Γράφοντας HTML | Σχετικά | Παραπομπές | Ετικέτες |Μαθήματα |

Το Σύνολο Των Ετικετών HTML Που Χρησιμοποιήσαμε

Σημείωση: Οι ακόλουθοι πίνακες περιέχουν όλες τις ετικέτες (tags) που χρησιμοποιήσαμε για τη κατεσκευή του Volcano Web, με υπερσυνδέσμους στα ανάλογα μαθήματα. Επίσης αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε και τα ακόλουθα web sites: