα οποιοδήποτε καινούριο πρόγραμμα.

Για τους σκοπούς του εγχειριδίου, θα χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα WordPad, έναν απλό επεξεργαστή κειμένου που περιέχεται στα προγράμματα των Windows 95. Μπορείτε να ανοίξετε ένα αντίγραφο του WordPad πατώντας το κουμπί Start (Εκκίνηση) και επιλέγοντας κατά σειρά Programs (Προγράμματα) - Accessories (Βοηθήματα) - WordPad.

Αρχή σελίδας

 

Αρχή σελίδας   Γραμμή τίτλου (Title bar)

Κάθε πρόγραμμα των Windows έχει μία γραμμή τίτλου στο πάνω μέρος του παραθύρου του. Η πιο προφανής λειτουργία της γραμμής αυτής είναι να εμφανίζει το όνομα του προγράμματος που είναι ανοιχτό. Πολλά προγράμματα, επίσης, εμφανίζουν το όνομα της εργασίας την οποία εκείνη την στιγμή δουλεύετε. Μπορείτε, ακόμα, να χρησιμοποιήσετε την γραμμή τίτλου για να μετακινήσετε ένα παράθυρο. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω σε αυτήν και πατήστε μια φορά το αριστερό του πλήκτρο. Όσο το πλήκτρο είναι πατημένο μετακινήστε το ποντίκι και παρατηρήστε το παράθυρο να κινείται. Δεν είναι εύκολο.!;

Προσέξτε τα τρία κουμπιά στην δεξιά γωνία της γραμμής τίτλου. Είναι τρία βασικά κουμπιά ελέγχου του παραθύρου. Στα αριστερά βρίσκεται το κουμπί Ελαχιστοποίησης, το οποίο θυμίζει μια γραμμή. Με πάτημα στο κουμπί αυτό το παράθυρο κρύβεται αλλά το πρόγραμμα εξακολουθεί να εκτελείται. Για να επιστρέψει το παράθυρο, πατήστε στο κουμπί με το όνομα του στην γραμμή εργασιών. Το κουμπί Κλεισίματος, στα δεξιά, έχει μέσα του ένα Χ. Με πάτημα στο κουμπί αυτό, το παράθυρο κλείνει, αφαιρείται το αντίστοιχο κουμπί από την γραμμή εργασιών και ενδεχομένως, κλείνει το πρόγραμμα που εκτελούνταν μέσα στο παράθυρο. Στη μέση, βρίσκεται το κουμπί Μεγιστοποίησης, που θυμίζει ένα παράθυρο. Με πάτημα στο κουμπί αυτό, το παράθυρο μεγιστοποιείται και γεμίζει ολόκληρη την οθόνη.

Μόλις μεγιστοποιήσετε κάποιο παράθυρο, η εικόνα στο μεσαίο κουμπί αλλάζει και θυμίζει δύο επικαλυπτόμενα παράθυρα. Με πάτημα στο κουμπί αυτό το παράθυρο επιστρέφει στο μέγεθος και στη θέση που είχε πριν μεγιστοποιηθεί. Η ίδια λειτουργία θα γίνει αν επιλέξετε δύο φορές σε ένα οποιοδήποτε σημείο της γραμμής τίτλου, εκτός από τα κουμπιά ελέγχου και τη μικρή εικόνα στην δεξιά γωνία.

Μπορείτε ακόμα να μεγενθύνετε ή να συρρικνώσετε κάποιο παράθυρο σε οποιοδήποτε μέγεθος θέλετε, τοποθετώντας τον δείκτη του ποντικιού στις γωνίες ή τις πλευρές του παραθύρου μέχρι αυτός να πάρει την μορφή ενός διπλού βέλους, όμοιου με αυτό που εικονίζεται. Επιλέγοντας και κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σύρετε τον δείκτη δεξιά ή αριστερά, ώστε να φτάσει το παράθυρο στο μέγεθος που θέλετε.

Ένα μενού, που περιέχει τις ίδιες διαταγές με αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα ανοίξει αν επιλέξετε μια φορά το εικονίδιο της αριστερής γωνίας της γραμμής τίτλου. Οι διαταγές που περιέχει είναι οι εξής: Restore (Αποκατάσταση), Move (Μετακίνηση), Size (Αλλαγή Μεγέθους), Minimize (Ελαχιστοποίηση), Maximize (Μεγιστοποίηση), Close (Κλείσιμο). Τέλος, αν επιλέξετε δύο φορές το εικονίδιο αυτό, θα βγείτε από το πρόγραμμα.

Όταν επιλέγετε Move ή Size από το παραπάνω μενού, ένας δείκτης μετακίνησης, όπως αυτός που εικονίζεται δίπλα ή ένας δείκτης μεγέθους όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, θα εμφανιστεί. Μπορείτε τότε να μετακινήσετε ή να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα που εικονίζουν τα τέσσερα βέλη στο πληκτρολόγιο σας. Όταν το παράθυρο αρχίζει να μετακινείται, ο δρομέας θα πάρει την μορφή δείκτη και μπορείτε τότε να χρησιμοποιήσετε αυτόν για την μετακίνηση, αντί για τα πλήκτρα, αν επιθυμείτε. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο ή μία φορά το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού.

Αρχή σελίδας

 

Αρχή σελίδας   Γραμμή των μενού (Top menus)

Η γραμμή των μενού είναι σχεδόν ίδια σε κάθε πρόγραμμα των Windows. Όπως μπορείτε να δείτε, το WordPad περιέχει τα έξι καλύτερα μενού. Από αυτά, τα μενού File (Αρχείο) και Help (Βοήθεια) είναι πάντα διαθέσιμα. Επίσης, τα μενού Edit (Επεξεργασία) και View (Άποψη) είναι πολύ κοινά. Τα άλλα δύο, Insert (Εισαγωγή) και Format (Μορφοποίηση) είναι μάλλον σπάνια.

Σκοπός αυτών των μενού είναι να έχετε πρόσβαση σε έναν αριθμό διαταγών, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τις θυμάστε όλες. Για να δείτε τις διαταγές που περιέχονται σε κάθε μενού, πατήστε στην επικεφαλίδα του μενού. Εναλλακτικά, μπορείτε να εμφανίσετε οποιοδήποτε από τα μενού στο παράθυρο που δουλεύετε, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο και επιλέγοντας το γράμμα που είναι υπογραμμισμένο στο όνομα του μενού που σας ενδιαφέρει. Στην περίπτωση του μενού File, το γράμμα αυτό θα είναι το . Θα δείτε ένα πλαίσιο, όπως αυτό που φαίνεται δίπλα, να ανοίγει. Μπορείτε να επιλέξετε τις διαταγές που είναι με μαύρο χρώμα, όχι αυτές με το γκρι. Για την επιλογή ορισμένων διαταγών απαιτείται να έχετε επιλέξει κάποιο αντικείμενο ή μέρος του κειμένου, προκειμένου αυτές να ενεργοποιηθούν. Για να δείτε πως δουλεύει αυτή η διαδικασία, ελέγξτε ποιες διαταγές του μενού File (Αρχείο) είναι διαθέσιμες χωρίς να χρειαστεί να επιλέξετε οτιδήποτε. Στην συνέχεια πληκτρολογήστε κάτι στο έγγραφο του WordPad και κατόπιν επιλέξτε το. Δείτε τώρα ποιες από τις διαταγές του μενού ενεργοποιήθηκαν.

Άν επιλέξετε μία διαταγή που τελειώνει σε έλλειψις (...), ένα πλαίσιο διαλόγου θα εμφανιστεί.

Για παράδειγμα ανοίξτε το μενού View (Προβολή) και επιλέξτε Options... (Επιλογές...). Ένα πλαίσιο διαλόγου θα εμφανιστεί, στο οποίο εσείς μπορείτε να ρυθμίσετε την λειτουργία ορισμένων διαταγών ή ρυθμίσεων του υπολογιστή.

Ορισμένα μενού περιέχουν διαταγές τις οποίες εσείς μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία ή όχι. Για παράδειγμα, κοιτάξτε στο μενού View (Προβολή) του WordPad. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την γραμμή κατάστασης (status bar), ώστε αυτή να φαίνεται ή το αντίθετο. Όταν μια διαταγή έχει σημάδι ελέγχου δίπλα της, είναι ενεργοποιημένη. Μερικές φορές, ορισμένες διαταγές ενός μενού ανήκουν σε μία ομάδα, και εσείς μπορείτε να επιλέξετε μία από τις διαταγές της ομάδας. Η διαταγή που επιλέχθηκε εμφανίζει ένα μαύρο κύκλο δίπλα της.

Στην πραγματικότητα, δεν χρειάζεται πάντα να χρησιμοποιείτε μενού, όσο βολικά και αν είναι. Μέσα στο πλαίσιο του μενού, μερικές από τις διαταγές παρέχουν συνδυασμούς πλήκτρων για γρήγορη πρόσβαση σε αυτές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους συνδυασμούς αυτούς από το πληκτρολόγιο, ακόμα και χωρίς να έχετε ανοίξει το μενού στο οποίο περιέχονται. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε Print (Εκτύπωση), κρατώντας απλά πατημένο το πλήκτρο και επιλέγοντας το γράμμα .

Αρχή σελίδας

 

Γραμμή κατάστασης
Μερικά προγράμματα περιέχουν την λεγόμενη γραμμή κατάστασης στο κάτω μέρος του παραθύρου, στην οποία εμφανίζονται χρήσιμες πληροφορίες για τον χρήστη. Ένα καλό παράδειγμα για την δείτε την χρησιμότητα της, είναι να τοποθετήσετε τον κέρσορα σε ένα από τα κουμπιά της γραμμής εργαλείων του WordPad και να την παρατηρήσετε.

Αρχή σελίδας

 

Το παράθυρο εγγράφου (Document window)
Το παράθυρο εγγράφου ενός προγράμματος είναι το μέρος όπου κάνετε όλη την εργασία σας. Τα περισσότερα προγράμματα διαθέτουν, και εκεί, ορισμένες χρήσιμες συντομεύσεις ορισμένων διαταγών.

Η χρησιμότητα της διάθεσης τέτοιων συντομεύσεων (π.χ. Drag-and-Drop, Copy, Paste) στα παράθυρα εγγράφων είναι ορατή στην περίπτωση, παράδειγμα, που θέλετε να μετακινήσετε ένα κομμάτι κειμένου από ένα σημείο του εγγράφου σε ένα άλλο ή ακόμη και ανάμεσα σε διαφορετικά προγράμματα.

Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε ένα τμήμα ενός κειμένου και τοποθετώντας τον κέρσορα πάνω του να πατήσετε το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού. Θα εμφανιστεί ένα μενού με πρόσβαση σε ορισμένες βασικές διαταγές της γραμμής των μενού.

Μαθαίνοντας όλους τους τρόπους πρόσβασης καθώς και άλλα χρήσιμα χαρακτηριστικά που είναι κοινά σε όλα τα προγράμματα των Windows 95, μπορείτε να δουλέψετε στον υπολογιστή ευκολότερα και πιο αποδοτικά. Πειραματιστείτε με όλες αυτές τις επιλογές που σας προσφέρονται και ανακαλύψτε ποια δουλεύει καλύτερα για σας.

Αρχή σελίδας

   Περιεχόμενα των Windows 95   Γραφείο Εργασίας (Desktop)