Δημιουργία σελίδων πλαισίου
Στην Ενότητα Αυτή Θα μάθετε:
  • Να δημιουργείτε Ιστοσελίδες σε πλαίσια
  • Να προσθέτετε Ιστοσελίδες σε πλαίσια
  • Να εξοικονομείτε χρόνο προσθέτοντας λειτουργικά στοιχεία του FrontPage στις Ιστοσελίδες σας
7.0 Εισαγωγή
7.1 Οργάνωση πληροφοριών με πλαίσια
7.2 Χρήση προτύπων πλαισίων για τη δημιουργία Ιστοσελίδων
7.3 Ορισμός ιδιοτήτων των πλαισίων
7.4 Χρήση λειτουργικών στοιχείων του FrontPage για την απλοποίηση των εργασιών

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ