ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΚΕΙΜΕΝΟ

    Πρόκειται για το βασικό σύνδεσμο υπερκειμένου. Δημιουργεί θερμό κείμενο στο οποίο κάνουν κλικ οι χρήστες για να μεταφερθούν σε άλλη διεύθυνση ή να ενεργοποιήσουν άλλες ενέργειες. Η HTML που πρέπει να συμπεριληφθεί είναι :

<A HREF="whereto.htm"> text that triggers this link </A>

Το whereto.htm είναι η URL στην οποία θα κατευθυνθεί ο χρήστης όταν κάνει κλίκ στο text that triggers this link

UP


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ

    Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης δεν κάνει κλικ πάνω σε κείμενο, αλλά σε εικονίδιο :

<A HREF="whereto.htm"> <IMG SRC="icon.gif" ALT="[icon]"> </A>

Ο χρήστης θα κατευθυνθεί στην whereto.htm και η icon.gif είναι η URL στην οποία βρίσκεται αποθηκευμένο το εικονίδιο. Το ALT="[icon]" είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για όσους έχουν - ακόμα - προγράμματα ανάγνωσης που υποστηρίζουν μόνο κείμενο. Γι' αυτούς θα εμφανιστεί μόνο η λέξη icon.

UP


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΟ

    Εδώ ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ είτε πάνω στο εικονίδιο είτε στο κείμενο που το συνοδεύει :

<A HREF="whereto.htm"> <IMG SRC="icon.gif" ALT="[icon]"> text label </A>

Ισχύουν όσα είπαμε στο β) συν του ότι ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ και στο κείμενο text label για να κατευθυνθεί στην whereto.htm.
(Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όταν λέμε σύνδεσμο-κείμενο δεν εννοούμε κάποια μακροσκελή αναφορά. Πρόκειται απλά για μια δυο λέξεις που δίνουν στο χρήστη να καταλάβει περί τίνος πρόκειται και που, περίπου, θα κατευθυνθεί).

UP


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

    Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει μια εικόνα ή να ακούσει από ένα αρχείο ήχου, τα οποία δεν μπορούν να εμφανιστούν ή να ακουστούν μέσα από το πρόγραμμα ανάγνωσης. Αρκεί να συμπεριλάβουμε τα παρακάτω :

<A HREF="filename.ext"><IMG SRC="icon.gif" ALT="[icon]">label</A> (format, nnk)

Το filename.ext είναι η URL στην οποία βρίσκεται το αρχείο ήχου ή εικόνας, το icon.gif είναι η URL του εικονιδίου στο οποίο θα κάνουν κλικ οι χρήστες και το icon είναι ο σύνδεσμος που θα δουν οι χρήστες που δεν έχουν γραφικό πρόγραμμα ανάγνωσης. Βλέπουμε όμως εδώ και δύο νέα στοιχεία : τα format, nnk. 1/4σον αφορά στο πρώτο δίνουμε το format του αρχείου και στο δεύτερο το μέγεθος του αρχείου. Αυτά τα τελευταία στοιχεία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τους χρήστες, καθώς θέλουν να τα γνωρίζουν πριν εμφανίσουν το σχετικό αρχείο - να ξέρουν δηλαδή το είδος του αρχείου (το format δηλαδή) και το μέγεθός του, για να γνωρίζουν πόσο περίπου πρέπει να περιμένουν μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη τους ή αν είναι πολύ μεγάλο να μην το κατεβάσουν.

UP


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ E-MAIL

    Μπορούμε να στείλουμε e-mail μέσα από μια σελίδα του ιστού. Απλώς εισάγοντας κάποιες εντολές HTML ανοίγει μια φόρμα στη οποία γράφουμε το μήνυμα. Έτσι, έχουμε :

<A HREF="MAILTO:person@internet.mail.address">send e-mail</A><BR>

Εδω το person@internet.mail.address είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του ατόμου στο οποίο στέλνουμε το μήνυμα και το send e-mail είναι το κείμενο πάνω στο οποίο κάνουμε κλικ, για αν εμφανιστεί η φόρμα που θα μας επιτρέψει να το στείλουμε. Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα να μην υπάρχει κενό μεταξύ των MAIL και TO, δηλ να είναι μια λέξη (MAILTO) και επίσης μεταξύ του MAILTO και του:. Μπορούμε να στείλουμε περισσότερα μηνύματα σε περισσότερα από ένα άτομα απλά χωρίζοντας τις διευθύνσεις τους με κόμμα, π.χ.

<A HREF="MAILTO:1person@internet.mail.address,
2person@internet.mail.address">send e-mail</A><BR>.

UP