HOME NEXT


ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Εισαγωγή

    Αρχικά πρέπει να αναφέρουμε ότι το μικρό εγχειρίδιο που ακολουθεί απευθύνεται σε χρήστες και γενικότερα σε άτομα που έχουν εξοικειωθεί με το Internet, το περιβάλλον ενός προγράμματος αναγνώσης και την παρουσίαση σελίδων μέσα από αυτό, έτσι ώστε να δωθεί έμφαση αποκλειστικά στην HTML.
  Έτσι, η HTML είναι η γλώσσα κειμένου που χρησιμοποιείται για να δημιουργηθούν σελίδες ιστού. Σχεδιάστηκε για να καθορίσει τη λογική οργάνωση ενός αρχείου κειμένου που περιλαμβάνει συνδέσμους και παρέμβαση πάνω σε αυτούς τους συνδέσμους από το χρήστη. Η HTML δεν αποτελεί έναν "Παίρνεις Αυτό Που Βλέπεις" (What You See Is What You Get, WYSIWYG) επεξεργαστή κειμένου όπως το Word ή το WordPerfect. Αντίθετα απαιτεί την δημιουργία κειμένου του οποίου τμήματα "μαρκάρονται" σαν λογικές ενότητες, δηλαδή τίτλους, παραγράφους, λίστες κ.α. και των οποίων η μετάφραση πραγματοποιείται από το πρόγραμμα ανάγνωσης που χρησιμοποιούμε.
Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης σελίδων είναι ιδιαίτερα ευέλικτο καθώς επιτρέπει σε προγράμματα ανάγνωσης διαφορετικών δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών να "βλέπουν" τα ίδια HTML αρχεία. Αναλυτικότερα, όταν κάποιος χρήστης βλέπει μια σελίδα σας, τότε το πρόγραμμα ανάγνωσης παίρνοντας ένα αντίγραφο του αρχείου που περιέχει αυτή τη σελίδα, μεταφράζει τις ετικέτες της HTML και εμφανίζει τα αποτελέσματα στην οθόνη του χρήστη.
    Αλλά με τι μοιάζει ένα HTML αρχείο; Ένα απλό παράδειγμα HTML αρχείου φαίνεται παρακάτω :

ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ HTML

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> This is the title of the document </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1> This is a heading </H1>
This is not a very exciting document. I bet you were expecting <EM> poetry </EM> or some kind of <STRONG> exciting fact </STRONG> about the Internet and the WWW.<P> Sorry, no such luck. This document does contain examples of HTML markup, for example, here is an "unordered list" :
<UL>
    <LI> One item of the list,
    <LI> A second list item <LI> Athird list item that goes on and on and on to I    ndicate that the lists can wrap right around the page and still be nicely     formatted by the browsers.
    <LI> The final item of the list .
</UL>
<P> List are exciting. You can also have ordered lists (the items are numbered) and description lists.
<HR>
<P> And you can draw horizontal lines, which are useful for dividing sections
</BODY>   
 /
HTML>                                                                                                                                                                                        
ΣΧΟΛΙΑ

    Όπως μπορεί να διακρίνει κάποιος είναι ένα απλό αρχείο κειμένου. Έτσι, ένα HTML αρχείο δεν χρειάζεται ένα ειδικό επεξεργαστή κειμένου ή κάποιον πολύπλοκο HTML επεξεργαστή κειμένου για να δημιουργηθεί. Μπορεί καποιος πολύ απλά να δημιουργήσει ένα τέτοιο αρχείο με ένα απλό επεξεργαστή κειμένου όπως είναι το NotePad ή το Word για PC που τρέχουν Windows ή και το TeachText για Macintosh. Βέβαια, μετά την ραγδαία ανάπτυξη του ιστού, υπάρχουν πάρα πολλοί εύχρηστοι (ή όχι) επεξεργαστές κειμένου για HTML μερικοί από τους οποίους είναι η HotMetal, η HTML Writer, η HotDog, το WebEdit και πάρα πολλοί ακόμα. Φυσικά, ο καθένας πρέπει να σκεφτεί τι ακριβώς θέλει να δημιουργήσει, τι απαιτήσεις έχει η εφαρμογή του έτσι ώστε να διαλέξει και τα κατάλληλα εργαλεία (στην περίπτωσή μας τον καλύτερο γι' αυτόν HTML επεξεργαστή κειμένου ή ακόμα και έναν απλό, κοινό επεξεργαστή κειμένου).
    

   Η διαφορά ανάμεσα σε ένα απλό αρχείο κειμένου και ένα αρχείο HTML είναι οι ετικέτες που χρησιμοποιεί η HTML. Οι ετικέτες είναι το τμήμα εκείνο του κειμένου που περικλείεται από τα σύμβολα μικρότερο ( < ) και μεγαλύτερο ( > ) και την εντολή μέσα στα σύμβολα αυτά που λέει στο πρόγραμμα ανάγνωσης τι σημαίνει κάθε κομμάτι του κειμένου. Έτσι, για παράδειγμα η ετικέτα <H1> δηλώνει την αρχή μιας επικεφαλίδας μεγέθους 1, ενώ το </H1> δηλώνει το τέλος του κειμένου (το slash "/" δηλώνει το τέλος μιας ετικέτας) που μεταφράζεται σαν επικεφαλίδα με μέγεθος 1.

    Οπότε το

<H1> This is a heading </H1>

μαρκάρει τη συμβολοσειρά " This is a heading " σαν επικεφαλίδα επιπέδου 1 (υπάρχουν έξι δυνατά μεγάθη επικεφαλίδας, από το H1 μέχρι το H6). Η συμβολοσειρά " This is a heading " ονομάζεται περιεχόμενο (content) του HTML αρχείου, περιεχόμενο είναι δηλαδή το κείμενο που παρεμβάλλεται μεταξύ δυο ετικέτες. Τα ονόματα των περισσοτέρων ετικετών είναι απολύτως λογικά καθώς προκύπτουν από τα φυσικά όνοματά τους. ΄Ετσι, το <P>      δηλώνει μια παράγραφο (paragraph στα αγγλικά), ενώ το <H1> μία επικεφαλίδα μεγέθους 1 (heading στα αγγλικά).
   

   Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα προγράμματα ανάγνωσης δεν εμφανίζουν τις ετικέτες (έτσι ένας χρήστης δεν μπορεί να τα δεί παρά μόνο αν ανοίξει το HTML αρχείο ή αν ανοίξει από το μενού View ενός προγράμματος αναγνώσης την επιλογή Document Source), αλλά τα αποτελέσματα τους, όπως για παράδειγμα το μέγεθος της γραμματοσειράς ή τη διαμόρφωση του κειμένου.
  

   Κάποιες ετικέτες πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν ζευγάρια, να δηλώνουν δηλαδή την αρχή και το τέλος του κειμένου που διαμορφώνουν (π.χ. οι ετικέτες <H1>, </H1>), ένω άλλα δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούνται έτσι (π.χ. η ετικέτα <P>). Επιπλέον, κάποιες φορές κάποιες ετικέτες λαμβάνουν προσδιοριστικά, τα οποία λειτουργούν σαν μεταβλητές και συνήθως προσδίδουν τιμές που καθορίζουν ειδικά χαρακτιριστικά για την ετικέτα.

   Τέλος, θα πρέπει να πούμε ότι η HTML είναι μια δομημένη γλώσσα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κανόνες που σχετίζονται με το που μπορούν τοποθετηθούν οι ετικέτες και που όχι μέσα στο HTML αρχείο. Έτσι, η βασική δομή ενός HTML αρχείου είναι :

    <HTML>

    <HEAD>
    <TITLE> This is a title </TITLE>
    </HEAD>

   <BODY>
        Εδώ παρεμβάλλονται οι εντολές της HTML
    </BODY>
          /HTML>     


UP