Γράφοντας ΗTML | Σχετικά | Παραπομπές | Ετικέτες | Μαθήματα | Downloads |

logo.gif (10937 bytes)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ HTML


HTML

Πως λειτουργεί το World Wide Web

 1. Γενικά σχετικά με την HTML

Θέτοντας τις βάσεις - Βασική HTML

Βασικές ετικέτες για την μορφοποίηση των ιστοσελίδων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της HTML 2.0

 1. Δημιουργώντας την πρώτη σελίδα HTML
 2. Τροποποιώντας ένα HTML κείμενο
 3. Επικεφαλίδες (Headings) <h1> <h2> ...
 4. Χωρίζοντας το κείμενο σε παραγράφους <p> <br> <hr>
 5. Ετικέτες Στυλ <b> <i> <tt>
 6. Λίστες <ul> <ol>
 7. Εικόνες και Αρχεία Γραφικών
  1. Εικόνες μέσα σε κείμενο <img...>
 8. Δεσμοί Υπερκειμένου (hypertext links)
  1. Τοπικοί δεσμοί (local) <a href="file.html ...>
  2. URLs http:, ftp:, gopher:..
  3. Yπερσύνδεσμοι Σε Internet Sites <a href="http:// ...>
  4. Yπερσύνδεσμοι Σε Τμήματα της Ιδιας Σελίδας <a name= ...>
  5. Yπερσύνδεσμοι Γραφικών <a href= ...><img...></a>
 9. Προσχηματισμένο Κείμενο (Preformatted) <pre>
 10. Ειδικοί Χαρακτήρες &eacute; &copy;
 11. Λίστες Ορισμών <dl> <dt> <dd>
 12. Σημειώσεις διεύθυνσης (footers) και σύνδεσμοι E-Mail <address> <a href=mailto:...>
 13. Η Eτικέτα Blockquote <blockquote>
 14. Ταξινόμηση ή Διαχωρισμό;

Πέρα απο τα βασικά

Αλλάξτε και εμπλουτίστε τις ιστοσελίδες σας με τις δυνατότητες της HTML 3.2.

 1. Τυπική και Εμπλουτισμένη HTML
 2. Φόντο σελίδας με χρώμα και υφή <body bgcolor=...>
 3. Οι ετικέτες Blink και Marquee
 4. Μορφοποιώντας το κείμενο <font color=... face=... size=... > <sup> <sub> <u> <strike>
 5. Οριζόντιες Γραμμές <hr>
 6. Επιπλέον Συστοίχιση <div>, <center> <img vspace=..., hspace=...
 7. Πίνακες <table..>
 8. Περισσότερα Για Εικόνες & Λίστες <BORDER=0..>, <ol type=..>
 9. Χάρτες Γραφικών (Image Maps) <map...>
 10. Ετικέτες META <META...>
 11. Επιλέγοντας Παράθυρο <a href=... target=...>
 12. Ιστοσελίδες Πλαισίων (Frames) <frameset cols=... > <frame src=... >
 13. Σελίδες Με Πολυμέσα

Γράφοντας ΗTML | Σχετικά | Παραπομπές | Ετικέτες | Μαθήματα | Downloads |