Δημιουργία Φορμών
6.0 Γενικά
6.1 Επιλέξτε ένα πρότυπο
6.2 Προσθήκη αλληλεπιδραστικών πεδίων
6.3 Προσθήκη ραδιοπλήκτρων (Radio Buttons)
6.4 Προσθήκη πλαισίων κειμένου μιας γραμμής (One-Line Text box)
6.5 Προσθήκη πτυσσόμενων καταλόγων (Drop-Down Menus)
6.6 Προσθήκη πλαισίων ελέγχου (Check Boxes)
6.7 Δημιουργία κυλιόμενων πλαισίων κειμένου (Scrolling Text Box)
6.8 Προσθήκη πλήκτρων διαταγών (Push Button)
6.9 Αποθήκευση των πληροφοριών που συγκεντρώνετε

bar.jpg (1401 bytes)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ